TG2 — GRØNNE LEJLIGHEDER PÅ TRØJBORG

Som en forlængelse af lejlighedskomplekset Tømmergården på Trøjborg i Aarhus, har vi tegnet en ny række lejligheder, der tilpasser sig den eksisterende arkitektur. Området er kendt for sit store åbne parkmiljø, der fungerer som en grøn oase i de omgivende karréer. Dette har vi arbejdet med at inddrage ved at lade beplantning vokse op langs den hvide stålfacade. Men det er ikke kun omgivelserne, der er grønne. Med det nye byggeri ønsker vi at mindske vores aftryk på bymiljøet - bl.a. ved at sørge for, at overskudsvand går til toiletskyl og overskudsstrøm kan bruges til f.eks. at oplade elcykler. Facaden er opbygget med varierende dybder med indeliggende altaner, strækmetal og balustre, og fungerer som et blødt punktum til den eksisterende bygning