Indvielse af Posthusgrunden / Vesterbro Torv

Tillykke til Høgh & Rousing med det fine hus på Vesterbro torv Aarhus.
Tak for godt samarbejde omkring facader og materialevalg!