Rådgiverteam udvalgt til ”Showroom for fiskeriet” i Hanstholm

I de kommende måneder skal et rådgiverteam udarbejde et prospekt for Hanstholms nye turistattraktion: ’Showroom for fiskeriet’.

Rådgiverteamet består af LOOP Architects, JACStudios, oplevelsesøkonomisk ekspert Lars Bernhard Jørgensen samt den lokale rådgiver, Rasmus Johnsen fra Klitmøller.

Det sker efter at Realdania, Thisted Kommune og lokale aktører på Hanstholm Havn samlet har bidraget med 400.000 kr., der gør det muligt at få udarbejdet et prospekt for den anderledes turistattraktion.

Hanstholm Rådet og en styregruppe sammensat af interessenter på Hanstholm Havn har de sidste tre år arbejdet med den nye turistattraktion, der skal gøre Hanstholm Havn og fiskeriet mere tilgængelig for turisterne og bedre forbundet til byen og Hanstholms øvrige attraktioner.

Nu skal rådgiverteamet komme med et konkret bud på, hvordan styregruppens visioner om et oplevelsesmæssigt vartegn på Vestkysten konkret kan udformes.

Den lokale rådgiver Rasmus Johnsen har samlet teamet og koordinerer prospektet, der skal vise tre mulige scenarier, så attraktionen kan realiseres i et større eller mindre format.

Rasmus Johnsen skal ligeledes gennemarbejde en mulig forretningsmodel for hele turistattraktionen og det vil ske i samarbejde med Lars Bernhard Jørgensen, der også skal vurdere det oplevelsesøkonomiske potentiale og markedet.

LOOP Architects skal arbejde med det arkitektoniske greb og den fysisk-rumlige del af showroomet, mens JACStudios skal arbejde med formidlingskonceptet og brugeroplevelsen. For at sikre sammenhæng mellem arkitektur og formidling arbejder de tæt sammen om opgaven.

Realdania ser et stort potentiale i at gøre Hanstholm Havn og fiskerierhvervet interessant for turisterne og mener, projektet er meget visionært. Det er baggrunden for, at Realdania har bevilget 200.00 kr. til foranalysen og projektchef, Henrik Lund, i Realdania siger:

  • Vi kan se, at Hanstholm til forskel fra mange andre steder langs Vestkysten har en styrke i den aktive industrihavn, som rummer mange oplevelser, der ikke umiddelbart er tilgængelige, og som vil være interessante for mange turister, men også for de fastboende, hvilket kan øge interessen for at arbejde med fiskeri på havet, i havnen eller i køkkenerne.

Det er Hanstholm Rådet, der står bag projektet. De sidste to år har en styregruppe arbejdet med projektet. Styregruppen består af følgende interessenter: Hanstholm Havn, Hanstholm Fiskeauktion, Bunkermuseet, Hanstholm Fiskeriforening, Thy Turistforening samt Thisted Kommune. Det er rådgiver Jeanette Lund, der har været projektleder for projektet hele vejen igennem og formand for styregruppen er Tove Skinnerup fra Hanstholm Rådet.

Hun siger:

  • Det er et langt sejt træk, at få Showroom for fiskeriet realiseret. Ideen har vi haft i nogle år, og nu har vi sammen med styregruppen formet den og midlerne fra Realdania, Thisted Kommune og lokale parter gør det nu muligt at få udarbejdet en foranalyse og et prospekt, som kan vise, hvad det er, vi gerne vil. Jeg er meget glad for, at vi er kommet hertil, og nu glæder vi os meget til at få prospektet færdigt til sommer. Derefter skal vi i gang med fondssøgningen til realiseringen.

Thisted Kommune har bidraget med 100.000 kr., Hanstholm Industristøtte har bidraget med 90.000 kr. og Hanstholm Fiskeauktion har givet 10.000 kr. til projektet.

Prospektet skal ligge klar 1. juli.

Yderligere oplysninger fås hos:

Formand for styregruppen, Tove Skinnerup: 28 66 48 33

Projektleder Jeanette Lund: 21 69 73 31

Projektchef Henrik Lund, Realdania: 25 57 52 50