IMG-6470

VALDEMARSGADE

Vi var til rejsegilde på det lille fine byhus projekt. Petersen Teglen står flot i samspil med nabohuset, og byhusets form og størrelse falder smukt ind i gaden, der er i rivende udvikling.

Thisted Museum Vinkel 2 FINAL 30-08-2019

NYT THISTED MUSEUM

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond har doneret midler til opførelse af nyt Thisted Museum. LOOP Architects har tegnet renoverings- og nybygningsprojektet. JAC Studios har stået for udstillingsprojektet. Projektet forventes at stå færdigt i foråret 2022.

IMG_9944

Demens- og plejeboliger i Island

Byggeriet i Island er på vej op af “jorden”. Den runde form aftegner sig i forskallingsformene på pladsen. De kommende beboere får en fantastisk udsigt til de omkringliggende fjelde og fossen. 

20200306MB_Folden_Looparch

Konkurrence vundet – Folden

LOOP har sammen med KPC vundet den åbne konkurrence om at designe 10 villaer, som dobbelthuse på Falen i Odense. Vi kalder projektet Folden – et grønt fællesskab. Dobbelthusene er i 1 1/2 etage, grupperet som mindre klynger, der placeres forskudt i landskabet. Der dannes et fælles grønt haverum og landskab, med regnvandshåndtering, der er et bærende rekreativt element i området. dette er et bilfrit område, hvor stier slynger sig gennem området, og kobler adkomst området ved parkeringen sammen med hhv. boliger og udearealer. Boligerne har et stærkt karakteristisk udtryk, rent arkitektonisk, hvor gavlene fremstår markante med deres murede facader og skorstenene / ventilation. De røde tage, facader og belægninger kæder området fint sammen og emmer af robusthed og levedygtighed. Folden er nabo til det engelske kvarter, som er en eftertragtet bydel i Odense, og forpligter til et kvalitetsniveau, og æstetik. Der skabes orangerier til fælles brug, og der etableres private terrasser uden for boligerne, så der er diversitet i ophold og mødesteder.

8b600c506bdf5bccff9c4c6cca03b7cf395b3a7d

LOOP prækvalificeret

LOOP er prækvaliceret til konkurrencen om at tegne det nye Ressourcecenter i Vejle.

Projektet i Vejle skal udfordre danskernes tanker om affald og inspirere til øget genbrug.

Læs mere om det nye Ressourcecenter i Vejle her

NYE, Renseværk - Virsual 28.05.2019 (1)

Regnvandet i Nye bruges til toiletskyl og tøjvask

Grundvandsressourcerne i Danmark er under pres. I byen Nye, der er en forstad til Aarhus, skal der derfor som noget helt nyt udelukkende bruges renset regnvand – og ikke drikkevand – til toiletskyl og tøjvask. I dag onsdag den 27. maj tages første spadestik til det anlæg, der skal rense regnvandet fra tage, pladser og veje. Projektet er det første af sin art i Danmark, og der er tale om en innovativ regnvandsløsning, der sparer på drikkevandet og samtidigt skaber en spændende og moderne by.

Regnvandet i Nye bruges til toiletskyl og tøjvask

Grundvandsressourcerne i Danmark er under pres. I byen Nye, der er en forstad til Aarhus, skal der derfor som noget helt nyt udelukkende bruges renset regnvand – og ikke drikkevand – til toiletskyl og tøjvask. Onsdag den 27. maj tages første spadestik til det anlæg, der skal rense regnvandet fra tage, pladser og veje. Projektet er det første af sin art i Danmark, og der er tale om en innovativ regnvandsløsning, der sparer på drikkevandet og samtidigt skaber en spændende og moderne by.

I Nye er bæredygtighed i den grad i højsædet. Det gælder ikke mindst i forhold til at spare på de dyrebare grundvandsressourcer. Regnvandet fra tage, veje og grønne områder skal derfor bruges til toiletskyl og tøjvask, og på den måde sparer man næsten halvdelen af vandet. Byen er helt fra starten designet til at udnytte vandet som en ressource, og de stigende vandmængder som følge af klimaforandringerne vil derfor indgå som rekreative elementer i form af bl.a. søer og kanaler.

Det er den aarhusianske ejendomsudvikler Jørn Tækker, der står bag Nye, der i første etape vil bestå af 650 boliger og på længere sigt vil blive til en by med 15.000 – 20.000 indbyggere og op til 10.000 boliger. Et vigtigt element i at gøre Nye til et bæredygtigt samfund er at begrænse forbruget af grundvand. Derfor har Aarhus Vand i samarbejde med Tækker, Cowi og Silhorko udviklet en helt ny metode til at udnytte regnvand og drænvand i området, så det kan bruges til toiletskyl og tøjvask. En af idemagerne bag metoden er projektleder Mariann Brun fra Aarhus Vand. Hun forklarer:

”Vi tager regnvandet, som er samlet op i en sø, vi har anlagt, og renser det på renseværket, hvor behandlingen bl.a. sker i et særligt ultrafilter og UV-desinfektionsanlæg. Herefter sender vi vandet ud i boligerne via et separat rørsystem, vi har udviklet til formålet. Rørene er dimensionerede ud fra en beregning af, hvor stort behovet er for vand til tøjvask og toiletskyl, og de er farvede lilla, så de tydeligt adskiller sig fra drikkevandsrørene. Dermed minimerer vi risikoen for fejlkoblinger.”

Beboerne i Nye skal ifølge Mariann Brun ikke være bekymrede for, om der er vand nok til tøjvask og toiletskyl i tørkeperioder. Når der ikke er tilstrækkeligt med regnvand til rådighed, suppleres vandforsyningen med drænvand, der også behandles på renseværket.

Med den nye metode dækkes 40 procent af områdets vandforbrug af renset regnvand, som har fået betegnelsen ’sekundavand’. Det udtryk dækker over, at det er vand, der ikke er af drikkevandskvalitet, men som kan bruges til sekundære formål. Hele infrastrukturen, der skal lede det rensede regnvand ud til beboerne i Nye, er allerede etableret, og krumtappen i projektet - selve renseværket - står klar ved udgangen af 2020. Værket, som også kommer til at fungere som et besøgshus, er tegnet af LOOP Architects, og Silhorko står for procesanlægget.

I dag onsdag den 27. maj markeres det, at byggeriet af renseværket nu går i gang. Men på grund af corona bliver dette første spadestik vekslet til en digital informationskampagne om projektet, som man kan følge på aarhusvand.dk og på Aarhus Vands Facebook- og LinkedIn-sider.

Yderligere oplysninger
Jan Tøibner, pressechef i Aarhus Vand på tlf. 8947 1051 og e-mail jan.tøibner@aarhusvand.dk

Bygherre: Tækker Group
Ingeniør: Tækker Rådgivende Ingeniører

per portræt

LOOP har fået ny bestyrelsesformand

Det er os en glæde at kunne dele nyheden omkring vores nye bestyrelsesformand i LOOP. Per Feldthaus er indtrådt i bestyrelsen i april 2020 som formand. Per er arkitekt og partner og projektdirektør i Almenr. Vi ser frem til samarbejdet med Per. Vi ser ligeledes frem til at hans strategiske tilgange til udvikling og styring af kreative virksomheder, vil blive implementeret i LOOPs fremadrettede strategier.

image

Rådgiverteam udvalgt til ”Showroom for fiskeriet” i Hanstholm

I de kommende måneder skal et rådgiverteam udarbejde et prospekt for Hanstholms nye turistattraktion: ’Showroom for fiskeriet’.

Rådgiverteamet består af LOOP Architects, JACStudios, oplevelsesøkonomisk ekspert Lars Bernhard Jørgensen samt den lokale rådgiver, Rasmus Johnsen fra Klitmøller.

Det sker efter at Realdania, Thisted Kommune og lokale aktører på Hanstholm Havn samlet har bidraget med 400.000 kr., der gør det muligt at få udarbejdet et prospekt for den anderledes turistattraktion.

Hanstholm Rådet og en styregruppe sammensat af interessenter på Hanstholm Havn har de sidste tre år arbejdet med den nye turistattraktion, der skal gøre Hanstholm Havn og fiskeriet mere tilgængelig for turisterne og bedre forbundet til byen og Hanstholms øvrige attraktioner.

Nu skal rådgiverteamet komme med et konkret bud på, hvordan styregruppens visioner om et oplevelsesmæssigt vartegn på Vestkysten konkret kan udformes.

Den lokale rådgiver Rasmus Johnsen har samlet teamet og koordinerer prospektet, der skal vise tre mulige scenarier, så attraktionen kan realiseres i et større eller mindre format.

Rasmus Johnsen skal ligeledes gennemarbejde en mulig forretningsmodel for hele turistattraktionen og det vil ske i samarbejde med Lars Bernhard Jørgensen, der også skal vurdere det oplevelsesøkonomiske potentiale og markedet.

LOOP Architects skal arbejde med det arkitektoniske greb og den fysisk-rumlige del af showroomet, mens JACStudios skal arbejde med formidlingskonceptet og brugeroplevelsen. For at sikre sammenhæng mellem arkitektur og formidling arbejder de tæt sammen om opgaven.

Realdania ser et stort potentiale i at gøre Hanstholm Havn og fiskerierhvervet interessant for turisterne og mener, projektet er meget visionært. Det er baggrunden for, at Realdania har bevilget 200.00 kr. til foranalysen og projektchef, Henrik Lund, i Realdania siger:

  • Vi kan se, at Hanstholm til forskel fra mange andre steder langs Vestkysten har en styrke i den aktive industrihavn, som rummer mange oplevelser, der ikke umiddelbart er tilgængelige, og som vil være interessante for mange turister, men også for de fastboende, hvilket kan øge interessen for at arbejde med fiskeri på havet, i havnen eller i køkkenerne.

Det er Hanstholm Rådet, der står bag projektet. De sidste to år har en styregruppe arbejdet med projektet. Styregruppen består af følgende interessenter: Hanstholm Havn, Hanstholm Fiskeauktion, Bunkermuseet, Hanstholm Fiskeriforening, Thy Turistforening samt Thisted Kommune. Det er rådgiver Jeanette Lund, der har været projektleder for projektet hele vejen igennem og formand for styregruppen er Tove Skinnerup fra Hanstholm Rådet.

Hun siger:

  • Det er et langt sejt træk, at få Showroom for fiskeriet realiseret. Ideen har vi haft i nogle år, og nu har vi sammen med styregruppen formet den og midlerne fra Realdania, Thisted Kommune og lokale parter gør det nu muligt at få udarbejdet en foranalyse og et prospekt, som kan vise, hvad det er, vi gerne vil. Jeg er meget glad for, at vi er kommet hertil, og nu glæder vi os meget til at få prospektet færdigt til sommer. Derefter skal vi i gang med fondssøgningen til realiseringen.

Thisted Kommune har bidraget med 100.000 kr., Hanstholm Industristøtte har bidraget med 90.000 kr. og Hanstholm Fiskeauktion har givet 10.000 kr. til projektet.

Prospektet skal ligge klar 1. juli.

Yderligere oplysninger fås hos:

Formand for styregruppen, Tove Skinnerup: 28 66 48 33

Projektleder Jeanette Lund: 21 69 73 31

Projektchef Henrik Lund, Realdania: 25 57 52 50

IMG_9445

Forårsfoto fra Østboulevarden

Forårsbillede fra Østboulevarden, hvor den nye bygning møder den smukke gamle teglfacade.

LOOP infill
LOOP teglbyggerier
Ny facade møder gammel
LOOPs levedygtige byggerier