BO, LEV og LÆR

Et kig på forprojektet ‘Rum for Psykisk sårbare unge i Herning’

Der skal være rum for fællesskaber, madlavning, bevægelse, fordybelse og privatliv. Det er tesen at man kan skabe arkitektur for psykisk sårbare unge, der kan bidrage til at de får et bedre liv. Det er at skabe tryghed og muligheden for, at deltage i fællesskaber. Det er ligeledes en overbevisning at, ved at indtænke bygningen som en organisme der lever hele døgnet, kan afhjælpe en del af de kriser der ellers kan opstå hen over døgnet for de psykisk sårbare.

Projektet er udviklet i samarbejde med Labland Architects.

Læs mere om projektet her