Almene boliger i Risskov Brynet, 7.000 m² nybyggeri.
Familie-, ungdoms- og handicapboliger

Arbejdernes Andels Boligforening, AAB i samarbejde med:
LOOP Architects aps
Søren Jensen, Rådgivende Ingeniører
EnviDan A/S
Schønherr A/S
Kuben Management

"Det er dommerkomiteens vurdering, at projektet på særlig vis favner stedets karakter af "fortættet forstad" og spiller sammen med de omliggende parcelhus- og rækkehuskvarterer..."

"Samlet set det mest gennemarbejdede forslag med blandt andet DGNB
ambitioner. LAR bear- bejdningen er også en kvalitet i projektet.
Samlet set mere ambitiøst i forhold til bæredygtighed, end de andre projekter og argumenterne fremlægges godt.."