Nye Renseværk både formidler vand som ressource og renser og genbruger overfladevand fra bydelen Nye

Med Nye Renseværk har vores bygherre Taekker og Aarhus Vand som det første sted i Danmark opført et renseværk, hvor alt afstrømmende overfladevand fra tage, veje og det omgivende grønne område betragtes som en ressource. Hver dag sender renseværket rent vand ud til Nyes borgere og dækker hele 40 procent af områdets vandforbrug af renset regnvand!

Renseværket, som vi har designet som et klassisk saddeltagshus i en menneskelig skala, fungerer som en central vandløsning, hvor det opsamlede vand fra hele Nye renses, inden det ledes i et separat ledningsnet ud til husene til brug i toiletskyl, til tøjskyl mv. Samtidig er renseværket placeret ved regnvandssøen, så man via rørledninger let kan lede vandet fra søen og ind i renseværket.

Via store glaspartier i facaden kan nysgerrige få et indblik i renseanlægget med dets karakteristiske vandtanke.  Værket fungerer også som et åbent formidlingscenter om vand som ressource. Dertil kan cyklister stoppe langs de anlagte cykelruter gennem Nye, der løber langs renseværket og vaske cyklen i ny-renset vand direkte fra renseværket.

Bygherre: Taekker Group // Renseværket drives af Aarhus Vand // Øvrige rådgivere: Silhorko

Læs mere om projektet her