Når arkitekturen formidler kulturhistorien

Hvordan formidles kulturarven på en levende og vedkommende måde? På Nyt Thisted Museum bliver selve arkitekturen en del af formidlingen, når de eksisterende bygninger i høj grad genanvendes og bevares.

Nu er byggepladsen etableret og transformationen foregår dels som en omdannelse af de eksisterende historiske bygninger, dels som en moderne tilbygning. Denne tilbygning er designet som en elegant forbindelsesgang – en kile i glas og cortenstål, der i tre niveauer kiler sin ind mellem de eksisterende bygninger. Første niveau ligger i museumsgården og etablerer et overdækket område til udendørs aktiviteter og danner en kolonnade i forlængelse af den nye indgang og foyer. Andet niveau er en indendørs forbindelsesgang, der integrerer udstillingsmontrer og som har visuel kontakt til museumsgården og kig til parken og byen, imens øverste niveau danner en begrønnet espalier hvorfra der er udsigt over byen og parken. 

Vi genanvender kulturhistoriske spor ved f.eks. at lade et smukt travertingulv leve videre, ved at renovere de eksisterende vinduer – og derudover at bevare flere elementer i bygningerne som trapper og elevator, der er med til at give det nye museum karakter og understrege projektets bæredygtige aspekter.

Ved at lytte til, understøtte og aktualisere historien skaber vi vedkommende arkitektur med bæredygtige undertoner.  

I forbindelse med opførelsen af Nyt Thisted Museum samarbejder vi med JAC studios og AI ingeniører

Læs mere om Nyt Thisted Museum her