LOOP var rundt i Danmark med bygherre for at vise egne og andre gode værker.
En inspirerende tur for alle parter.