I designet af nye produktionsbygninger i Vestjylland, tages afsæt i de lokale kvaliteter, der i forvejen findes i området, et typisk dansk landbrugslandskab og en særegen natur, som i det fremtidige byggeri vil blive respekteret. Tilgangen til både produktet og det fremtidige byggeri, gennemsyres af helhedstænkning og frem for alt bæredygtige og energioptimerende løsninger, der i sidste ende skal repræsentere produktion og bygningsværk. Sunde materialer og bygbare løsninger er essentielle for projektet. Det er en klar vision i udformningen af bygningsvolumenerne, at disse skal forsøges nedskalleres i højder og bredder, således at de tilpasser sig de funktioner, der ligger indeni. Samtidig arbejdes der med tagfladerne og tagrygningerne, så der opstår en varieret rytme af gavle, der repræsenterer de kendte længehuse og landbrugsbygninger. Disse gavle kan fremstå som helt åbne glaspartier, helt lukkede eller som luftige åbne strukturer med trælister, hvorigennem egetræstønderne ses. Der vil ligeledes arbejdes med at skabe samspil med det i fremtiden anlagte regnvandsbassin. Her vil der opstå en spejlende effekt, når man passerer forbi ude på landevejen. Der vil ligeledes søges at bygge bro mellem de gamle eksisterende bygninger og de nye produktionsbygninger, således det samlede anlæg fremstår som en sammenhæng, dog med tydelig skelnen mellem nyt og gammelt. De overordnede udvendige materialer vil primært bestå af træ i form af velproportioneret listebeklædning, store glas partier, træbeklædt porte, i kombination med synlige trækonstruktioner og lækre og solide detaljeringer. Indvendigt balanceres der imellem den rå produktion og det finere destilleri og besøgscenter. Den rå del vil fremstå med støbte betongulve, træbeklædning og synlige spær – en ærlig og robust arkitektur. I den finere del anvendes træ, beton og stål i en mere raffineret udformning.

Sted

Stauning, Danmark

Bygherre

Stauning Whisky

Omfang

4.500 m²

Team

LOOP Architects, Midtconsult, CX1, Flexmatic

Status

Byggeriet pågår

År

2016-2018

_DSC8665_DSC8656_DSC8674_DSC8808stauning_whisky-047