Thisted-Museum_GRID_ny

Når arkitekturen formidler kulturhistorien

Hvordan formidles kulturarven på en levende og vedkommende måde? På Nyt Thisted Museum bliver selve arkitekturen en del af formidlingen, når de eksisterende bygninger i høj grad genanvendes og bevares.

Nu er byggepladsen etableret og transformationen foregår dels som en omdannelse af de eksisterende historiske bygninger, dels som en moderne tilbygning. Denne tilbygning er designet som en elegant forbindelsesgang – en kile i glas og cortenstål, der i tre niveauer kiler sin ind mellem de eksisterende bygninger. Første niveau ligger i museumsgården og etablerer et overdækket område til udendørs aktiviteter og danner en kolonnade i forlængelse af den nye indgang og foyer. Andet niveau er en indendørs forbindelsesgang, der integrerer udstillingsmontrer og som har visuel kontakt til museumsgården og kig til parken og byen, imens øverste niveau danner en begrønnet espalier hvorfra der er udsigt over byen og parken. 

Vi genanvender kulturhistoriske spor ved f.eks. at lade et smukt travertingulv leve videre, ved at renovere de eksisterende vinduer – og derudover at bevare flere elementer i bygningerne som trapper og elevator, der er med til at give det nye museum karakter og understrege projektets bæredygtige aspekter.

Ved at lytte til, understøtte og aktualisere historien skaber vi vedkommende arkitektur med bæredygtige undertoner.  

I forbindelse med opførelsen af Nyt Thisted Museum samarbejder vi med JAC studios og AI ingeniører

Læs mere om Nyt Thisted Museum her

Villa-Straa_GRID

Historisk materiale er måske fremtidens biogene ressource

En ny rapport påpeger mulige perspektiver for biogene materialer fundet og dyrket i Danmark. Instituttet BUILD på Aalborg Universitet har i samarbejde med Københavns Universitet med støtte fra Realdania ledet en større analyse af fremtidens biogene byggevarer. Bl.a. påpeger rapporten et meget stort potentiale i at benytte biogene byggevarer for at nedsætte byggeriets CO2-udledning.

Og hvad bruger rapporten som visuelt pejlemærke? Vores smukke Villa Straa, da denne villa netop anvender det historiske stråtækningsmateriale på en ny og moderne måde, når villaen er beklædt med strå på både tag og facade. Vi er vant til at se stråtækte tage, men i Villa Strå har vi med succes arbejdet med en lodret stråtækning, der forer huset med et bæredygtigt, biogent materiale og samtidig udgør en levende og meget taktil facade.

Sommerhuset ligger på en grund med udsigt og adgang til Saksild Strand. Netop denne placering, der er karakteriseret ved et lavt klitlandskab med sand, strå og alverdens græsser, inspirerede os til den stråtækte arkitektur.

Læs mere om rapporten her

Læs mere om Villa Strå her

Lisbjerg_GRID

Åbning af genbrugsstation der går nye og cirkulære veje

Den gamle losseplads er historie. Heldigvis har vi fået øjnene op for at affald er en ressource. Og netop dette aspekt er grundstenen i den nyåbnede genbrugsstation i Lisbjerg ved Aarhus. Her kan alle give og tage f.eks. byggematerialer. For måske du ikke ser ideen i det gamle badekar, imens den næste bruger er på udkig efter netop et nyt badekar til et alternativt ude spa.

For at understrege genbrugsaspektet er store dele af genbrugsstationen så vidt muligt opført i genbrugsmaterialer. Fra jord, grus, asfalt og beton til f.eks. træ, døre og vinduer. Det selv samme affald som Aarhusianerne smider ud på eksisterende genbrugsstationer, har dermed fået nyt liv som en værdifuld ressource i opførelsen af den nye genbrugsstation. Samtidig er genbrugsstationen designet i en cirkulær form, der gør det funktionelt og mere overskueligt at aflevere sit affald – og ikke mindst undgår man at bakke med en trailer…

Hos LOOP genbruger og udvikler vi den viden, vi har opbygget fra Lisbjerg-projektet i forbindelse med det 17.000 m² store Ressourcecenter Vejle, der lige nu er under opførelse.

Genbrugsstationen har Kredsløb som bygherre og er opført i samarbejde med Schonherr, Sweco og Dan Jord A/S.

Læs mere om projektet her

Renseværk_Nye_grid_NY

Nye Renseværk både formidler vand som ressource og renser og genbruger overfladevand fra bydelen Nye

Med Nye Renseværk har vores bygherre Taekker og Aarhus Vand som det første sted i Danmark opført et renseværk, hvor alt afstrømmende overfladevand fra tage, veje og det omgivende grønne område betragtes som en ressource. Hver dag sender renseværket rent vand ud til Nyes borgere og dækker hele 40 procent af områdets vandforbrug af renset regnvand!

Renseværket, som vi har designet som et klassisk saddeltagshus i en menneskelig skala, fungerer som en central vandløsning, hvor det opsamlede vand fra hele Nye renses, inden det ledes i et separat ledningsnet ud til husene til brug i toiletskyl, til tøjskyl mv. Samtidig er renseværket placeret ved regnvandssøen, så man via rørledninger let kan lede vandet fra søen og ind i renseværket.

Via store glaspartier i facaden kan nysgerrige få et indblik i renseanlægget med dets karakteristiske vandtanke.  Værket fungerer også som et åbent formidlingscenter om vand som ressource. Dertil kan cyklister stoppe langs de anlagte cykelruter gennem Nye, der løber langs renseværket og vaske cyklen i ny-renset vand direkte fra renseværket.

Bygherre: Taekker Group // Renseværket drives af Aarhus Vand // Øvrige rådgivere: Silhorko

Læs mere om projektet her

NPC_grid_NY

 Forside-projekt på anerkendte Detail.de

Integrereret i klitlandskabet, med udsigt til Vesterhavet og med Nr. Vorupør som bagtæppe skubber arkitekturen blidt sine gæster ind i bygningen og videre ud i nationalparken. Tak til det anerkendte arkitektursite Detail, der har fået øjnene op for det sympatiske nationalparkcenter, der fungerer som en arkitektonisk trædesten til oplevelser i naturen. 

Se de flotte Rasmus Hjortshøj fotos og læs artiklen her:

https://www.detail.de/en/de_en/nationalparkzentrum-thy-von-loop-architects

Energimuseet_1 _LI

 Nu skal visionerne indfries 

Hvem skal gå forrest i formidlingen af den grønne omstilling? Hos Energimuseet ved Bjerringbro er man ikke i tvivl. Her ved Tange sø og Gudenåen ligger Danmarks største vandkraftværk, opført i 1921 og fortsat blandt landets bedst bevarede industrianlæg. Et sted hvor man tilbage i 1984 startede det, der i dag er Energimuseet. Nu skal fortidens viden sammen med fremtidens perspektiver formidles. Derfor skal stedet gentænkes og transformeres, så det bliver go-to museet for den nyeste viden om den grønne omstilling. For både danskere, men også som en destination, der vil vække genklang internationalt. Her skal netop den danske model og evnen til at tænke holistisk stå i centrum, når museet nu tager hul på finansieringsarbejdet af den ambitiøse omdannelse.

Ingen bygninger fjernes - og målet er at alle eksisterende materialer genanvendes, når vi som arkitekter understøtter den cirkulære tankegang og viderebygger og transformerer stedet ved at udvide hovedbygningen med en gennemgående træstruktur, der spænder omkring hele bygningen. I den anden ende af museumsområdet transformeres en tidligere vindmøllehal til Huset for Vedvarende Energi med udstillinger og C02 spil. Derudover sammenbindes hele området og frilandsmuseet af en række arkitektoniske og landskabelige nedslag - helt tæt på den smukke natur langs Gudenåen. 

Vi ser frem til at understøtte fondsansøgningsarbejdet sammen med Energimuseet. På projektet arbejder vi tæt sammen med Schønherr, DEM, MOE og MoMu, der udvikler opbygningen af udstillingskoncepterne.

Thisted_Museum_news

10 aktive LOOP byggepladser

For en tegnestue som LOOP er det stort at opleve, at vi lige om lidt har hele 10 aktive byggepladser! Alle sammen interessante projekter, der på hver sin måde konkretiserer vores ambition om at understøtte en bedre og sundere verden via en æstetisk, bygbar og bæredygtig arkitektur.

Dette er kun muligt takket være vores modige bygherrer og vores superdygtige LOOP-team, der er årsagen til at hele 10 LOOP huse er undervejs i vores favorit-landsdel Thy, i vores tegnestue-hjemby Aarhus, i ambitiøse Vejle og så langt væk som smukke Island.

Alle projekterne kan nærstuderes på hjemmesiden
//Thisted Museum - transformation og kultur  https://looparchitects.dk/portfolio/thisted-museum/
//Klitmøller - boliger og egnsudvikling https://looparchitects.dk/portfolio/boliger-i-klitmoller/ //Sandgravvej – bolig https://looparchitects.dk/portfolio/sandgravvej/ 
//Tømmergården, Trøjborg byudvikling https://looparchitects.dk/portfolio/ressourcecenter-vejle-3-2/
//Montanagade - transformation og boliger https://looparchitects.dk/portfolio/montanagade/ 
//Norsgade - byhus tilpasning https://looparchitects.dk/portfolio/norsgade/ 
//Bodøvej - transformation og bolig https://looparchitects.dk/portfolio/bodovej/ 
//Grønnegade 82 - tagboliger og transformation https://looparchitects.dk/portfolio/gronnegade/
//Ressourcecenter Vejle - genbrug og erhverv https://looparchitects.dk/portfolio/ressourcecenter-vejle/
//Island – demens- og plejeboliger i natur https://looparchitects.dk/portfolio/demens_og_plejeboliger_i_island/

LOOP_Gellerup_ex_2

Fotos af det nyåbnede kulturbyggeri

Vi har haft den dygtige fotograf Palle Peter Skov forbi Gellerup Sports- og Kulturcampus, hvor han fint indfanger det spirende liv, som det netop indviede kulturbyggeri summer af. Dejligt, at opleve hvordan projektet nu står færdigopført og klar til at understøtte den ambitiøse transformation, som i disse år foregår i området.

Hos LOOP har vi samarbejdet omkring bæredygtighedskoordinering, herunder LCA-beregninger, for udvælgelse og for kvalificering af materialerne - samt under ledelse af SHL, hjulpet i forhold til projekteringen af byggeriet.

Vi vandt arkitektkonkurrencen tilbage i 2017 sammen med SHL, COWI og MASU Planning

RCV_grid

Rejsegilde på RESSOURCECENTER VEJLE

Fantastisk at være med til at gøre affald til en ressource – og så fordelt over hele 17.000 m²!

Der har i dag været rejsegilde på Ressourcecenter Vejle. Et projekt der er med til at sikre Vejle som en foregangsby både i forhold til arkitektur, men også i forhold til ambitiøse, bæredygtige og langsigtede projekter, hvor den traditionelle losseplads i den grad udfordres!

Selve byggeriet indeholder produktionshaller, en "formidlingsbro", en ressourceskov samt administrationsbygning, mandskabsbygning, en række bygninger til udstilling og brugerværksted - rum til at arbejde med bl.a. upcycling af genbrugsmøbler. 

Når det kommende ressourcecenter åbner i 2023 integrerer det et mødested for formidling og undervisning om affald som en ressource. Hvor der arbejdes ambitiøst og bevidst med cirkulær økonomi, affaldshåndtering, genbrug, upcycling af materialer, cirkulære byggematerialer og DGNB Guld via en skarp bæredygtighedsledelse.

Tak til vores stærke team, der sikrer opførelsen af ressourcecentret: HM Entreprenør, Raunstrup, Ravn Arkitektur, Schønherr, Hundsbæk og Henriksen Rådgivende Ingeniører samt EKOLAB.

Læs mere om projektet her

Island_grid_ny

DEMENSBOLIGER I ISLAND under opførelse

Hvordan tegner man demensboliger, der udgør inspirerende og trygge rammer for beboerne?

Hos LOOP har vi sammen med den Reykjavik-baserede tegnestue Urban Arkitektar designet en cirkulær, favnende bygning i to etager. Og nu begynder vi at kunne se gode konturer af det endelige byggeri, hvor håndværkernes lige nu færdiggør de sidste indvendige arbejder samt det beskyttede uderum – og hvor beboerne flytter ind i løbet af foråret. Interiøret udføres i genanvendelige materialer og uderummet er disponeret, så beboerne kan genkende aspekter fra deres eget liv. Alt sammen i byen Selfoss med udsigt til det imponerende fjeld Ingólfsfjall og floden Ölfusá, der er en af Islands største floder. 

Læs mere om det BREEAM excellent certificerede projekt på hjemmesiden her