Materialedag på tegnestuen

Hvordan stiller vi de rigtige krav til vores arkitektoniske omgivelser – og hvordan vil materialer udgøre en af de vigtigste nøgler til fremtidens bæredygtige byggerier?

I fredags lavede vi hands-on eksperimenter på tegnestuen. På den måde fik hele tegnestuen skærpet sin viden om bæredygtige materialer. Vi vil ikke være en tegnestuen med få, udvalgte eksperter, snarere vil vi alle sammen kunne se vores bygherrer i øjnene og rådgive dem i forhold til bæredygtige materialevalg,

Vi lavede bl.a. en test, hvor alle LOOP’erne i hold skulle lave materialescreeninger, og vi blev opdateret ift. fremadrettede krav, biogene materialer, LCA og FBK (den frivillige bæredygtighedsklasse).

Dagen var arrangeret af LOOPs helt egen bæredygtighedskoordinator Povilas Mikuta sammen med LOOP partner Mette Nymann med input fra både Susanne Kjær Adibi, der formidlede sin specialistviden om bæredygtige byggematerialer og Per Anhøj Kruse, som er en af tegnestuens LCA-specialister.  Vi sluttede af med et aktuelt byggeprojekt; Trærækkerne, hvor Rasmus Svingel delte sin erfaring med projektet, hvor beton i byggeriet er minimeret til at være i fundamenter. Vi konstaterer at videndeling - også in-house - er en god investering.