Transformation med kærlighed til historien

Vi har netop været på byggepladsbesøg for at se hvordan den nænsomme transformation af de historiske bygninger skrider frem. I dette projekt er vi særligt lydhøre overfor hvordan de historiske bygninger taler til os. For på Nyt Thisted Museum bliver selve arkitekturen en del af formidlingen, når de eksisterende bygninger genanvendes og bevares.

Her er vi i gang med at skære huller i etageadskillelsen for at etablere dobbelthøje rum, der kan understøtte formidlingen af museets genstande, sikre et godt flow – og som skaber en wauw-effekt hos museumsgæsten. Læg mærke til de smukke, buede vinduer, der bevares, renoveres samt sikrer fine kig til den gamle bydel.

Strategien er fortsat intakt: vi fjerner så lidt som muligt og genbruger og transformerer for at fremtidssikre et museum, der respekterer og anerkender sine historiske lag. Tilføjelser udføres primært i træ, hvor møbler og radiatorskjulere bygges af træafskær.

Opførelsen af Nyt Thisted Museum sker i samarbejde med JAC studios og AI ingeniører.

Læs mere om Nyt Thisted Museum her