SE, Danfoss og LOOP udviklede i 2013 dette koncept for fremtidens bæredygtige boligklynge. Danmark/Verden står overfor et paradigmeskift og et voldsomt pres på vores ressourcer - denne udfordring tog projektgruppen op.

Det er en målsætning at projektet, Next Step Village, bliver et forbillede for en fremadrettet måde at planlægge vores nye boligområder på, hvor en helhedstænkning og bæredygtig tilgang er et must. Next Step Village gør en miljømæssig forskel, og der arbejdes på at skabe et boligområde der til appellerer til alle der måtte se de gevinster det vil være at bo i Next Step village - i et sundt fællesskab.

De visioner der er arbejdet med i bolig klyngen er :

At skabe sunde og bæredygtige boliger for alle
At skabe enenergi producerende boligklynge - 100% selvforsynende.
At skabe en ny boform med fokus på kvalitet og diversitet (frodighed)
At skabe et byggeri der biddrager positivt til globale klima udfordringer
At skabe bygninger der løbende tilpasses i takt med at ny teknologi
At fokusere på affald som en ressource
At leasing af teknisk udstyr integreres som koncept
At spildevand renses og genanvendes
At sunde byggematerialer og design går hånd i hånd
At fokusere på lagring af energi