LOOP Architects A/S udvider med ny partner  

LOOP Architects A/S, der netop har fået Børsens Gazelle-pris, udvider nu med partner nummer tre: arkitekt MAA Trine Berthold, der kommer fra en partnerstilling hos Schmidt Hammer Lassen Architects.

”Vi rider på en god bølge lige nu, hvor vi ikke blot skal holde momentum – men fortsat bevæge os fremad. Derfor udvider vi partnerkredsen,” fastslår partner i LOOP Architects A/S Mette Nymann.

Sammen med kompagnon Morten Nymann har hun på få år skabt en tegnestue, der har fået både arkitekturpriser og økonomisk succes med fokus på bæredygtigt byggeri – ikke blot bæredygtighed i forhold til byggematerialer og cirkulær økonomi, men lige så meget social bæredygtighed, dvs. arkitektur, der fx virker tryghedsskabende, skaber nye mødesteder mennesker imellem og understøtter fællesskaber i samfundet.

Trine Berthold, der kommer fra en partnerstilling hos Schmidt Hammer Lassen Architects, har stor erfaring fra udvikling af kultur- og biblioteksprojekter i både Danmark og udlandet, bla. har hun været design- og bygherreansvarlig på Aarhus’ nye hovedbibliotek, DOKK1, og det nye samlingspunkt Sports- og Kulturcampus i Gellerup.

”Jeg glæder mig meget til at være del af LOOP Architects A/S. Tegnestuen arbejder med øje for mennesker og fællesskab – og tager stilling til det samfund, vi er en del af,” siger Trine Berthold.

Fællesskabet i samfundet er udfordret
”Som jeg ser det, er fællesskabet i samfundet i dag udfordret, og der er brug for at forstærke det på tværs af alder, køn, indkomst og ikke mindst etnicitet. Jeg ser rigtig mange muligheder for at transformere og revitalisere eksisterende offentlige byggerier, fx kulturhuse, skoler og biblioteker i Danmark – og det er i fin tråd med den udvikling, som LOOP Architects A/S allerede er i gang med”, fastslår Trine Berthold.

Af markante projekter har LOOP Architects A/S bl.a. arbejdet med udviklingen af boliger til Nye, en helt ny by lige uden for Aarhus. Her er ambitionerne høje på miljøets vegne: fx renses alt spildevand og regnvand i byen og føres tilbage til boligerne gennem et renseværk, som LOOP Architects A/S er arkitekter på for bygherren, Tækker Group. Fællesskabet er også højt prioriteret, fx har husene ikke egne haver. Mellemrummene mellem husene er i stedet fællesareal, hvor der skal være fælles drivhuse og dyrehold, fx høns og kødkvæg.

For Real Dania har LOOP Architects A/S fået til opgave at udvikle allergivenlige boliger til mennesker med duft- og kemikalieallergi, såkaldt MSC, ligesom LOOP Architects A/S af Real Dania har fået til opgave at udvikle boliger til unge psykisk sårbare i Herning. Arkitekterne tegner samtidig lige nu på “fremtidens demens- og plejeboliger” til byen Arborg, ved Selfos i Island, hvor der er fokus på flere rumlige oplevelser for denne udsatte gruppe mennesker.

Præmieringer og en god plads i markedet
”Vores fokus er at udvikle socialt vedkommende projekter – og det fortsætter på fuldt blus sammen med Trine Berthold. At skabe bæredygtige byggerier er lige så naturligt for os, som at skabe et hus, hvor taget ikke blæser af,” siger de tre partnere.

LOOP Architects er indtil nu blevet præmieret med tre kommunale arkitekturpriser – i Syddjurs (2018), Aarhus (2015) og Vejle (2013).

Det er syv år siden, Mette Nymann startede LOOP Architects A/S. Hun kom fra en stilling som miljødesignchef ved arkitektfirmaet C.F. Møller. Morten Nymann tiltrådte i foråret 2015 som partner; han kom fra en stilling som sagsarkitekt hos Arkitema. Med Trine Berthold tæller LOOP Architects A/S i dag 14 arkitekter og konstruktører.

”Tendensen i vores branche er lige nu, at tegnestuerne bliver større og større. Vi synes, vi har en god plads i markedet. Som partnere på en mindre tegnestue er vi spillende trænere. Vi kan give projekterne en anden opmærksomhed og et andet nærvær, og der en hurtig vej fra idé til beslutning,” siger Morten Nymann.