Middelfart_PQ_grid

Vi er prækvalificeret til ny genbrugspladsstruktur i Middelfart

Endnu en gang kan vi være med til at gøre affald til en ressource! Vi er netop blevet prækvalificeret til en ny og visionær genbrugspladsstruktur for Middelfart Kommune. Her skal både eksisterende genbrugspladser nytænkes, og en helt ny og fremtidssikret genbrugsstation tegnes. Visionen er klar: fokus skal være på affald som en ressource og på en cirkulær affaldsøkonomi, der sikrer, at kommunen øger genbrug og genanvendelse.

Vi glæder os meget til sammen med MOE A/S og Worldperfect at sikre både levende og engagerende genbrugsstationer, der understøtter en grøn, bæredygtig og cirkulær udvikling indenfor affaldsområdet – hvor det at bruge genbrugsstationen bliver en oplevelse i sig selv.

Hos LOOP har vi helt aktuelle erfaringer med at forvandle affald til ressourcer. Dels med den netop åbnede Ny genbrugsstation i Lisbjerg, dels med Ressourcecenter Vejle, der pt. er under opførelse.

Stauning_GRID_ny

Egetræsfade vendt på vrangen

I Stauning Whisky har vi synliggjort den helt særlige whiskyproduktion i vores design. Bl.a. står de smukke egetræsfade synligt stablet langs tapperibygningens gavl. Og netop disse fade er brændt på indersiden, så whiskyen modnes og får sin helt særlige aroma. Samme metode har vi anvendt ved alle indgange, der markeres af partier af brændt træ. En historisk konserveringsmetode som vikingerne anvendte, når de brændte stolpeenderne før de kom i jorden – og som også er en gammel japansk teknik, der anvendes til at bevare træ. Hos Stauning Whisky fungerer de brændte partier som en æstetisk hyldest til whiskytøndernes indre.

Læs mere om projektet her

Villa-Naur_grid

Fra utidssvarende 1970’er hus til æstetisk, præmieret og bæredygtig villa

Vi har været i LOOP arkiverne og fundet denne fine villa frem. Den er værd et gensyn. Både fordi det var vores allerførste opførte LOOP projekt. Men særligt pga. dets bæredygtige finurligheder, fordi husets beboere fortsat er begejstrede for huset og fordi villaen repræsenterer hvad vi forbinder med en LOOP bolig: en æstetisk og enkel arkitektur bygget på et bæredygtigt fundament, hvor vi har revitaliseret et traditionelt 70’er hus til et topmoderne lavenergihus med et godt indeklima og et imponerende dagslys.  Mere præcist sagt; en bolig med stor komfort, med stærke arkitektoniske kvaliteter og med fokus på energiforbruget.

Vi fik i sin tid Aarhus Kommunes Arkitekturpris for transformationen af villaen, hvor vi bibeholdte de oprindelige mure og konstruktionen, imens vi satte nye facader på de eksisterende mure. Det nye tag beklædte vi med samme cedertræsbeklædning. Derudover sagde vi farvel til 1970’ernes ofte mørke og lange gange centralt i huset ved at gennemskære huset med et glasbånd, der udover at sikre masser af dagslys til boligen, gav masser af udsigtsmuligheder til området. Resultatet er et skarpskårent enkelt udtryk uden udhæng. En transformation og energirenovering der bærer boligen ind i fremtiden

Læs mere om projektet her

Længehusene_GRID_ny

Forårsfornemmelse i Nye

Foråret er på vej i Nye. Vi har været et smut forbi, og kan se hvordan de fælles uderum mellem de cedertræsbeklædte længehuse indtages af beboerne. De fælles dyrkningsarealer og haverne klargøres – og også bålpladsen venter på besøg af beboerne. Lige om lidt fremstår uderummene både grønne og af fulde af dufte og farver fra blomsterne.

Det er altid dejligt at gense længehusene og blive bekræftet i, at etablering af det gode naboskab er afhængigt af et godt samarbejde mellem bygherren, hvor projektet opstår, arkitekterne, der designer de fysiske rammer og beboerne, der indtager disse i det daglige. Nyd foråret.

Længehusene er designet for Tækkergroup i samarbejde med Hune & Elkjær

Læs mere om Længehusene her 

Thisted-Museum_GRID_ny

Når arkitekturen formidler kulturhistorien

Hvordan formidles kulturarven på en levende og vedkommende måde? På Nyt Thisted Museum bliver selve arkitekturen en del af formidlingen, når de eksisterende bygninger i høj grad genanvendes og bevares.

Nu er byggepladsen etableret og transformationen foregår dels som en omdannelse af de eksisterende historiske bygninger, dels som en moderne tilbygning. Denne tilbygning er designet som en elegant forbindelsesgang – en kile i glas og cortenstål, der i tre niveauer kiler sin ind mellem de eksisterende bygninger. Første niveau ligger i museumsgården og etablerer et overdækket område til udendørs aktiviteter og danner en kolonnade i forlængelse af den nye indgang og foyer. Andet niveau er en indendørs forbindelsesgang, der integrerer udstillingsmontrer og som har visuel kontakt til museumsgården og kig til parken og byen, imens øverste niveau danner en begrønnet espalier hvorfra der er udsigt over byen og parken. 

Vi genanvender kulturhistoriske spor ved f.eks. at lade et smukt travertingulv leve videre, ved at renovere de eksisterende vinduer – og derudover at bevare flere elementer i bygningerne som trapper og elevator, der er med til at give det nye museum karakter og understrege projektets bæredygtige aspekter.

Ved at lytte til, understøtte og aktualisere historien skaber vi vedkommende arkitektur med bæredygtige undertoner.  

I forbindelse med opførelsen af Nyt Thisted Museum samarbejder vi med JAC studios og AI ingeniører

Læs mere om Nyt Thisted Museum her

Villa-Straa_GRID

Historisk materiale er måske fremtidens biogene ressource

En ny rapport påpeger mulige perspektiver for biogene materialer fundet og dyrket i Danmark. Instituttet BUILD på Aalborg Universitet har i samarbejde med Københavns Universitet med støtte fra Realdania ledet en større analyse af fremtidens biogene byggevarer. Bl.a. påpeger rapporten et meget stort potentiale i at benytte biogene byggevarer for at nedsætte byggeriets CO2-udledning.

Og hvad bruger rapporten som visuelt pejlemærke? Vores smukke Villa Straa, da denne villa netop anvender det historiske stråtækningsmateriale på en ny og moderne måde, når villaen er beklædt med strå på både tag og facade. Vi er vant til at se stråtækte tage, men i Villa Strå har vi med succes arbejdet med en lodret stråtækning, der forer huset med et bæredygtigt, biogent materiale og samtidig udgør en levende og meget taktil facade.

Sommerhuset ligger på en grund med udsigt og adgang til Saksild Strand. Netop denne placering, der er karakteriseret ved et lavt klitlandskab med sand, strå og alverdens græsser, inspirerede os til den stråtækte arkitektur.

Læs mere om rapporten her

Læs mere om Villa Strå her

Lisbjerg_GRID

Åbning af genbrugsstation der går nye og cirkulære veje

Den gamle losseplads er historie. Heldigvis har vi fået øjnene op for at affald er en ressource. Og netop dette aspekt er grundstenen i den nyåbnede genbrugsstation i Lisbjerg ved Aarhus. Her kan alle give og tage f.eks. byggematerialer. For måske du ikke ser ideen i det gamle badekar, imens den næste bruger er på udkig efter netop et nyt badekar til et alternativt ude spa.

For at understrege genbrugsaspektet er store dele af genbrugsstationen så vidt muligt opført i genbrugsmaterialer. Fra jord, grus, asfalt og beton til f.eks. træ, døre og vinduer. Det selv samme affald som Aarhusianerne smider ud på eksisterende genbrugsstationer, har dermed fået nyt liv som en værdifuld ressource i opførelsen af den nye genbrugsstation. Samtidig er genbrugsstationen designet i en cirkulær form, der gør det funktionelt og mere overskueligt at aflevere sit affald – og ikke mindst undgår man at bakke med en trailer…

Hos LOOP genbruger og udvikler vi den viden, vi har opbygget fra Lisbjerg-projektet i forbindelse med det 17.000 m² store Ressourcecenter Vejle, der lige nu er under opførelse.

Genbrugsstationen har Kredsløb som bygherre og er opført i samarbejde med Schonherr, Sweco og Dan Jord A/S.

Læs mere om projektet her

Renseværk_Nye_grid_NY

Nye Renseværk både formidler vand som ressource og renser og genbruger overfladevand fra bydelen Nye

Med Nye Renseværk har vores bygherre Taekker og Aarhus Vand som det første sted i Danmark opført et renseværk, hvor alt afstrømmende overfladevand fra tage, veje og det omgivende grønne område betragtes som en ressource. Hver dag sender renseværket rent vand ud til Nyes borgere og dækker hele 40 procent af områdets vandforbrug af renset regnvand!

Renseværket, som vi har designet som et klassisk saddeltagshus i en menneskelig skala, fungerer som en central vandløsning, hvor det opsamlede vand fra hele Nye renses, inden det ledes i et separat ledningsnet ud til husene til brug i toiletskyl, til tøjskyl mv. Samtidig er renseværket placeret ved regnvandssøen, så man via rørledninger let kan lede vandet fra søen og ind i renseværket.

Via store glaspartier i facaden kan nysgerrige få et indblik i renseanlægget med dets karakteristiske vandtanke.  Værket fungerer også som et åbent formidlingscenter om vand som ressource. Dertil kan cyklister stoppe langs de anlagte cykelruter gennem Nye, der løber langs renseværket og vaske cyklen i ny-renset vand direkte fra renseværket.

Bygherre: Taekker Group // Renseværket drives af Aarhus Vand // Øvrige rådgivere: Silhorko

Læs mere om projektet her

NPC_grid_NY

 Forside-projekt på anerkendte Detail.de

Integrereret i klitlandskabet, med udsigt til Vesterhavet og med Nr. Vorupør som bagtæppe skubber arkitekturen blidt sine gæster ind i bygningen og videre ud i nationalparken. Tak til det anerkendte arkitektursite Detail, der har fået øjnene op for det sympatiske nationalparkcenter, der fungerer som en arkitektonisk trædesten til oplevelser i naturen. 

Se de flotte Rasmus Hjortshøj fotos og læs artiklen her:

https://www.detail.de/en/de_en/nationalparkzentrum-thy-von-loop-architects

Energimuseet_1 _LI

 Nu skal visionerne indfries 

Hvem skal gå forrest i formidlingen af den grønne omstilling? Hos Energimuseet ved Bjerringbro er man ikke i tvivl. Her ved Tange sø og Gudenåen ligger Danmarks største vandkraftværk, opført i 1921 og fortsat blandt landets bedst bevarede industrianlæg. Et sted hvor man tilbage i 1984 startede det, der i dag er Energimuseet. Nu skal fortidens viden sammen med fremtidens perspektiver formidles. Derfor skal stedet gentænkes og transformeres, så det bliver go-to museet for den nyeste viden om den grønne omstilling. For både danskere, men også som en destination, der vil vække genklang internationalt. Her skal netop den danske model og evnen til at tænke holistisk stå i centrum, når museet nu tager hul på finansieringsarbejdet af den ambitiøse omdannelse.

Ingen bygninger fjernes - og målet er at alle eksisterende materialer genanvendes, når vi som arkitekter understøtter den cirkulære tankegang og viderebygger og transformerer stedet ved at udvide hovedbygningen med en gennemgående træstruktur, der spænder omkring hele bygningen. I den anden ende af museumsområdet transformeres en tidligere vindmøllehal til Huset for Vedvarende Energi med udstillinger og C02 spil. Derudover sammenbindes hele området og frilandsmuseet af en række arkitektoniske og landskabelige nedslag - helt tæt på den smukke natur langs Gudenåen. 

Vi ser frem til at understøtte fondsansøgningsarbejdet sammen med Energimuseet. På projektet arbejder vi tæt sammen med Schønherr, DEM, MOE og MoMu, der udvikler opbygningen af udstillingskoncepterne.