20201021MB_Energimuseet Åen_Looparch_logo

'nyt' energimuseum i tange

Vi skal bruge, hvad der er, for at skabe, hvad der skal være, ved at transformere og sammenbinde.

Med afsæt i cirkulær økonomi og verdensmålene som styrepind tegner LOOP i samarbejde med Schønherr Landskabsarkitekter, MOE og Dansk Energi Management ’nyt’ energimuseum i Tange.

Museets hovedbygning fra 1994 bliver stående og det samme gør den gamle fabriksbygning fra Tjæreborg enge. Der udføres en gennemgribende, men strategisk transformation af de eksisterende bygninger - så det meste genbruges - selv vinduerne fra hovedbygningen vil få et fremtidigt liv som orangeri til museets café. Museets unikke placering i det naturskønne område ligger op til naturlige materialevalg der afspejler den smukke placering imellem skov og vand.

Vi glæder os til at arbejde videre med projektet.

20200623MB_Politi Silkeborg_Ankomst_Looparch_web

Politistation i silkeborg

Vores forslag til ny Politistation i Silkeborg.

''Forslaget har en interessant hoveddisponering i to etager med forholdsvis stor husdybde. Bygningen er fint proportioneret og teglfacadernes tyngde, relief og rytme giver et flot arkitektonisk udtryk.''

IMG-6470

VALDEMARSGADE

Vi var til rejsegilde på det lille fine byhus projekt. Petersen Teglen står flot i samspil med nabohuset, og byhusets form og størrelse falder smukt ind i gaden, der er i rivende udvikling.

Thisted Museum Vinkel 2 FINAL 30-08-2019

NYT THISTED MUSEUM

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har doneret midler til opførelse af nyt Thisted Museum. LOOP Architects har tegnet renoverings- og nybygningsprojektet. JAC Studios har stået for udstillingsprojektet. Projektet forventes at stå færdigt i foråret 2022.

IMG_9944

Demens- og plejeboliger i Island

Byggeriet i Island er på vej op af "jorden". Den runde form aftegner sig i forskallingsformene på pladsen. De kommende beboere får en fantastisk udsigt til de omkringliggende fjelde og fossen. 

20200306MB_Folden_Looparch

Konkurrence vundet - Folden

LOOP har sammen med KPC vundet den åbne konkurrence om at designe 10 villaer, som dobbelthuse på Falen i Odense. Vi kalder projektet Folden - et grønt fællesskab. Dobbelthusene er i 1 1/2 etage, grupperet som mindre klynger, der placeres forskudt i landskabet. Der dannes et fælles grønt haverum og landskab, med regnvandshåndtering, der er et bærende rekreativt element i området. dette er et bilfrit område, hvor stier slynger sig gennem området, og kobler adkomst området ved parkeringen sammen med hhv. boliger og udearealer. Boligerne har et stærkt karakteristisk udtryk, rent arkitektonisk, hvor gavlene fremstår markante med deres murede facader og skorstenene / ventilation. De røde tage, facader og belægninger kæder området fint sammen og emmer af robusthed og levedygtighed. Folden er nabo til det engelske kvarter, som er en eftertragtet bydel i Odense, og forpligter til et kvalitetsniveau, og æstetik. Der skabes orangerier til fælles brug, og der etableres private terrasser uden for boligerne, så der er diversitet i ophold og mødesteder.

8b600c506bdf5bccff9c4c6cca03b7cf395b3a7d

LOOP prækvalificeret

LOOP er prækvaliceret til konkurrencen om at tegne det nye Ressourcecenter i Vejle.

Projektet i Vejle skal udfordre danskernes tanker om affald og inspirere til øget genbrug.

Læs mere om det nye Ressourcecenter i Vejle her

NYE, Renseværk - Virsual 28.05.2019 (1)

Regnvandet i Nye bruges til toiletskyl og tøjvask

Grundvandsressourcerne i Danmark er under pres. I byen Nye, der er en forstad til Aarhus, skal der derfor som noget helt nyt udelukkende bruges renset regnvand – og ikke drikkevand – til toiletskyl og tøjvask. I dag onsdag den 27. maj tages første spadestik til det anlæg, der skal rense regnvandet fra tage, pladser og veje. Projektet er det første af sin art i Danmark, og der er tale om en innovativ regnvandsløsning, der sparer på drikkevandet og samtidigt skaber en spændende og moderne by.

Regnvandet i Nye bruges til toiletskyl og tøjvask

Grundvandsressourcerne i Danmark er under pres. I byen Nye, der er en forstad til Aarhus, skal der derfor som noget helt nyt udelukkende bruges renset regnvand – og ikke drikkevand – til toiletskyl og tøjvask. Onsdag den 27. maj tages første spadestik til det anlæg, der skal rense regnvandet fra tage, pladser og veje. Projektet er det første af sin art i Danmark, og der er tale om en innovativ regnvandsløsning, der sparer på drikkevandet og samtidigt skaber en spændende og moderne by.

I Nye er bæredygtighed i den grad i højsædet. Det gælder ikke mindst i forhold til at spare på de dyrebare grundvandsressourcer. Regnvandet fra tage, veje og grønne områder skal derfor bruges til toiletskyl og tøjvask, og på den måde sparer man næsten halvdelen af vandet. Byen er helt fra starten designet til at udnytte vandet som en ressource, og de stigende vandmængder som følge af klimaforandringerne vil derfor indgå som rekreative elementer i form af bl.a. søer og kanaler.

Det er den aarhusianske ejendomsudvikler Jørn Tækker, der står bag Nye, der i første etape vil bestå af 650 boliger og på længere sigt vil blive til en by med 15.000 – 20.000 indbyggere og op til 10.000 boliger. Et vigtigt element i at gøre Nye til et bæredygtigt samfund er at begrænse forbruget af grundvand. Derfor har Aarhus Vand i samarbejde med Tækker, Cowi og Silhorko udviklet en helt ny metode til at udnytte regnvand og drænvand i området, så det kan bruges til toiletskyl og tøjvask. En af idemagerne bag metoden er projektleder Mariann Brun fra Aarhus Vand. Hun forklarer:

”Vi tager regnvandet, som er samlet op i en sø, vi har anlagt, og renser det på renseværket, hvor behandlingen bl.a. sker i et særligt ultrafilter og UV-desinfektionsanlæg. Herefter sender vi vandet ud i boligerne via et separat rørsystem, vi har udviklet til formålet. Rørene er dimensionerede ud fra en beregning af, hvor stort behovet er for vand til tøjvask og toiletskyl, og de er farvede lilla, så de tydeligt adskiller sig fra drikkevandsrørene. Dermed minimerer vi risikoen for fejlkoblinger.”

Beboerne i Nye skal ifølge Mariann Brun ikke være bekymrede for, om der er vand nok til tøjvask og toiletskyl i tørkeperioder. Når der ikke er tilstrækkeligt med regnvand til rådighed, suppleres vandforsyningen med drænvand, der også behandles på renseværket.

Med den nye metode dækkes 40 procent af områdets vandforbrug af renset regnvand, som har fået betegnelsen ’sekundavand’. Det udtryk dækker over, at det er vand, der ikke er af drikkevandskvalitet, men som kan bruges til sekundære formål. Hele infrastrukturen, der skal lede det rensede regnvand ud til beboerne i Nye, er allerede etableret, og krumtappen i projektet - selve renseværket - står klar ved udgangen af 2020. Værket, som også kommer til at fungere som et besøgshus, er tegnet af LOOP Architects, og Silhorko står for procesanlægget.

I dag onsdag den 27. maj markeres det, at byggeriet af renseværket nu går i gang. Men på grund af corona bliver dette første spadestik vekslet til en digital informationskampagne om projektet, som man kan følge på aarhusvand.dk og på Aarhus Vands Facebook- og LinkedIn-sider.

Yderligere oplysninger
Jan Tøibner, pressechef i Aarhus Vand på tlf. 8947 1051 og e-mail jan.tøibner@aarhusvand.dk

Bygherre: Tækker Group
Ingeniør: Tækker Rådgivende Ingeniører

per portræt

LOOP har fået ny bestyrelsesformand

Det er os en glæde at kunne dele nyheden omkring vores nye bestyrelsesformand i LOOP. Per Feldthaus er indtrådt i bestyrelsen i april 2020 som formand. Per er arkitekt og partner og projektdirektør i Almenr. Vi ser frem til samarbejdet med Per. Vi ser ligeledes frem til at hans strategiske tilgange til udvikling og styring af kreative virksomheder, vil blive implementeret i LOOPs fremadrettede strategier.