2019-03-07 Håndskitse

BYGGETILLADELSE I HUS

Så er der kommet byggetilladelse til projektet på Montanagade.

I samarbejde med Tækker Rådgivende Ingeniører og Stig Kjær Byggerådgivning

IMG_20200930_193616 (1)

STATENS KUNSTFOND PRÆMIERER STAUNING WHISKY'S NYE DESTILLERI


Det er første gang at Statens Kunstfonds Legat- og projektstøtte udvalg uddeler bygningspræmieringer.  Præmieringen tildeles på initiativ fra Statens Kunstfonds legatudvalg og tildeles for værker eller anden kunstnerisk produktion af høj kunstnerisk kvalitet.


 ”Med enkle greb og velartikulerede variationer spiller de legende og skarptskårne bygningskroppe beklædt med stålplader og træ fint sammen med de gamle landbrugslænger i en nyfortolkning af såvel form som anvendelse. Bygningsvoluminerne er stramt formet i forhold til de funktionelle krav, som et på en gang traditionsbundet og ‘spritnyt’ destilleri stiller. Samtidig tilbyder de mandskabet og de besøgende generøse rumlige oplevelser og fine kik ud i det karakteristiske flade fjordlandskab"

20201021MB_Energimuseet Åen_Looparch_logo

'nyt' energimuseum i tange

Vi skal bruge, hvad der er, for at skabe, hvad der skal være, ved at transformere og sammenbinde.

Med afsæt i cirkulær økonomi og verdensmålene som styrepind tegner LOOP i samarbejde med Schønherr Landskabsarkitekter, MOE og Dansk Energi Management ’nyt’ energimuseum i Tange.

Museets hovedbygning fra 1994 bliver stående og det samme gør den gamle fabriksbygning fra Tjæreborg enge. Der udføres en gennemgribende, men strategisk transformation af de eksisterende bygninger - så det meste genbruges - selv vinduerne fra hovedbygningen vil få et fremtidigt liv som orangeri til museets café. Museets unikke placering i det naturskønne område ligger op til naturlige materialevalg der afspejler den smukke placering imellem skov og vand.

Vi glæder os til at arbejde videre med projektet.

20200623MB_Politi Silkeborg_Ankomst_Looparch_web

Politistation i silkeborg

Vores forslag til ny Politistation i Silkeborg.

''Forslaget har en interessant hoveddisponering i to etager med forholdsvis stor husdybde. Bygningen er fint proportioneret og teglfacadernes tyngde, relief og rytme giver et flot arkitektonisk udtryk.''

IMG-6470

VALDEMARSGADE

Vi var til rejsegilde på det lille fine byhus projekt. Petersen Teglen står flot i samspil med nabohuset, og byhusets form og størrelse falder smukt ind i gaden, der er i rivende udvikling.

Thisted Museum Vinkel 2 FINAL 30-08-2019

NYT THISTED MUSEUM

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har doneret midler til opførelse af nyt Thisted Museum. LOOP Architects har tegnet renoverings- og nybygningsprojektet. JAC Studios har stået for udstillingsprojektet. Projektet forventes at stå færdigt i foråret 2022.

IMG_9944

Demens- og plejeboliger i Island

Byggeriet i Island er på vej op af "jorden". Den runde form aftegner sig i forskallingsformene på pladsen. De kommende beboere får en fantastisk udsigt til de omkringliggende fjelde og fossen. 

20200306MB_Folden_Looparch

Konkurrence vundet - Folden

LOOP har sammen med KPC vundet den åbne konkurrence om at designe 10 villaer, som dobbelthuse på Falen i Odense. Vi kalder projektet Folden - et grønt fællesskab. Dobbelthusene er i 1 1/2 etage, grupperet som mindre klynger, der placeres forskudt i landskabet. Der dannes et fælles grønt haverum og landskab, med regnvandshåndtering, der er et bærende rekreativt element i området. dette er et bilfrit område, hvor stier slynger sig gennem området, og kobler adkomst området ved parkeringen sammen med hhv. boliger og udearealer. Boligerne har et stærkt karakteristisk udtryk, rent arkitektonisk, hvor gavlene fremstår markante med deres murede facader og skorstenene / ventilation. De røde tage, facader og belægninger kæder området fint sammen og emmer af robusthed og levedygtighed. Folden er nabo til det engelske kvarter, som er en eftertragtet bydel i Odense, og forpligter til et kvalitetsniveau, og æstetik. Der skabes orangerier til fælles brug, og der etableres private terrasser uden for boligerne, så der er diversitet i ophold og mødesteder.

8b600c506bdf5bccff9c4c6cca03b7cf395b3a7d

LOOP prækvalificeret

LOOP er prækvaliceret til konkurrencen om at tegne det nye Ressourcecenter i Vejle.

Projektet i Vejle skal udfordre danskernes tanker om affald og inspirere til øget genbrug.

Læs mere om det nye Ressourcecenter i Vejle her