2023

01-SoMe-01_WEB

VUNDET - NY TRANSFORMATIONSOPGAVE

Det giver så meget mening, når vi kan genbruge historisk bygningsmasse! Vi er derfor glade for, sammen med et stærkt team med Enemærke & Petersen og Artelia, at have vundet opgaven om at transformere den 13.500 kvm. store, røde teglstenskarré på Lyngbyvej 100 i København.

Vores vinderforslag tager i høj grad udgangspunkt i bæredygtige løsninger og genanvendelse af materialer, så det imponerende byggeri fra 1941 kan genopstå som et moderne flerbrugerhus, hvor den åbne arkitektur giver de nye virksomheder mulighed for at møde hinanden på tværs.

Projekteringen opstarter nu og projektet forventes at stå færdig efteråret 2025 som en DGNB Guld-certificeret flerbrugerejendom.

Lisbjerg_01_Grid

STEM PÅ LISBJERG GENBRUGSSTATION

Genbrugsstationen er nomineret til Betoninnovationsprisen for at bruge 75% genanvendte materialer!

Vi tager skraldet. Også når vi som stolte arkitekter er nomineret for vores innovative tilgang til at genanvende beton i designet af den nye genbrugsstation i Lisbjerg.

Læs med her, hvor jurymedlem Julian Weyer, arkitekt og partner i C.F. Møller Architects forklarer nomineringen: ”Lisbjerg Genbrugsstation er nomineret, fordi byggeriet udgør et innovativt, håndgribeligt eksempel på potentialet i at genanvende byggematerialer som beton og træ i nye helheder. Overalt, hvor det har været muligt, er der brugt genbrugsmaterialer, og den anvendte beton er indleveret af genbrugsstationens kunder og herefter nedknust og genanvendt i byggeriet. I alt udgør genbrugte og genanvendte materialer ca. 75 pct. af projektet, og samtidigt er der tænkt både æstetik, landskabelig indpasning og også fremtidig fleksibilitet ind i designet".

Stem på Lisbjerg her

NPC_5

NATIONALPARKCENTER THY overbeviser med 100.000 besøgende i 2022!

NATIONALPARKCENTER THY // Overbeviser med 100.000 besøgende i 2022!

Vi elsker, når vores bygherrer oplever succes. Når et nyt besøgscenter, der fungerer som en trædesten ud til Nationalpark Thy, rent faktisk bliver brugt af rigtig mange mennesker som en portal til vigtige naturoplevelser.

Nationalpark Thys leder, Else Østergaard Andersen glæder sig over de lidt over 100.000 besøgende som centret havde i 2022:  ”Jeg tror, mange kulturinstitutioner i Vestjylland ville være glad for en sådan tilstrømning. Det understreger for os, at folk ikke alene har en stor interesse for naturen i Nationalpark Thy, men også for at få mere viden om den”.

På nationalparkcentret oplever de, at deres gæster typisk opholder sig mellem en halv og en hel time i nationalparkcentret – at både børn og voksne indtager rummet med begejstring. Går på opdagelse i materialet, sidder i vinduet, nyder udsigten over havet – og billederne, der vises fra naturen…

Faktisk har stedet 4,7 stjerner ud af 5 på Google. Den succes, de oplever, er en succes, der smitter på den gode måde. Bygherren fortæller, at besøgstallet har betydning ikke bare for nationalparkcentret, men i høj grad også for de andre oplevelser i Thy: ”Vi føler os rigtig godt integreret på landingspladsen i Vorupør, og samtidig glæder vi os over, at interessen for naturen og landskabet i Nationalpark Thy også smitter af på vores andre besøgssteder. Vi har således ikke fået færre gæster på Lodbjerg Fyr eller på Stenbjerg Landingsplads, efter vi har åbnet nationalparkcenteret. Vi har fået flere”, fortæller Else Østergaard Andersen.

Så hvis du ikke allerede har været en tur forbi Nationalparkcentret i Nr. Vorupør, så har du påsken til at gå på opdagelsen i centret og i den omgivende nationalpark.

Læs mere om projektet her

Paradiset-02_red_WEB

PARADISGADE // Fra gymnastiksal til tegnestue – LOOPs nye rammer

Hos LOOP kalder vi det allerede Paradiset. Sammen med Tækker Group, der ejer ejendommen, er vi med til at forme og skabe den transformation, der skal til for at Paradisgade nr. 4 fra maj kan udgøre nye rammer for tegnestuen. Hele omdannelsen handler om at respektere fine detaljer, bygningernes historie og samtidig designe karakterfulde rumligheder, der skal inspirere os i det daglige og vores bygherrer, når de kommer på besøg.

Gymnastiksalen var i en årrække auditorium, eksamensrum og udstillingssal for Arkitektskolen i Aarhus, så udover stræk-og-bøj og boldspil, så gemmer væggene på mange arkitektoniske fortællinger.

Vi glæder os til de højloftede, historiske rammer. Til at indtage vores helt eget arkitektoniske paradis.

Energimuseet_1

Energimuseet // En vision om at tilbygge, omdanne og transformere de eksisterende bygninger

På det nye Energimuseum i Tange transformerer vi de eksisterende bygninger i respekt for dels Claus Bonderups hovedbygning fra 1993, dels de historiske bygninger i området, der er blandt landets bedst bevarede industrianlæg.

Transformationen sker ved at bygge udenom de eksisterende bygninger, bygge ovenpå og bygge indeni.  Vi iklæder de eksisterende bygningerne nye arkitektoniske gevandter, der samtidig bliver en del af den fremtidige konstruktion. En ny arkitektoniske hud, bliver i en af de eksisterende bygninger aktiveret ved at leje huden og facaden ud til energiselskaber, der kan teste solceller eller andre energiproducerende overflader direkte på museets facader. Som et levende energilaboratorium. For ingen bygninger fjernes - og målet er at alle eksisterende materialer genanvendes, når vi transformerer museet ved f.eks. at udvide hovedbygningen med en gennemgående og bærende træstruktur, der spænder omkring hele bygningen. I den anden ende af museumsområdet transformeres en tidligere vindmøllehal til udstillingsbygning. Derudover sammenbindes hele området af en række arkitektoniske og landskabelige nedslag - helt tæt på den smukke natur langs Gudenåen. 

Ved kun at tilføje og transformere er formen født ud fra det, der mangler. Bl.a. skyder vi dæk ind for at få de helt rette udstillingsrum og det rigtige formidlingsflow.

Nu ligger der et gennemarbejdet og gennemregnet prospekt klart – et dispositionsforslag, hvor vi i en tværfaglig proces samarbejder med landskabsarkitekt, ingeniør, energirådgivere, udstillingsarkitekter og museumsfolk. Vi ser frem til at understøtte fondsansøgningsarbejdet sammen med Energimuseet

Læs mere om det projektet her

Stauning-præmiering-WEB

STAUNING WHISKY præmieret som det Mest Bæredygtige Destilleri

Stort tillykke til vores venner fra Stauning Whisky, der for nyligt vandt World Whiskies Awards som det Mest Bæredygtige Destilleri.

Det er fantastisk at møde bygherrer, der ligesom os, er optaget af at vælge, se og udvikle bæredygtige løsninger. Således er Stauning Whisky designet med afsæt i de lokale kvaliteter og materialer, der i forvejen findes i området. Samtidig har vi udelukkende anvendt lokal arbejdskraft i forbindelse med opførelsen af projektet. Derudover har projektet medført en markant udvikling af området, hvor besøgscentret har tiltrukket flere turister og samtidig har skabt vigtige, lokale arbejdspladser både i produktionen, i administrationen og i de offentlige funktioner som besøgscentret.

Når de producerer whisky sker det efter bæredygtige produktionsprocesser, hvor de kombinerer traditionelt håndværk med innovativt ingeniørarbejde. Seneste har de installeret solceller på de fire lagerhaller.

Vi bifalder og skåler med vores venner.

Læs mere om det prisvindende projekt på her

Sandgravvej-01-web

Nye byhuse der respekterer konteksten

Når en by vokser, må den gerne vokse stille og respektfuldt frem. Det er tesen i vores byhusprojekt på Sandgravvej i Aarhus.

Hele tegnestuen har været forbi de netop færdigopførte byhuse, der mod Skovvejen nænsomt indpasser sig i konteksten med sit enkle og slanke gavlmotiv. Vi har tilstræbt en sagte og harmonisk enkelthed, der kommer til udtryk i vores materialevalg. Her udgør en gul tegl det primære materiale både på facaderne og i de gule og flade shingles-tegl på tagfladen. Det monokrome udtryk giver en ro, der samtidig kontrasteres i de mørke vinduesprofiler, der giver husene karakter – og markerer åbninger mod udsigten, det grønne og mod byen. Byhusene står som små huse langs Sandgravvej, der følger grundens niveauspring og naturligt inddeler husene.

Mellem husenes tage opstår der naturlige mellemrum for private tagterrasser, imens et stort fælles og afskærmet gårdrum kan danne grobund for fællesskab beoerne imellem. Samtidig er der etableret parkering i nedgravet kælder, hvilket understøtter visuel ro på gadeplan.

Alle boliger er udlejningsboliger, der veksler fra helt små studieboliger til familieboliger over flere plan.

Læs mere om projektet her

TrenyeLOOPere_Sort-hvid_web

TRE NYE LOOP’ERE

Hver dag gør vi os umage for at levere bygbar, bæredygtig og æstetisk arkitektur. Nu har vi fået tre nye LOOP’ere på tegnestuen, der på hver sin særlige måde kan hjælpe os på vej mod arkitektur med masser af omtanke.

Anders Paw Bregnballe // Bygningskonstruktør
Thomas Bengtsen // Arkitekt og bygningskonstruktør
Jeppe Kjemtrup // Arkitektpraktikant fra Arkitektskolen Aarhus.

Se hele vores stærke LOOP team her: https://looparchitects.dk/office/

01-Borgring_hovedbillede-web

TEAM LOOP VINDER NYT VIKINGE-OPLEVELSESCENTER

”Forslaget binder på fornem vis de to elementer, Borgring og oplevelsescenter sammen. Ved at udforme oplevelsescentret som et solitært element, skabes en reference til- og dynamik mellem Borgring og oplevelsescentret. Referencen til vikingetiden er på den måde til stede, men på abstrakt niveau”. Sådan understreger dommerbetænkningen projektets indlevede forståelse for forholdet mellem den eksisterende borgring fra vikingetiden og det kommende oplevelsescenter.

Danmark har i alt fem bevarede vikingeborganlæg. Nu skal ét af dem, den usædvanlige og spektakulære borgring, der markerer sig i landskabet ved Lellinge vest for Køge, formidles via et nænsomt oplevelsescenter inspireret af vikingetidens karakteristiske kongshaller.
Team LOOPs vinderforslaget er valgt efter en indbudt konkurrence med i alt tre danske tegnestuer. Oplevelsescentret med et budget på 50 mio. kr.  skal over knap 2.000 m2 rumme udstilling, Center for vikingestudier, eventcenter og servicecenter.  Konkurrenceprojektet er lavet sammen med landskabsarkitekterne fra LYTT Architecture og ingeniørfirmaet Viggo Madsen.

LOOP ser meget frem til at arbejde videre med projektet, der finansieres af bevillinger fra AP Møller Fonden, Knud Højgaards Fond, Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond og Køge Kommune. Efter planen åbner oplevelsescentret i løbet af 2025 som en del af Museum Sydøstdanmark.

Læs mere om Borgring her

Energimuseet_1 _LI

Naturen begaver os med energi

”Vi skal tættere på naturen for naturen begaver os med energi. Vi skal huske og forstå, at vi kan producere energi, når energien er naturligt tilstede. Vi skal begribe vores omgivelser og vide, at når det blæser, kan vi tillade os mere forbrug. Vi skal kun bruge energi, når den er der. Det er netop denne energidannelse og energiforståelse som er Energimuseets fremmeste opgave at formidle, fortæller museumsdirektør Teo Juel Geer.

Med det nye Energimuseum vil besøgende i endnu højere grad via spil, ny teknologi og hands-on aktiviteter kunne forstå og sætte energien i perspektiv. Både historisk, men også i forhold til eget liv. Her vil gæsterne komme tæt på forståelsen af energien i naturen – både inde på museet, men i høj grad også ude i energilandskabet. Museets særlige placering ved Tange sø giver oplagte scenarier, hvor man kan opleve, hvordan vandkraftværket Gudenåcentralen producerer energi.

Vi er i fuld gang med fondsansøgningsarbejdet sammen med Energimuseet.
Projektet er udført som et samarbejde med
Schønherr
MOE Denmark
DEM A/S
MoMu

Læs mere her Energimuseet

01-SoMe-01_WEB

VUNDET - NY TRANSFORMATIONSOPGAVE

Det giver så meget mening, når vi kan genbruge historisk bygningsmasse! Vi er derfor glade for, sammen med et stærkt team med Enemærke & Petersen og Artelia, at have vundet opgaven om at transformere den 13.500 kvm. store, røde teglstenskarré på Lyngbyvej 100 i København.

Vores vinderforslag tager i høj grad udgangspunkt i bæredygtige løsninger og genanvendelse af materialer, så det imponerende byggeri fra 1941 kan genopstå som et moderne flerbrugerhus, hvor den åbne arkitektur giver de nye virksomheder mulighed for at møde hinanden på tværs.

Projekteringen opstarter nu og projektet forventes at stå færdig efteråret 2025 som en DGNB Guld-certificeret flerbrugerejendom.

Lisbjerg_01_Grid

STEM PÅ LISBJERG GENBRUGSSTATION

Genbrugsstationen er nomineret til Betoninnovationsprisen for at bruge 75% genanvendte materialer!

Vi tager skraldet. Også når vi som stolte arkitekter er nomineret for vores innovative tilgang til at genanvende beton i designet af den nye genbrugsstation i Lisbjerg.

Læs med her, hvor jurymedlem Julian Weyer, arkitekt og partner i C.F. Møller Architects forklarer nomineringen: ”Lisbjerg Genbrugsstation er nomineret, fordi byggeriet udgør et innovativt, håndgribeligt eksempel på potentialet i at genanvende byggematerialer som beton og træ i nye helheder. Overalt, hvor det har været muligt, er der brugt genbrugsmaterialer, og den anvendte beton er indleveret af genbrugsstationens kunder og herefter nedknust og genanvendt i byggeriet. I alt udgør genbrugte og genanvendte materialer ca. 75 pct. af projektet, og samtidigt er der tænkt både æstetik, landskabelig indpasning og også fremtidig fleksibilitet ind i designet".

Stem på Lisbjerg her

NPC_5

NATIONALPARKCENTER THY overbeviser med 100.000 besøgende i 2022!

NATIONALPARKCENTER THY // Overbeviser med 100.000 besøgende i 2022!

Vi elsker, når vores bygherrer oplever succes. Når et nyt besøgscenter, der fungerer som en trædesten ud til Nationalpark Thy, rent faktisk bliver brugt af rigtig mange mennesker som en portal til vigtige naturoplevelser.

Nationalpark Thys leder, Else Østergaard Andersen glæder sig over de lidt over 100.000 besøgende som centret havde i 2022:  ”Jeg tror, mange kulturinstitutioner i Vestjylland ville være glad for en sådan tilstrømning. Det understreger for os, at folk ikke alene har en stor interesse for naturen i Nationalpark Thy, men også for at få mere viden om den”.

På nationalparkcentret oplever de, at deres gæster typisk opholder sig mellem en halv og en hel time i nationalparkcentret – at både børn og voksne indtager rummet med begejstring. Går på opdagelse i materialet, sidder i vinduet, nyder udsigten over havet – og billederne, der vises fra naturen…

Faktisk har stedet 4,7 stjerner ud af 5 på Google. Den succes, de oplever, er en succes, der smitter på den gode måde. Bygherren fortæller, at besøgstallet har betydning ikke bare for nationalparkcentret, men i høj grad også for de andre oplevelser i Thy: ”Vi føler os rigtig godt integreret på landingspladsen i Vorupør, og samtidig glæder vi os over, at interessen for naturen og landskabet i Nationalpark Thy også smitter af på vores andre besøgssteder. Vi har således ikke fået færre gæster på Lodbjerg Fyr eller på Stenbjerg Landingsplads, efter vi har åbnet nationalparkcenteret. Vi har fået flere”, fortæller Else Østergaard Andersen.

Så hvis du ikke allerede har været en tur forbi Nationalparkcentret i Nr. Vorupør, så har du påsken til at gå på opdagelsen i centret og i den omgivende nationalpark.

Læs mere om projektet her

Paradiset-02_red_WEB

PARADISGADE // Fra gymnastiksal til tegnestue – LOOPs nye rammer

Hos LOOP kalder vi det allerede Paradiset. Sammen med Tækker Group, der ejer ejendommen, er vi med til at forme og skabe den transformation, der skal til for at Paradisgade nr. 4 fra maj kan udgøre nye rammer for tegnestuen. Hele omdannelsen handler om at respektere fine detaljer, bygningernes historie og samtidig designe karakterfulde rumligheder, der skal inspirere os i det daglige og vores bygherrer, når de kommer på besøg.

Gymnastiksalen var i en årrække auditorium, eksamensrum og udstillingssal for Arkitektskolen i Aarhus, så udover stræk-og-bøj og boldspil, så gemmer væggene på mange arkitektoniske fortællinger.

Vi glæder os til de højloftede, historiske rammer. Til at indtage vores helt eget arkitektoniske paradis.

Energimuseet_1

Energimuseet // En vision om at tilbygge, omdanne og transformere de eksisterende bygninger

På det nye Energimuseum i Tange transformerer vi de eksisterende bygninger i respekt for dels Claus Bonderups hovedbygning fra 1993, dels de historiske bygninger i området, der er blandt landets bedst bevarede industrianlæg.

Transformationen sker ved at bygge udenom de eksisterende bygninger, bygge ovenpå og bygge indeni.  Vi iklæder de eksisterende bygningerne nye arkitektoniske gevandter, der samtidig bliver en del af den fremtidige konstruktion. En ny arkitektoniske hud, bliver i en af de eksisterende bygninger aktiveret ved at leje huden og facaden ud til energiselskaber, der kan teste solceller eller andre energiproducerende overflader direkte på museets facader. Som et levende energilaboratorium. For ingen bygninger fjernes - og målet er at alle eksisterende materialer genanvendes, når vi transformerer museet ved f.eks. at udvide hovedbygningen med en gennemgående og bærende træstruktur, der spænder omkring hele bygningen. I den anden ende af museumsområdet transformeres en tidligere vindmøllehal til udstillingsbygning. Derudover sammenbindes hele området af en række arkitektoniske og landskabelige nedslag - helt tæt på den smukke natur langs Gudenåen. 

Ved kun at tilføje og transformere er formen født ud fra det, der mangler. Bl.a. skyder vi dæk ind for at få de helt rette udstillingsrum og det rigtige formidlingsflow.

Nu ligger der et gennemarbejdet og gennemregnet prospekt klart – et dispositionsforslag, hvor vi i en tværfaglig proces samarbejder med landskabsarkitekt, ingeniør, energirådgivere, udstillingsarkitekter og museumsfolk. Vi ser frem til at understøtte fondsansøgningsarbejdet sammen med Energimuseet

Læs mere om det projektet her

Stauning-præmiering-WEB

STAUNING WHISKY præmieret som det Mest Bæredygtige Destilleri

Stort tillykke til vores venner fra Stauning Whisky, der for nyligt vandt World Whiskies Awards som det Mest Bæredygtige Destilleri.

Det er fantastisk at møde bygherrer, der ligesom os, er optaget af at vælge, se og udvikle bæredygtige løsninger. Således er Stauning Whisky designet med afsæt i de lokale kvaliteter og materialer, der i forvejen findes i området. Samtidig har vi udelukkende anvendt lokal arbejdskraft i forbindelse med opførelsen af projektet. Derudover har projektet medført en markant udvikling af området, hvor besøgscentret har tiltrukket flere turister og samtidig har skabt vigtige, lokale arbejdspladser både i produktionen, i administrationen og i de offentlige funktioner som besøgscentret.

Når de producerer whisky sker det efter bæredygtige produktionsprocesser, hvor de kombinerer traditionelt håndværk med innovativt ingeniørarbejde. Seneste har de installeret solceller på de fire lagerhaller.

Vi bifalder og skåler med vores venner.

Læs mere om det prisvindende projekt på her

Sandgravvej-01-web

Nye byhuse der respekterer konteksten

Når en by vokser, må den gerne vokse stille og respektfuldt frem. Det er tesen i vores byhusprojekt på Sandgravvej i Aarhus.

Hele tegnestuen har været forbi de netop færdigopførte byhuse, der mod Skovvejen nænsomt indpasser sig i konteksten med sit enkle og slanke gavlmotiv. Vi har tilstræbt en sagte og harmonisk enkelthed, der kommer til udtryk i vores materialevalg. Her udgør en gul tegl det primære materiale både på facaderne og i de gule og flade shingles-tegl på tagfladen. Det monokrome udtryk giver en ro, der samtidig kontrasteres i de mørke vinduesprofiler, der giver husene karakter – og markerer åbninger mod udsigten, det grønne og mod byen. Byhusene står som små huse langs Sandgravvej, der følger grundens niveauspring og naturligt inddeler husene.

Mellem husenes tage opstår der naturlige mellemrum for private tagterrasser, imens et stort fælles og afskærmet gårdrum kan danne grobund for fællesskab beoerne imellem. Samtidig er der etableret parkering i nedgravet kælder, hvilket understøtter visuel ro på gadeplan.

Alle boliger er udlejningsboliger, der veksler fra helt små studieboliger til familieboliger over flere plan.

Læs mere om projektet her

TrenyeLOOPere_Sort-hvid_web

TRE NYE LOOP’ERE

Hver dag gør vi os umage for at levere bygbar, bæredygtig og æstetisk arkitektur. Nu har vi fået tre nye LOOP’ere på tegnestuen, der på hver sin særlige måde kan hjælpe os på vej mod arkitektur med masser af omtanke.

Anders Paw Bregnballe // Bygningskonstruktør
Thomas Bengtsen // Arkitekt og bygningskonstruktør
Jeppe Kjemtrup // Arkitektpraktikant fra Arkitektskolen Aarhus.

Se hele vores stærke LOOP team her: https://looparchitects.dk/office/

01-Borgring_hovedbillede-web

TEAM LOOP VINDER NYT VIKINGE-OPLEVELSESCENTER

”Forslaget binder på fornem vis de to elementer, Borgring og oplevelsescenter sammen. Ved at udforme oplevelsescentret som et solitært element, skabes en reference til- og dynamik mellem Borgring og oplevelsescentret. Referencen til vikingetiden er på den måde til stede, men på abstrakt niveau”. Sådan understreger dommerbetænkningen projektets indlevede forståelse for forholdet mellem den eksisterende borgring fra vikingetiden og det kommende oplevelsescenter.

Danmark har i alt fem bevarede vikingeborganlæg. Nu skal ét af dem, den usædvanlige og spektakulære borgring, der markerer sig i landskabet ved Lellinge vest for Køge, formidles via et nænsomt oplevelsescenter inspireret af vikingetidens karakteristiske kongshaller.
Team LOOPs vinderforslaget er valgt efter en indbudt konkurrence med i alt tre danske tegnestuer. Oplevelsescentret med et budget på 50 mio. kr.  skal over knap 2.000 m2 rumme udstilling, Center for vikingestudier, eventcenter og servicecenter.  Konkurrenceprojektet er lavet sammen med landskabsarkitekterne fra LYTT Architecture og ingeniørfirmaet Viggo Madsen.

LOOP ser meget frem til at arbejde videre med projektet, der finansieres af bevillinger fra AP Møller Fonden, Knud Højgaards Fond, Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond og Køge Kommune. Efter planen åbner oplevelsescentret i løbet af 2025 som en del af Museum Sydøstdanmark.

Læs mere om Borgring her

Energimuseet_1 _LI

Naturen begaver os med energi

”Vi skal tættere på naturen for naturen begaver os med energi. Vi skal huske og forstå, at vi kan producere energi, når energien er naturligt tilstede. Vi skal begribe vores omgivelser og vide, at når det blæser, kan vi tillade os mere forbrug. Vi skal kun bruge energi, når den er der. Det er netop denne energidannelse og energiforståelse som er Energimuseets fremmeste opgave at formidle, fortæller museumsdirektør Teo Juel Geer.

Med det nye Energimuseum vil besøgende i endnu højere grad via spil, ny teknologi og hands-on aktiviteter kunne forstå og sætte energien i perspektiv. Både historisk, men også i forhold til eget liv. Her vil gæsterne komme tæt på forståelsen af energien i naturen – både inde på museet, men i høj grad også ude i energilandskabet. Museets særlige placering ved Tange sø giver oplagte scenarier, hvor man kan opleve, hvordan vandkraftværket Gudenåcentralen producerer energi.

Vi er i fuld gang med fondsansøgningsarbejdet sammen med Energimuseet.
Projektet er udført som et samarbejde med
Schønherr
MOE Denmark
DEM A/S
MoMu

Læs mere her Energimuseet

2022

01-SoMe-01_WEB

VUNDET - NY TRANSFORMATIONSOPGAVE

Det giver så meget mening, når vi kan genbruge historisk bygningsmasse! Vi er derfor glade for, sammen med et stærkt team med Enemærke & Petersen og Artelia, at have vundet opgaven om at transformere den 13.500 kvm. store, røde teglstenskarré på Lyngbyvej 100 i København.

Vores vinderforslag tager i høj grad udgangspunkt i bæredygtige løsninger og genanvendelse af materialer, så det imponerende byggeri fra 1941 kan genopstå som et moderne flerbrugerhus, hvor den åbne arkitektur giver de nye virksomheder mulighed for at møde hinanden på tværs.

Projekteringen opstarter nu og projektet forventes at stå færdig efteråret 2025 som en DGNB Guld-certificeret flerbrugerejendom.

Lisbjerg_01_Grid

STEM PÅ LISBJERG GENBRUGSSTATION

Genbrugsstationen er nomineret til Betoninnovationsprisen for at bruge 75% genanvendte materialer!

Vi tager skraldet. Også når vi som stolte arkitekter er nomineret for vores innovative tilgang til at genanvende beton i designet af den nye genbrugsstation i Lisbjerg.

Læs med her, hvor jurymedlem Julian Weyer, arkitekt og partner i C.F. Møller Architects forklarer nomineringen: ”Lisbjerg Genbrugsstation er nomineret, fordi byggeriet udgør et innovativt, håndgribeligt eksempel på potentialet i at genanvende byggematerialer som beton og træ i nye helheder. Overalt, hvor det har været muligt, er der brugt genbrugsmaterialer, og den anvendte beton er indleveret af genbrugsstationens kunder og herefter nedknust og genanvendt i byggeriet. I alt udgør genbrugte og genanvendte materialer ca. 75 pct. af projektet, og samtidigt er der tænkt både æstetik, landskabelig indpasning og også fremtidig fleksibilitet ind i designet".

Stem på Lisbjerg her

NPC_5

NATIONALPARKCENTER THY overbeviser med 100.000 besøgende i 2022!

NATIONALPARKCENTER THY // Overbeviser med 100.000 besøgende i 2022!

Vi elsker, når vores bygherrer oplever succes. Når et nyt besøgscenter, der fungerer som en trædesten ud til Nationalpark Thy, rent faktisk bliver brugt af rigtig mange mennesker som en portal til vigtige naturoplevelser.

Nationalpark Thys leder, Else Østergaard Andersen glæder sig over de lidt over 100.000 besøgende som centret havde i 2022:  ”Jeg tror, mange kulturinstitutioner i Vestjylland ville være glad for en sådan tilstrømning. Det understreger for os, at folk ikke alene har en stor interesse for naturen i Nationalpark Thy, men også for at få mere viden om den”.

På nationalparkcentret oplever de, at deres gæster typisk opholder sig mellem en halv og en hel time i nationalparkcentret – at både børn og voksne indtager rummet med begejstring. Går på opdagelse i materialet, sidder i vinduet, nyder udsigten over havet – og billederne, der vises fra naturen…

Faktisk har stedet 4,7 stjerner ud af 5 på Google. Den succes, de oplever, er en succes, der smitter på den gode måde. Bygherren fortæller, at besøgstallet har betydning ikke bare for nationalparkcentret, men i høj grad også for de andre oplevelser i Thy: ”Vi føler os rigtig godt integreret på landingspladsen i Vorupør, og samtidig glæder vi os over, at interessen for naturen og landskabet i Nationalpark Thy også smitter af på vores andre besøgssteder. Vi har således ikke fået færre gæster på Lodbjerg Fyr eller på Stenbjerg Landingsplads, efter vi har åbnet nationalparkcenteret. Vi har fået flere”, fortæller Else Østergaard Andersen.

Så hvis du ikke allerede har været en tur forbi Nationalparkcentret i Nr. Vorupør, så har du påsken til at gå på opdagelsen i centret og i den omgivende nationalpark.

Læs mere om projektet her

Paradiset-02_red_WEB

PARADISGADE // Fra gymnastiksal til tegnestue – LOOPs nye rammer

Hos LOOP kalder vi det allerede Paradiset. Sammen med Tækker Group, der ejer ejendommen, er vi med til at forme og skabe den transformation, der skal til for at Paradisgade nr. 4 fra maj kan udgøre nye rammer for tegnestuen. Hele omdannelsen handler om at respektere fine detaljer, bygningernes historie og samtidig designe karakterfulde rumligheder, der skal inspirere os i det daglige og vores bygherrer, når de kommer på besøg.

Gymnastiksalen var i en årrække auditorium, eksamensrum og udstillingssal for Arkitektskolen i Aarhus, så udover stræk-og-bøj og boldspil, så gemmer væggene på mange arkitektoniske fortællinger.

Vi glæder os til de højloftede, historiske rammer. Til at indtage vores helt eget arkitektoniske paradis.

Energimuseet_1

Energimuseet // En vision om at tilbygge, omdanne og transformere de eksisterende bygninger

På det nye Energimuseum i Tange transformerer vi de eksisterende bygninger i respekt for dels Claus Bonderups hovedbygning fra 1993, dels de historiske bygninger i området, der er blandt landets bedst bevarede industrianlæg.

Transformationen sker ved at bygge udenom de eksisterende bygninger, bygge ovenpå og bygge indeni.  Vi iklæder de eksisterende bygningerne nye arkitektoniske gevandter, der samtidig bliver en del af den fremtidige konstruktion. En ny arkitektoniske hud, bliver i en af de eksisterende bygninger aktiveret ved at leje huden og facaden ud til energiselskaber, der kan teste solceller eller andre energiproducerende overflader direkte på museets facader. Som et levende energilaboratorium. For ingen bygninger fjernes - og målet er at alle eksisterende materialer genanvendes, når vi transformerer museet ved f.eks. at udvide hovedbygningen med en gennemgående og bærende træstruktur, der spænder omkring hele bygningen. I den anden ende af museumsområdet transformeres en tidligere vindmøllehal til udstillingsbygning. Derudover sammenbindes hele området af en række arkitektoniske og landskabelige nedslag - helt tæt på den smukke natur langs Gudenåen. 

Ved kun at tilføje og transformere er formen født ud fra det, der mangler. Bl.a. skyder vi dæk ind for at få de helt rette udstillingsrum og det rigtige formidlingsflow.

Nu ligger der et gennemarbejdet og gennemregnet prospekt klart – et dispositionsforslag, hvor vi i en tværfaglig proces samarbejder med landskabsarkitekt, ingeniør, energirådgivere, udstillingsarkitekter og museumsfolk. Vi ser frem til at understøtte fondsansøgningsarbejdet sammen med Energimuseet

Læs mere om det projektet her

Stauning-præmiering-WEB

STAUNING WHISKY præmieret som det Mest Bæredygtige Destilleri

Stort tillykke til vores venner fra Stauning Whisky, der for nyligt vandt World Whiskies Awards som det Mest Bæredygtige Destilleri.

Det er fantastisk at møde bygherrer, der ligesom os, er optaget af at vælge, se og udvikle bæredygtige løsninger. Således er Stauning Whisky designet med afsæt i de lokale kvaliteter og materialer, der i forvejen findes i området. Samtidig har vi udelukkende anvendt lokal arbejdskraft i forbindelse med opførelsen af projektet. Derudover har projektet medført en markant udvikling af området, hvor besøgscentret har tiltrukket flere turister og samtidig har skabt vigtige, lokale arbejdspladser både i produktionen, i administrationen og i de offentlige funktioner som besøgscentret.

Når de producerer whisky sker det efter bæredygtige produktionsprocesser, hvor de kombinerer traditionelt håndværk med innovativt ingeniørarbejde. Seneste har de installeret solceller på de fire lagerhaller.

Vi bifalder og skåler med vores venner.

Læs mere om det prisvindende projekt på her

Sandgravvej-01-web

Nye byhuse der respekterer konteksten

Når en by vokser, må den gerne vokse stille og respektfuldt frem. Det er tesen i vores byhusprojekt på Sandgravvej i Aarhus.

Hele tegnestuen har været forbi de netop færdigopførte byhuse, der mod Skovvejen nænsomt indpasser sig i konteksten med sit enkle og slanke gavlmotiv. Vi har tilstræbt en sagte og harmonisk enkelthed, der kommer til udtryk i vores materialevalg. Her udgør en gul tegl det primære materiale både på facaderne og i de gule og flade shingles-tegl på tagfladen. Det monokrome udtryk giver en ro, der samtidig kontrasteres i de mørke vinduesprofiler, der giver husene karakter – og markerer åbninger mod udsigten, det grønne og mod byen. Byhusene står som små huse langs Sandgravvej, der følger grundens niveauspring og naturligt inddeler husene.

Mellem husenes tage opstår der naturlige mellemrum for private tagterrasser, imens et stort fælles og afskærmet gårdrum kan danne grobund for fællesskab beoerne imellem. Samtidig er der etableret parkering i nedgravet kælder, hvilket understøtter visuel ro på gadeplan.

Alle boliger er udlejningsboliger, der veksler fra helt små studieboliger til familieboliger over flere plan.

Læs mere om projektet her

TrenyeLOOPere_Sort-hvid_web

TRE NYE LOOP’ERE

Hver dag gør vi os umage for at levere bygbar, bæredygtig og æstetisk arkitektur. Nu har vi fået tre nye LOOP’ere på tegnestuen, der på hver sin særlige måde kan hjælpe os på vej mod arkitektur med masser af omtanke.

Anders Paw Bregnballe // Bygningskonstruktør
Thomas Bengtsen // Arkitekt og bygningskonstruktør
Jeppe Kjemtrup // Arkitektpraktikant fra Arkitektskolen Aarhus.

Se hele vores stærke LOOP team her: https://looparchitects.dk/office/

01-Borgring_hovedbillede-web

TEAM LOOP VINDER NYT VIKINGE-OPLEVELSESCENTER

”Forslaget binder på fornem vis de to elementer, Borgring og oplevelsescenter sammen. Ved at udforme oplevelsescentret som et solitært element, skabes en reference til- og dynamik mellem Borgring og oplevelsescentret. Referencen til vikingetiden er på den måde til stede, men på abstrakt niveau”. Sådan understreger dommerbetænkningen projektets indlevede forståelse for forholdet mellem den eksisterende borgring fra vikingetiden og det kommende oplevelsescenter.

Danmark har i alt fem bevarede vikingeborganlæg. Nu skal ét af dem, den usædvanlige og spektakulære borgring, der markerer sig i landskabet ved Lellinge vest for Køge, formidles via et nænsomt oplevelsescenter inspireret af vikingetidens karakteristiske kongshaller.
Team LOOPs vinderforslaget er valgt efter en indbudt konkurrence med i alt tre danske tegnestuer. Oplevelsescentret med et budget på 50 mio. kr.  skal over knap 2.000 m2 rumme udstilling, Center for vikingestudier, eventcenter og servicecenter.  Konkurrenceprojektet er lavet sammen med landskabsarkitekterne fra LYTT Architecture og ingeniørfirmaet Viggo Madsen.

LOOP ser meget frem til at arbejde videre med projektet, der finansieres af bevillinger fra AP Møller Fonden, Knud Højgaards Fond, Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond og Køge Kommune. Efter planen åbner oplevelsescentret i løbet af 2025 som en del af Museum Sydøstdanmark.

Læs mere om Borgring her

Energimuseet_1 _LI

Naturen begaver os med energi

”Vi skal tættere på naturen for naturen begaver os med energi. Vi skal huske og forstå, at vi kan producere energi, når energien er naturligt tilstede. Vi skal begribe vores omgivelser og vide, at når det blæser, kan vi tillade os mere forbrug. Vi skal kun bruge energi, når den er der. Det er netop denne energidannelse og energiforståelse som er Energimuseets fremmeste opgave at formidle, fortæller museumsdirektør Teo Juel Geer.

Med det nye Energimuseum vil besøgende i endnu højere grad via spil, ny teknologi og hands-on aktiviteter kunne forstå og sætte energien i perspektiv. Både historisk, men også i forhold til eget liv. Her vil gæsterne komme tæt på forståelsen af energien i naturen – både inde på museet, men i høj grad også ude i energilandskabet. Museets særlige placering ved Tange sø giver oplagte scenarier, hvor man kan opleve, hvordan vandkraftværket Gudenåcentralen producerer energi.

Vi er i fuld gang med fondsansøgningsarbejdet sammen med Energimuseet.
Projektet er udført som et samarbejde med
Schønherr
MOE Denmark
DEM A/S
MoMu

Læs mere her Energimuseet

01-SoMe-01_WEB

VUNDET - NY TRANSFORMATIONSOPGAVE

Det giver så meget mening, når vi kan genbruge historisk bygningsmasse! Vi er derfor glade for, sammen med et stærkt team med Enemærke & Petersen og Artelia, at have vundet opgaven om at transformere den 13.500 kvm. store, røde teglstenskarré på Lyngbyvej 100 i København.

Vores vinderforslag tager i høj grad udgangspunkt i bæredygtige løsninger og genanvendelse af materialer, så det imponerende byggeri fra 1941 kan genopstå som et moderne flerbrugerhus, hvor den åbne arkitektur giver de nye virksomheder mulighed for at møde hinanden på tværs.

Projekteringen opstarter nu og projektet forventes at stå færdig efteråret 2025 som en DGNB Guld-certificeret flerbrugerejendom.

Lisbjerg_01_Grid

STEM PÅ LISBJERG GENBRUGSSTATION

Genbrugsstationen er nomineret til Betoninnovationsprisen for at bruge 75% genanvendte materialer!

Vi tager skraldet. Også når vi som stolte arkitekter er nomineret for vores innovative tilgang til at genanvende beton i designet af den nye genbrugsstation i Lisbjerg.

Læs med her, hvor jurymedlem Julian Weyer, arkitekt og partner i C.F. Møller Architects forklarer nomineringen: ”Lisbjerg Genbrugsstation er nomineret, fordi byggeriet udgør et innovativt, håndgribeligt eksempel på potentialet i at genanvende byggematerialer som beton og træ i nye helheder. Overalt, hvor det har været muligt, er der brugt genbrugsmaterialer, og den anvendte beton er indleveret af genbrugsstationens kunder og herefter nedknust og genanvendt i byggeriet. I alt udgør genbrugte og genanvendte materialer ca. 75 pct. af projektet, og samtidigt er der tænkt både æstetik, landskabelig indpasning og også fremtidig fleksibilitet ind i designet".

Stem på Lisbjerg her

NPC_5

NATIONALPARKCENTER THY overbeviser med 100.000 besøgende i 2022!

NATIONALPARKCENTER THY // Overbeviser med 100.000 besøgende i 2022!

Vi elsker, når vores bygherrer oplever succes. Når et nyt besøgscenter, der fungerer som en trædesten ud til Nationalpark Thy, rent faktisk bliver brugt af rigtig mange mennesker som en portal til vigtige naturoplevelser.

Nationalpark Thys leder, Else Østergaard Andersen glæder sig over de lidt over 100.000 besøgende som centret havde i 2022:  ”Jeg tror, mange kulturinstitutioner i Vestjylland ville være glad for en sådan tilstrømning. Det understreger for os, at folk ikke alene har en stor interesse for naturen i Nationalpark Thy, men også for at få mere viden om den”.

På nationalparkcentret oplever de, at deres gæster typisk opholder sig mellem en halv og en hel time i nationalparkcentret – at både børn og voksne indtager rummet med begejstring. Går på opdagelse i materialet, sidder i vinduet, nyder udsigten over havet – og billederne, der vises fra naturen…

Faktisk har stedet 4,7 stjerner ud af 5 på Google. Den succes, de oplever, er en succes, der smitter på den gode måde. Bygherren fortæller, at besøgstallet har betydning ikke bare for nationalparkcentret, men i høj grad også for de andre oplevelser i Thy: ”Vi føler os rigtig godt integreret på landingspladsen i Vorupør, og samtidig glæder vi os over, at interessen for naturen og landskabet i Nationalpark Thy også smitter af på vores andre besøgssteder. Vi har således ikke fået færre gæster på Lodbjerg Fyr eller på Stenbjerg Landingsplads, efter vi har åbnet nationalparkcenteret. Vi har fået flere”, fortæller Else Østergaard Andersen.

Så hvis du ikke allerede har været en tur forbi Nationalparkcentret i Nr. Vorupør, så har du påsken til at gå på opdagelsen i centret og i den omgivende nationalpark.

Læs mere om projektet her

Paradiset-02_red_WEB

PARADISGADE // Fra gymnastiksal til tegnestue – LOOPs nye rammer

Hos LOOP kalder vi det allerede Paradiset. Sammen med Tækker Group, der ejer ejendommen, er vi med til at forme og skabe den transformation, der skal til for at Paradisgade nr. 4 fra maj kan udgøre nye rammer for tegnestuen. Hele omdannelsen handler om at respektere fine detaljer, bygningernes historie og samtidig designe karakterfulde rumligheder, der skal inspirere os i det daglige og vores bygherrer, når de kommer på besøg.

Gymnastiksalen var i en årrække auditorium, eksamensrum og udstillingssal for Arkitektskolen i Aarhus, så udover stræk-og-bøj og boldspil, så gemmer væggene på mange arkitektoniske fortællinger.

Vi glæder os til de højloftede, historiske rammer. Til at indtage vores helt eget arkitektoniske paradis.

Energimuseet_1

Energimuseet // En vision om at tilbygge, omdanne og transformere de eksisterende bygninger

På det nye Energimuseum i Tange transformerer vi de eksisterende bygninger i respekt for dels Claus Bonderups hovedbygning fra 1993, dels de historiske bygninger i området, der er blandt landets bedst bevarede industrianlæg.

Transformationen sker ved at bygge udenom de eksisterende bygninger, bygge ovenpå og bygge indeni.  Vi iklæder de eksisterende bygningerne nye arkitektoniske gevandter, der samtidig bliver en del af den fremtidige konstruktion. En ny arkitektoniske hud, bliver i en af de eksisterende bygninger aktiveret ved at leje huden og facaden ud til energiselskaber, der kan teste solceller eller andre energiproducerende overflader direkte på museets facader. Som et levende energilaboratorium. For ingen bygninger fjernes - og målet er at alle eksisterende materialer genanvendes, når vi transformerer museet ved f.eks. at udvide hovedbygningen med en gennemgående og bærende træstruktur, der spænder omkring hele bygningen. I den anden ende af museumsområdet transformeres en tidligere vindmøllehal til udstillingsbygning. Derudover sammenbindes hele området af en række arkitektoniske og landskabelige nedslag - helt tæt på den smukke natur langs Gudenåen. 

Ved kun at tilføje og transformere er formen født ud fra det, der mangler. Bl.a. skyder vi dæk ind for at få de helt rette udstillingsrum og det rigtige formidlingsflow.

Nu ligger der et gennemarbejdet og gennemregnet prospekt klart – et dispositionsforslag, hvor vi i en tværfaglig proces samarbejder med landskabsarkitekt, ingeniør, energirådgivere, udstillingsarkitekter og museumsfolk. Vi ser frem til at understøtte fondsansøgningsarbejdet sammen med Energimuseet

Læs mere om det projektet her

Stauning-præmiering-WEB

STAUNING WHISKY præmieret som det Mest Bæredygtige Destilleri

Stort tillykke til vores venner fra Stauning Whisky, der for nyligt vandt World Whiskies Awards som det Mest Bæredygtige Destilleri.

Det er fantastisk at møde bygherrer, der ligesom os, er optaget af at vælge, se og udvikle bæredygtige løsninger. Således er Stauning Whisky designet med afsæt i de lokale kvaliteter og materialer, der i forvejen findes i området. Samtidig har vi udelukkende anvendt lokal arbejdskraft i forbindelse med opførelsen af projektet. Derudover har projektet medført en markant udvikling af området, hvor besøgscentret har tiltrukket flere turister og samtidig har skabt vigtige, lokale arbejdspladser både i produktionen, i administrationen og i de offentlige funktioner som besøgscentret.

Når de producerer whisky sker det efter bæredygtige produktionsprocesser, hvor de kombinerer traditionelt håndværk med innovativt ingeniørarbejde. Seneste har de installeret solceller på de fire lagerhaller.

Vi bifalder og skåler med vores venner.

Læs mere om det prisvindende projekt på her

Sandgravvej-01-web

Nye byhuse der respekterer konteksten

Når en by vokser, må den gerne vokse stille og respektfuldt frem. Det er tesen i vores byhusprojekt på Sandgravvej i Aarhus.

Hele tegnestuen har været forbi de netop færdigopførte byhuse, der mod Skovvejen nænsomt indpasser sig i konteksten med sit enkle og slanke gavlmotiv. Vi har tilstræbt en sagte og harmonisk enkelthed, der kommer til udtryk i vores materialevalg. Her udgør en gul tegl det primære materiale både på facaderne og i de gule og flade shingles-tegl på tagfladen. Det monokrome udtryk giver en ro, der samtidig kontrasteres i de mørke vinduesprofiler, der giver husene karakter – og markerer åbninger mod udsigten, det grønne og mod byen. Byhusene står som små huse langs Sandgravvej, der følger grundens niveauspring og naturligt inddeler husene.

Mellem husenes tage opstår der naturlige mellemrum for private tagterrasser, imens et stort fælles og afskærmet gårdrum kan danne grobund for fællesskab beoerne imellem. Samtidig er der etableret parkering i nedgravet kælder, hvilket understøtter visuel ro på gadeplan.

Alle boliger er udlejningsboliger, der veksler fra helt små studieboliger til familieboliger over flere plan.

Læs mere om projektet her

TrenyeLOOPere_Sort-hvid_web

TRE NYE LOOP’ERE

Hver dag gør vi os umage for at levere bygbar, bæredygtig og æstetisk arkitektur. Nu har vi fået tre nye LOOP’ere på tegnestuen, der på hver sin særlige måde kan hjælpe os på vej mod arkitektur med masser af omtanke.

Anders Paw Bregnballe // Bygningskonstruktør
Thomas Bengtsen // Arkitekt og bygningskonstruktør
Jeppe Kjemtrup // Arkitektpraktikant fra Arkitektskolen Aarhus.

Se hele vores stærke LOOP team her: https://looparchitects.dk/office/

01-Borgring_hovedbillede-web

TEAM LOOP VINDER NYT VIKINGE-OPLEVELSESCENTER

”Forslaget binder på fornem vis de to elementer, Borgring og oplevelsescenter sammen. Ved at udforme oplevelsescentret som et solitært element, skabes en reference til- og dynamik mellem Borgring og oplevelsescentret. Referencen til vikingetiden er på den måde til stede, men på abstrakt niveau”. Sådan understreger dommerbetænkningen projektets indlevede forståelse for forholdet mellem den eksisterende borgring fra vikingetiden og det kommende oplevelsescenter.

Danmark har i alt fem bevarede vikingeborganlæg. Nu skal ét af dem, den usædvanlige og spektakulære borgring, der markerer sig i landskabet ved Lellinge vest for Køge, formidles via et nænsomt oplevelsescenter inspireret af vikingetidens karakteristiske kongshaller.
Team LOOPs vinderforslaget er valgt efter en indbudt konkurrence med i alt tre danske tegnestuer. Oplevelsescentret med et budget på 50 mio. kr.  skal over knap 2.000 m2 rumme udstilling, Center for vikingestudier, eventcenter og servicecenter.  Konkurrenceprojektet er lavet sammen med landskabsarkitekterne fra LYTT Architecture og ingeniørfirmaet Viggo Madsen.

LOOP ser meget frem til at arbejde videre med projektet, der finansieres af bevillinger fra AP Møller Fonden, Knud Højgaards Fond, Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond og Køge Kommune. Efter planen åbner oplevelsescentret i løbet af 2025 som en del af Museum Sydøstdanmark.

Læs mere om Borgring her

Energimuseet_1 _LI

Naturen begaver os med energi

”Vi skal tættere på naturen for naturen begaver os med energi. Vi skal huske og forstå, at vi kan producere energi, når energien er naturligt tilstede. Vi skal begribe vores omgivelser og vide, at når det blæser, kan vi tillade os mere forbrug. Vi skal kun bruge energi, når den er der. Det er netop denne energidannelse og energiforståelse som er Energimuseets fremmeste opgave at formidle, fortæller museumsdirektør Teo Juel Geer.

Med det nye Energimuseum vil besøgende i endnu højere grad via spil, ny teknologi og hands-on aktiviteter kunne forstå og sætte energien i perspektiv. Både historisk, men også i forhold til eget liv. Her vil gæsterne komme tæt på forståelsen af energien i naturen – både inde på museet, men i høj grad også ude i energilandskabet. Museets særlige placering ved Tange sø giver oplagte scenarier, hvor man kan opleve, hvordan vandkraftværket Gudenåcentralen producerer energi.

Vi er i fuld gang med fondsansøgningsarbejdet sammen med Energimuseet.
Projektet er udført som et samarbejde med
Schønherr
MOE Denmark
DEM A/S
MoMu

Læs mere her Energimuseet

2021

01-SoMe-01_WEB

VUNDET - NY TRANSFORMATIONSOPGAVE

Det giver så meget mening, når vi kan genbruge historisk bygningsmasse! Vi er derfor glade for, sammen med et stærkt team med Enemærke & Petersen og Artelia, at have vundet opgaven om at transformere den 13.500 kvm. store, røde teglstenskarré på Lyngbyvej 100 i København.

Vores vinderforslag tager i høj grad udgangspunkt i bæredygtige løsninger og genanvendelse af materialer, så det imponerende byggeri fra 1941 kan genopstå som et moderne flerbrugerhus, hvor den åbne arkitektur giver de nye virksomheder mulighed for at møde hinanden på tværs.

Projekteringen opstarter nu og projektet forventes at stå færdig efteråret 2025 som en DGNB Guld-certificeret flerbrugerejendom.

Lisbjerg_01_Grid

STEM PÅ LISBJERG GENBRUGSSTATION

Genbrugsstationen er nomineret til Betoninnovationsprisen for at bruge 75% genanvendte materialer!

Vi tager skraldet. Også når vi som stolte arkitekter er nomineret for vores innovative tilgang til at genanvende beton i designet af den nye genbrugsstation i Lisbjerg.

Læs med her, hvor jurymedlem Julian Weyer, arkitekt og partner i C.F. Møller Architects forklarer nomineringen: ”Lisbjerg Genbrugsstation er nomineret, fordi byggeriet udgør et innovativt, håndgribeligt eksempel på potentialet i at genanvende byggematerialer som beton og træ i nye helheder. Overalt, hvor det har været muligt, er der brugt genbrugsmaterialer, og den anvendte beton er indleveret af genbrugsstationens kunder og herefter nedknust og genanvendt i byggeriet. I alt udgør genbrugte og genanvendte materialer ca. 75 pct. af projektet, og samtidigt er der tænkt både æstetik, landskabelig indpasning og også fremtidig fleksibilitet ind i designet".

Stem på Lisbjerg her

NPC_5

NATIONALPARKCENTER THY overbeviser med 100.000 besøgende i 2022!

NATIONALPARKCENTER THY // Overbeviser med 100.000 besøgende i 2022!

Vi elsker, når vores bygherrer oplever succes. Når et nyt besøgscenter, der fungerer som en trædesten ud til Nationalpark Thy, rent faktisk bliver brugt af rigtig mange mennesker som en portal til vigtige naturoplevelser.

Nationalpark Thys leder, Else Østergaard Andersen glæder sig over de lidt over 100.000 besøgende som centret havde i 2022:  ”Jeg tror, mange kulturinstitutioner i Vestjylland ville være glad for en sådan tilstrømning. Det understreger for os, at folk ikke alene har en stor interesse for naturen i Nationalpark Thy, men også for at få mere viden om den”.

På nationalparkcentret oplever de, at deres gæster typisk opholder sig mellem en halv og en hel time i nationalparkcentret – at både børn og voksne indtager rummet med begejstring. Går på opdagelse i materialet, sidder i vinduet, nyder udsigten over havet – og billederne, der vises fra naturen…

Faktisk har stedet 4,7 stjerner ud af 5 på Google. Den succes, de oplever, er en succes, der smitter på den gode måde. Bygherren fortæller, at besøgstallet har betydning ikke bare for nationalparkcentret, men i høj grad også for de andre oplevelser i Thy: ”Vi føler os rigtig godt integreret på landingspladsen i Vorupør, og samtidig glæder vi os over, at interessen for naturen og landskabet i Nationalpark Thy også smitter af på vores andre besøgssteder. Vi har således ikke fået færre gæster på Lodbjerg Fyr eller på Stenbjerg Landingsplads, efter vi har åbnet nationalparkcenteret. Vi har fået flere”, fortæller Else Østergaard Andersen.

Så hvis du ikke allerede har været en tur forbi Nationalparkcentret i Nr. Vorupør, så har du påsken til at gå på opdagelsen i centret og i den omgivende nationalpark.

Læs mere om projektet her

Paradiset-02_red_WEB

PARADISGADE // Fra gymnastiksal til tegnestue – LOOPs nye rammer

Hos LOOP kalder vi det allerede Paradiset. Sammen med Tækker Group, der ejer ejendommen, er vi med til at forme og skabe den transformation, der skal til for at Paradisgade nr. 4 fra maj kan udgøre nye rammer for tegnestuen. Hele omdannelsen handler om at respektere fine detaljer, bygningernes historie og samtidig designe karakterfulde rumligheder, der skal inspirere os i det daglige og vores bygherrer, når de kommer på besøg.

Gymnastiksalen var i en årrække auditorium, eksamensrum og udstillingssal for Arkitektskolen i Aarhus, så udover stræk-og-bøj og boldspil, så gemmer væggene på mange arkitektoniske fortællinger.

Vi glæder os til de højloftede, historiske rammer. Til at indtage vores helt eget arkitektoniske paradis.

Energimuseet_1

Energimuseet // En vision om at tilbygge, omdanne og transformere de eksisterende bygninger

På det nye Energimuseum i Tange transformerer vi de eksisterende bygninger i respekt for dels Claus Bonderups hovedbygning fra 1993, dels de historiske bygninger i området, der er blandt landets bedst bevarede industrianlæg.

Transformationen sker ved at bygge udenom de eksisterende bygninger, bygge ovenpå og bygge indeni.  Vi iklæder de eksisterende bygningerne nye arkitektoniske gevandter, der samtidig bliver en del af den fremtidige konstruktion. En ny arkitektoniske hud, bliver i en af de eksisterende bygninger aktiveret ved at leje huden og facaden ud til energiselskaber, der kan teste solceller eller andre energiproducerende overflader direkte på museets facader. Som et levende energilaboratorium. For ingen bygninger fjernes - og målet er at alle eksisterende materialer genanvendes, når vi transformerer museet ved f.eks. at udvide hovedbygningen med en gennemgående og bærende træstruktur, der spænder omkring hele bygningen. I den anden ende af museumsområdet transformeres en tidligere vindmøllehal til udstillingsbygning. Derudover sammenbindes hele området af en række arkitektoniske og landskabelige nedslag - helt tæt på den smukke natur langs Gudenåen. 

Ved kun at tilføje og transformere er formen født ud fra det, der mangler. Bl.a. skyder vi dæk ind for at få de helt rette udstillingsrum og det rigtige formidlingsflow.

Nu ligger der et gennemarbejdet og gennemregnet prospekt klart – et dispositionsforslag, hvor vi i en tværfaglig proces samarbejder med landskabsarkitekt, ingeniør, energirådgivere, udstillingsarkitekter og museumsfolk. Vi ser frem til at understøtte fondsansøgningsarbejdet sammen med Energimuseet

Læs mere om det projektet her

Stauning-præmiering-WEB

STAUNING WHISKY præmieret som det Mest Bæredygtige Destilleri

Stort tillykke til vores venner fra Stauning Whisky, der for nyligt vandt World Whiskies Awards som det Mest Bæredygtige Destilleri.

Det er fantastisk at møde bygherrer, der ligesom os, er optaget af at vælge, se og udvikle bæredygtige løsninger. Således er Stauning Whisky designet med afsæt i de lokale kvaliteter og materialer, der i forvejen findes i området. Samtidig har vi udelukkende anvendt lokal arbejdskraft i forbindelse med opførelsen af projektet. Derudover har projektet medført en markant udvikling af området, hvor besøgscentret har tiltrukket flere turister og samtidig har skabt vigtige, lokale arbejdspladser både i produktionen, i administrationen og i de offentlige funktioner som besøgscentret.

Når de producerer whisky sker det efter bæredygtige produktionsprocesser, hvor de kombinerer traditionelt håndværk med innovativt ingeniørarbejde. Seneste har de installeret solceller på de fire lagerhaller.

Vi bifalder og skåler med vores venner.

Læs mere om det prisvindende projekt på her

Sandgravvej-01-web

Nye byhuse der respekterer konteksten

Når en by vokser, må den gerne vokse stille og respektfuldt frem. Det er tesen i vores byhusprojekt på Sandgravvej i Aarhus.

Hele tegnestuen har været forbi de netop færdigopførte byhuse, der mod Skovvejen nænsomt indpasser sig i konteksten med sit enkle og slanke gavlmotiv. Vi har tilstræbt en sagte og harmonisk enkelthed, der kommer til udtryk i vores materialevalg. Her udgør en gul tegl det primære materiale både på facaderne og i de gule og flade shingles-tegl på tagfladen. Det monokrome udtryk giver en ro, der samtidig kontrasteres i de mørke vinduesprofiler, der giver husene karakter – og markerer åbninger mod udsigten, det grønne og mod byen. Byhusene står som små huse langs Sandgravvej, der følger grundens niveauspring og naturligt inddeler husene.

Mellem husenes tage opstår der naturlige mellemrum for private tagterrasser, imens et stort fælles og afskærmet gårdrum kan danne grobund for fællesskab beoerne imellem. Samtidig er der etableret parkering i nedgravet kælder, hvilket understøtter visuel ro på gadeplan.

Alle boliger er udlejningsboliger, der veksler fra helt små studieboliger til familieboliger over flere plan.

Læs mere om projektet her

TrenyeLOOPere_Sort-hvid_web

TRE NYE LOOP’ERE

Hver dag gør vi os umage for at levere bygbar, bæredygtig og æstetisk arkitektur. Nu har vi fået tre nye LOOP’ere på tegnestuen, der på hver sin særlige måde kan hjælpe os på vej mod arkitektur med masser af omtanke.

Anders Paw Bregnballe // Bygningskonstruktør
Thomas Bengtsen // Arkitekt og bygningskonstruktør
Jeppe Kjemtrup // Arkitektpraktikant fra Arkitektskolen Aarhus.

Se hele vores stærke LOOP team her: https://looparchitects.dk/office/

01-Borgring_hovedbillede-web

TEAM LOOP VINDER NYT VIKINGE-OPLEVELSESCENTER

”Forslaget binder på fornem vis de to elementer, Borgring og oplevelsescenter sammen. Ved at udforme oplevelsescentret som et solitært element, skabes en reference til- og dynamik mellem Borgring og oplevelsescentret. Referencen til vikingetiden er på den måde til stede, men på abstrakt niveau”. Sådan understreger dommerbetænkningen projektets indlevede forståelse for forholdet mellem den eksisterende borgring fra vikingetiden og det kommende oplevelsescenter.

Danmark har i alt fem bevarede vikingeborganlæg. Nu skal ét af dem, den usædvanlige og spektakulære borgring, der markerer sig i landskabet ved Lellinge vest for Køge, formidles via et nænsomt oplevelsescenter inspireret af vikingetidens karakteristiske kongshaller.
Team LOOPs vinderforslaget er valgt efter en indbudt konkurrence med i alt tre danske tegnestuer. Oplevelsescentret med et budget på 50 mio. kr.  skal over knap 2.000 m2 rumme udstilling, Center for vikingestudier, eventcenter og servicecenter.  Konkurrenceprojektet er lavet sammen med landskabsarkitekterne fra LYTT Architecture og ingeniørfirmaet Viggo Madsen.

LOOP ser meget frem til at arbejde videre med projektet, der finansieres af bevillinger fra AP Møller Fonden, Knud Højgaards Fond, Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond og Køge Kommune. Efter planen åbner oplevelsescentret i løbet af 2025 som en del af Museum Sydøstdanmark.

Læs mere om Borgring her

Energimuseet_1 _LI

Naturen begaver os med energi

”Vi skal tættere på naturen for naturen begaver os med energi. Vi skal huske og forstå, at vi kan producere energi, når energien er naturligt tilstede. Vi skal begribe vores omgivelser og vide, at når det blæser, kan vi tillade os mere forbrug. Vi skal kun bruge energi, når den er der. Det er netop denne energidannelse og energiforståelse som er Energimuseets fremmeste opgave at formidle, fortæller museumsdirektør Teo Juel Geer.

Med det nye Energimuseum vil besøgende i endnu højere grad via spil, ny teknologi og hands-on aktiviteter kunne forstå og sætte energien i perspektiv. Både historisk, men også i forhold til eget liv. Her vil gæsterne komme tæt på forståelsen af energien i naturen – både inde på museet, men i høj grad også ude i energilandskabet. Museets særlige placering ved Tange sø giver oplagte scenarier, hvor man kan opleve, hvordan vandkraftværket Gudenåcentralen producerer energi.

Vi er i fuld gang med fondsansøgningsarbejdet sammen med Energimuseet.
Projektet er udført som et samarbejde med
Schønherr
MOE Denmark
DEM A/S
MoMu

Læs mere her Energimuseet

2020

01-SoMe-01_WEB

VUNDET - NY TRANSFORMATIONSOPGAVE

Det giver så meget mening, når vi kan genbruge historisk bygningsmasse! Vi er derfor glade for, sammen med et stærkt team med Enemærke & Petersen og Artelia, at have vundet opgaven om at transformere den 13.500 kvm. store, røde teglstenskarré på Lyngbyvej 100 i København.

Vores vinderforslag tager i høj grad udgangspunkt i bæredygtige løsninger og genanvendelse af materialer, så det imponerende byggeri fra 1941 kan genopstå som et moderne flerbrugerhus, hvor den åbne arkitektur giver de nye virksomheder mulighed for at møde hinanden på tværs.

Projekteringen opstarter nu og projektet forventes at stå færdig efteråret 2025 som en DGNB Guld-certificeret flerbrugerejendom.

Lisbjerg_01_Grid

STEM PÅ LISBJERG GENBRUGSSTATION

Genbrugsstationen er nomineret til Betoninnovationsprisen for at bruge 75% genanvendte materialer!

Vi tager skraldet. Også når vi som stolte arkitekter er nomineret for vores innovative tilgang til at genanvende beton i designet af den nye genbrugsstation i Lisbjerg.

Læs med her, hvor jurymedlem Julian Weyer, arkitekt og partner i C.F. Møller Architects forklarer nomineringen: ”Lisbjerg Genbrugsstation er nomineret, fordi byggeriet udgør et innovativt, håndgribeligt eksempel på potentialet i at genanvende byggematerialer som beton og træ i nye helheder. Overalt, hvor det har været muligt, er der brugt genbrugsmaterialer, og den anvendte beton er indleveret af genbrugsstationens kunder og herefter nedknust og genanvendt i byggeriet. I alt udgør genbrugte og genanvendte materialer ca. 75 pct. af projektet, og samtidigt er der tænkt både æstetik, landskabelig indpasning og også fremtidig fleksibilitet ind i designet".

Stem på Lisbjerg her

NPC_5

NATIONALPARKCENTER THY overbeviser med 100.000 besøgende i 2022!

NATIONALPARKCENTER THY // Overbeviser med 100.000 besøgende i 2022!

Vi elsker, når vores bygherrer oplever succes. Når et nyt besøgscenter, der fungerer som en trædesten ud til Nationalpark Thy, rent faktisk bliver brugt af rigtig mange mennesker som en portal til vigtige naturoplevelser.

Nationalpark Thys leder, Else Østergaard Andersen glæder sig over de lidt over 100.000 besøgende som centret havde i 2022:  ”Jeg tror, mange kulturinstitutioner i Vestjylland ville være glad for en sådan tilstrømning. Det understreger for os, at folk ikke alene har en stor interesse for naturen i Nationalpark Thy, men også for at få mere viden om den”.

På nationalparkcentret oplever de, at deres gæster typisk opholder sig mellem en halv og en hel time i nationalparkcentret – at både børn og voksne indtager rummet med begejstring. Går på opdagelse i materialet, sidder i vinduet, nyder udsigten over havet – og billederne, der vises fra naturen…

Faktisk har stedet 4,7 stjerner ud af 5 på Google. Den succes, de oplever, er en succes, der smitter på den gode måde. Bygherren fortæller, at besøgstallet har betydning ikke bare for nationalparkcentret, men i høj grad også for de andre oplevelser i Thy: ”Vi føler os rigtig godt integreret på landingspladsen i Vorupør, og samtidig glæder vi os over, at interessen for naturen og landskabet i Nationalpark Thy også smitter af på vores andre besøgssteder. Vi har således ikke fået færre gæster på Lodbjerg Fyr eller på Stenbjerg Landingsplads, efter vi har åbnet nationalparkcenteret. Vi har fået flere”, fortæller Else Østergaard Andersen.

Så hvis du ikke allerede har været en tur forbi Nationalparkcentret i Nr. Vorupør, så har du påsken til at gå på opdagelsen i centret og i den omgivende nationalpark.

Læs mere om projektet her

Paradiset-02_red_WEB

PARADISGADE // Fra gymnastiksal til tegnestue – LOOPs nye rammer

Hos LOOP kalder vi det allerede Paradiset. Sammen med Tækker Group, der ejer ejendommen, er vi med til at forme og skabe den transformation, der skal til for at Paradisgade nr. 4 fra maj kan udgøre nye rammer for tegnestuen. Hele omdannelsen handler om at respektere fine detaljer, bygningernes historie og samtidig designe karakterfulde rumligheder, der skal inspirere os i det daglige og vores bygherrer, når de kommer på besøg.

Gymnastiksalen var i en årrække auditorium, eksamensrum og udstillingssal for Arkitektskolen i Aarhus, så udover stræk-og-bøj og boldspil, så gemmer væggene på mange arkitektoniske fortællinger.

Vi glæder os til de højloftede, historiske rammer. Til at indtage vores helt eget arkitektoniske paradis.

Energimuseet_1

Energimuseet // En vision om at tilbygge, omdanne og transformere de eksisterende bygninger

På det nye Energimuseum i Tange transformerer vi de eksisterende bygninger i respekt for dels Claus Bonderups hovedbygning fra 1993, dels de historiske bygninger i området, der er blandt landets bedst bevarede industrianlæg.

Transformationen sker ved at bygge udenom de eksisterende bygninger, bygge ovenpå og bygge indeni.  Vi iklæder de eksisterende bygningerne nye arkitektoniske gevandter, der samtidig bliver en del af den fremtidige konstruktion. En ny arkitektoniske hud, bliver i en af de eksisterende bygninger aktiveret ved at leje huden og facaden ud til energiselskaber, der kan teste solceller eller andre energiproducerende overflader direkte på museets facader. Som et levende energilaboratorium. For ingen bygninger fjernes - og målet er at alle eksisterende materialer genanvendes, når vi transformerer museet ved f.eks. at udvide hovedbygningen med en gennemgående og bærende træstruktur, der spænder omkring hele bygningen. I den anden ende af museumsområdet transformeres en tidligere vindmøllehal til udstillingsbygning. Derudover sammenbindes hele området af en række arkitektoniske og landskabelige nedslag - helt tæt på den smukke natur langs Gudenåen. 

Ved kun at tilføje og transformere er formen født ud fra det, der mangler. Bl.a. skyder vi dæk ind for at få de helt rette udstillingsrum og det rigtige formidlingsflow.

Nu ligger der et gennemarbejdet og gennemregnet prospekt klart – et dispositionsforslag, hvor vi i en tværfaglig proces samarbejder med landskabsarkitekt, ingeniør, energirådgivere, udstillingsarkitekter og museumsfolk. Vi ser frem til at understøtte fondsansøgningsarbejdet sammen med Energimuseet

Læs mere om det projektet her

Stauning-præmiering-WEB

STAUNING WHISKY præmieret som det Mest Bæredygtige Destilleri

Stort tillykke til vores venner fra Stauning Whisky, der for nyligt vandt World Whiskies Awards som det Mest Bæredygtige Destilleri.

Det er fantastisk at møde bygherrer, der ligesom os, er optaget af at vælge, se og udvikle bæredygtige løsninger. Således er Stauning Whisky designet med afsæt i de lokale kvaliteter og materialer, der i forvejen findes i området. Samtidig har vi udelukkende anvendt lokal arbejdskraft i forbindelse med opførelsen af projektet. Derudover har projektet medført en markant udvikling af området, hvor besøgscentret har tiltrukket flere turister og samtidig har skabt vigtige, lokale arbejdspladser både i produktionen, i administrationen og i de offentlige funktioner som besøgscentret.

Når de producerer whisky sker det efter bæredygtige produktionsprocesser, hvor de kombinerer traditionelt håndværk med innovativt ingeniørarbejde. Seneste har de installeret solceller på de fire lagerhaller.

Vi bifalder og skåler med vores venner.

Læs mere om det prisvindende projekt på her

Sandgravvej-01-web

Nye byhuse der respekterer konteksten

Når en by vokser, må den gerne vokse stille og respektfuldt frem. Det er tesen i vores byhusprojekt på Sandgravvej i Aarhus.

Hele tegnestuen har været forbi de netop færdigopførte byhuse, der mod Skovvejen nænsomt indpasser sig i konteksten med sit enkle og slanke gavlmotiv. Vi har tilstræbt en sagte og harmonisk enkelthed, der kommer til udtryk i vores materialevalg. Her udgør en gul tegl det primære materiale både på facaderne og i de gule og flade shingles-tegl på tagfladen. Det monokrome udtryk giver en ro, der samtidig kontrasteres i de mørke vinduesprofiler, der giver husene karakter – og markerer åbninger mod udsigten, det grønne og mod byen. Byhusene står som små huse langs Sandgravvej, der følger grundens niveauspring og naturligt inddeler husene.

Mellem husenes tage opstår der naturlige mellemrum for private tagterrasser, imens et stort fælles og afskærmet gårdrum kan danne grobund for fællesskab beoerne imellem. Samtidig er der etableret parkering i nedgravet kælder, hvilket understøtter visuel ro på gadeplan.

Alle boliger er udlejningsboliger, der veksler fra helt små studieboliger til familieboliger over flere plan.

Læs mere om projektet her

TrenyeLOOPere_Sort-hvid_web

TRE NYE LOOP’ERE

Hver dag gør vi os umage for at levere bygbar, bæredygtig og æstetisk arkitektur. Nu har vi fået tre nye LOOP’ere på tegnestuen, der på hver sin særlige måde kan hjælpe os på vej mod arkitektur med masser af omtanke.

Anders Paw Bregnballe // Bygningskonstruktør
Thomas Bengtsen // Arkitekt og bygningskonstruktør
Jeppe Kjemtrup // Arkitektpraktikant fra Arkitektskolen Aarhus.

Se hele vores stærke LOOP team her: https://looparchitects.dk/office/

01-Borgring_hovedbillede-web

TEAM LOOP VINDER NYT VIKINGE-OPLEVELSESCENTER

”Forslaget binder på fornem vis de to elementer, Borgring og oplevelsescenter sammen. Ved at udforme oplevelsescentret som et solitært element, skabes en reference til- og dynamik mellem Borgring og oplevelsescentret. Referencen til vikingetiden er på den måde til stede, men på abstrakt niveau”. Sådan understreger dommerbetænkningen projektets indlevede forståelse for forholdet mellem den eksisterende borgring fra vikingetiden og det kommende oplevelsescenter.

Danmark har i alt fem bevarede vikingeborganlæg. Nu skal ét af dem, den usædvanlige og spektakulære borgring, der markerer sig i landskabet ved Lellinge vest for Køge, formidles via et nænsomt oplevelsescenter inspireret af vikingetidens karakteristiske kongshaller.
Team LOOPs vinderforslaget er valgt efter en indbudt konkurrence med i alt tre danske tegnestuer. Oplevelsescentret med et budget på 50 mio. kr.  skal over knap 2.000 m2 rumme udstilling, Center for vikingestudier, eventcenter og servicecenter.  Konkurrenceprojektet er lavet sammen med landskabsarkitekterne fra LYTT Architecture og ingeniørfirmaet Viggo Madsen.

LOOP ser meget frem til at arbejde videre med projektet, der finansieres af bevillinger fra AP Møller Fonden, Knud Højgaards Fond, Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond og Køge Kommune. Efter planen åbner oplevelsescentret i løbet af 2025 som en del af Museum Sydøstdanmark.

Læs mere om Borgring her

Energimuseet_1 _LI

Naturen begaver os med energi

”Vi skal tættere på naturen for naturen begaver os med energi. Vi skal huske og forstå, at vi kan producere energi, når energien er naturligt tilstede. Vi skal begribe vores omgivelser og vide, at når det blæser, kan vi tillade os mere forbrug. Vi skal kun bruge energi, når den er der. Det er netop denne energidannelse og energiforståelse som er Energimuseets fremmeste opgave at formidle, fortæller museumsdirektør Teo Juel Geer.

Med det nye Energimuseum vil besøgende i endnu højere grad via spil, ny teknologi og hands-on aktiviteter kunne forstå og sætte energien i perspektiv. Både historisk, men også i forhold til eget liv. Her vil gæsterne komme tæt på forståelsen af energien i naturen – både inde på museet, men i høj grad også ude i energilandskabet. Museets særlige placering ved Tange sø giver oplagte scenarier, hvor man kan opleve, hvordan vandkraftværket Gudenåcentralen producerer energi.

Vi er i fuld gang med fondsansøgningsarbejdet sammen med Energimuseet.
Projektet er udført som et samarbejde med
Schønherr
MOE Denmark
DEM A/S
MoMu

Læs mere her Energimuseet

2019

01-SoMe-01_WEB

VUNDET - NY TRANSFORMATIONSOPGAVE

Det giver så meget mening, når vi kan genbruge historisk bygningsmasse! Vi er derfor glade for, sammen med et stærkt team med Enemærke & Petersen og Artelia, at have vundet opgaven om at transformere den 13.500 kvm. store, røde teglstenskarré på Lyngbyvej 100 i København.

Vores vinderforslag tager i høj grad udgangspunkt i bæredygtige løsninger og genanvendelse af materialer, så det imponerende byggeri fra 1941 kan genopstå som et moderne flerbrugerhus, hvor den åbne arkitektur giver de nye virksomheder mulighed for at møde hinanden på tværs.

Projekteringen opstarter nu og projektet forventes at stå færdig efteråret 2025 som en DGNB Guld-certificeret flerbrugerejendom.

Lisbjerg_01_Grid

STEM PÅ LISBJERG GENBRUGSSTATION

Genbrugsstationen er nomineret til Betoninnovationsprisen for at bruge 75% genanvendte materialer!

Vi tager skraldet. Også når vi som stolte arkitekter er nomineret for vores innovative tilgang til at genanvende beton i designet af den nye genbrugsstation i Lisbjerg.

Læs med her, hvor jurymedlem Julian Weyer, arkitekt og partner i C.F. Møller Architects forklarer nomineringen: ”Lisbjerg Genbrugsstation er nomineret, fordi byggeriet udgør et innovativt, håndgribeligt eksempel på potentialet i at genanvende byggematerialer som beton og træ i nye helheder. Overalt, hvor det har været muligt, er der brugt genbrugsmaterialer, og den anvendte beton er indleveret af genbrugsstationens kunder og herefter nedknust og genanvendt i byggeriet. I alt udgør genbrugte og genanvendte materialer ca. 75 pct. af projektet, og samtidigt er der tænkt både æstetik, landskabelig indpasning og også fremtidig fleksibilitet ind i designet".

Stem på Lisbjerg her

NPC_5

NATIONALPARKCENTER THY overbeviser med 100.000 besøgende i 2022!

NATIONALPARKCENTER THY // Overbeviser med 100.000 besøgende i 2022!

Vi elsker, når vores bygherrer oplever succes. Når et nyt besøgscenter, der fungerer som en trædesten ud til Nationalpark Thy, rent faktisk bliver brugt af rigtig mange mennesker som en portal til vigtige naturoplevelser.

Nationalpark Thys leder, Else Østergaard Andersen glæder sig over de lidt over 100.000 besøgende som centret havde i 2022:  ”Jeg tror, mange kulturinstitutioner i Vestjylland ville være glad for en sådan tilstrømning. Det understreger for os, at folk ikke alene har en stor interesse for naturen i Nationalpark Thy, men også for at få mere viden om den”.

På nationalparkcentret oplever de, at deres gæster typisk opholder sig mellem en halv og en hel time i nationalparkcentret – at både børn og voksne indtager rummet med begejstring. Går på opdagelse i materialet, sidder i vinduet, nyder udsigten over havet – og billederne, der vises fra naturen…

Faktisk har stedet 4,7 stjerner ud af 5 på Google. Den succes, de oplever, er en succes, der smitter på den gode måde. Bygherren fortæller, at besøgstallet har betydning ikke bare for nationalparkcentret, men i høj grad også for de andre oplevelser i Thy: ”Vi føler os rigtig godt integreret på landingspladsen i Vorupør, og samtidig glæder vi os over, at interessen for naturen og landskabet i Nationalpark Thy også smitter af på vores andre besøgssteder. Vi har således ikke fået færre gæster på Lodbjerg Fyr eller på Stenbjerg Landingsplads, efter vi har åbnet nationalparkcenteret. Vi har fået flere”, fortæller Else Østergaard Andersen.

Så hvis du ikke allerede har været en tur forbi Nationalparkcentret i Nr. Vorupør, så har du påsken til at gå på opdagelsen i centret og i den omgivende nationalpark.

Læs mere om projektet her

Paradiset-02_red_WEB

PARADISGADE // Fra gymnastiksal til tegnestue – LOOPs nye rammer

Hos LOOP kalder vi det allerede Paradiset. Sammen med Tækker Group, der ejer ejendommen, er vi med til at forme og skabe den transformation, der skal til for at Paradisgade nr. 4 fra maj kan udgøre nye rammer for tegnestuen. Hele omdannelsen handler om at respektere fine detaljer, bygningernes historie og samtidig designe karakterfulde rumligheder, der skal inspirere os i det daglige og vores bygherrer, når de kommer på besøg.

Gymnastiksalen var i en årrække auditorium, eksamensrum og udstillingssal for Arkitektskolen i Aarhus, så udover stræk-og-bøj og boldspil, så gemmer væggene på mange arkitektoniske fortællinger.

Vi glæder os til de højloftede, historiske rammer. Til at indtage vores helt eget arkitektoniske paradis.

Energimuseet_1

Energimuseet // En vision om at tilbygge, omdanne og transformere de eksisterende bygninger

På det nye Energimuseum i Tange transformerer vi de eksisterende bygninger i respekt for dels Claus Bonderups hovedbygning fra 1993, dels de historiske bygninger i området, der er blandt landets bedst bevarede industrianlæg.

Transformationen sker ved at bygge udenom de eksisterende bygninger, bygge ovenpå og bygge indeni.  Vi iklæder de eksisterende bygningerne nye arkitektoniske gevandter, der samtidig bliver en del af den fremtidige konstruktion. En ny arkitektoniske hud, bliver i en af de eksisterende bygninger aktiveret ved at leje huden og facaden ud til energiselskaber, der kan teste solceller eller andre energiproducerende overflader direkte på museets facader. Som et levende energilaboratorium. For ingen bygninger fjernes - og målet er at alle eksisterende materialer genanvendes, når vi transformerer museet ved f.eks. at udvide hovedbygningen med en gennemgående og bærende træstruktur, der spænder omkring hele bygningen. I den anden ende af museumsområdet transformeres en tidligere vindmøllehal til udstillingsbygning. Derudover sammenbindes hele området af en række arkitektoniske og landskabelige nedslag - helt tæt på den smukke natur langs Gudenåen. 

Ved kun at tilføje og transformere er formen født ud fra det, der mangler. Bl.a. skyder vi dæk ind for at få de helt rette udstillingsrum og det rigtige formidlingsflow.

Nu ligger der et gennemarbejdet og gennemregnet prospekt klart – et dispositionsforslag, hvor vi i en tværfaglig proces samarbejder med landskabsarkitekt, ingeniør, energirådgivere, udstillingsarkitekter og museumsfolk. Vi ser frem til at understøtte fondsansøgningsarbejdet sammen med Energimuseet

Læs mere om det projektet her

Stauning-præmiering-WEB

STAUNING WHISKY præmieret som det Mest Bæredygtige Destilleri

Stort tillykke til vores venner fra Stauning Whisky, der for nyligt vandt World Whiskies Awards som det Mest Bæredygtige Destilleri.

Det er fantastisk at møde bygherrer, der ligesom os, er optaget af at vælge, se og udvikle bæredygtige løsninger. Således er Stauning Whisky designet med afsæt i de lokale kvaliteter og materialer, der i forvejen findes i området. Samtidig har vi udelukkende anvendt lokal arbejdskraft i forbindelse med opførelsen af projektet. Derudover har projektet medført en markant udvikling af området, hvor besøgscentret har tiltrukket flere turister og samtidig har skabt vigtige, lokale arbejdspladser både i produktionen, i administrationen og i de offentlige funktioner som besøgscentret.

Når de producerer whisky sker det efter bæredygtige produktionsprocesser, hvor de kombinerer traditionelt håndværk med innovativt ingeniørarbejde. Seneste har de installeret solceller på de fire lagerhaller.

Vi bifalder og skåler med vores venner.

Læs mere om det prisvindende projekt på her

Sandgravvej-01-web

Nye byhuse der respekterer konteksten

Når en by vokser, må den gerne vokse stille og respektfuldt frem. Det er tesen i vores byhusprojekt på Sandgravvej i Aarhus.

Hele tegnestuen har været forbi de netop færdigopførte byhuse, der mod Skovvejen nænsomt indpasser sig i konteksten med sit enkle og slanke gavlmotiv. Vi har tilstræbt en sagte og harmonisk enkelthed, der kommer til udtryk i vores materialevalg. Her udgør en gul tegl det primære materiale både på facaderne og i de gule og flade shingles-tegl på tagfladen. Det monokrome udtryk giver en ro, der samtidig kontrasteres i de mørke vinduesprofiler, der giver husene karakter – og markerer åbninger mod udsigten, det grønne og mod byen. Byhusene står som små huse langs Sandgravvej, der følger grundens niveauspring og naturligt inddeler husene.

Mellem husenes tage opstår der naturlige mellemrum for private tagterrasser, imens et stort fælles og afskærmet gårdrum kan danne grobund for fællesskab beoerne imellem. Samtidig er der etableret parkering i nedgravet kælder, hvilket understøtter visuel ro på gadeplan.

Alle boliger er udlejningsboliger, der veksler fra helt små studieboliger til familieboliger over flere plan.

Læs mere om projektet her

TrenyeLOOPere_Sort-hvid_web

TRE NYE LOOP’ERE

Hver dag gør vi os umage for at levere bygbar, bæredygtig og æstetisk arkitektur. Nu har vi fået tre nye LOOP’ere på tegnestuen, der på hver sin særlige måde kan hjælpe os på vej mod arkitektur med masser af omtanke.

Anders Paw Bregnballe // Bygningskonstruktør
Thomas Bengtsen // Arkitekt og bygningskonstruktør
Jeppe Kjemtrup // Arkitektpraktikant fra Arkitektskolen Aarhus.

Se hele vores stærke LOOP team her: https://looparchitects.dk/office/

01-Borgring_hovedbillede-web

TEAM LOOP VINDER NYT VIKINGE-OPLEVELSESCENTER

”Forslaget binder på fornem vis de to elementer, Borgring og oplevelsescenter sammen. Ved at udforme oplevelsescentret som et solitært element, skabes en reference til- og dynamik mellem Borgring og oplevelsescentret. Referencen til vikingetiden er på den måde til stede, men på abstrakt niveau”. Sådan understreger dommerbetænkningen projektets indlevede forståelse for forholdet mellem den eksisterende borgring fra vikingetiden og det kommende oplevelsescenter.

Danmark har i alt fem bevarede vikingeborganlæg. Nu skal ét af dem, den usædvanlige og spektakulære borgring, der markerer sig i landskabet ved Lellinge vest for Køge, formidles via et nænsomt oplevelsescenter inspireret af vikingetidens karakteristiske kongshaller.
Team LOOPs vinderforslaget er valgt efter en indbudt konkurrence med i alt tre danske tegnestuer. Oplevelsescentret med et budget på 50 mio. kr.  skal over knap 2.000 m2 rumme udstilling, Center for vikingestudier, eventcenter og servicecenter.  Konkurrenceprojektet er lavet sammen med landskabsarkitekterne fra LYTT Architecture og ingeniørfirmaet Viggo Madsen.

LOOP ser meget frem til at arbejde videre med projektet, der finansieres af bevillinger fra AP Møller Fonden, Knud Højgaards Fond, Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond og Køge Kommune. Efter planen åbner oplevelsescentret i løbet af 2025 som en del af Museum Sydøstdanmark.

Læs mere om Borgring her

Energimuseet_1 _LI

Naturen begaver os med energi

”Vi skal tættere på naturen for naturen begaver os med energi. Vi skal huske og forstå, at vi kan producere energi, når energien er naturligt tilstede. Vi skal begribe vores omgivelser og vide, at når det blæser, kan vi tillade os mere forbrug. Vi skal kun bruge energi, når den er der. Det er netop denne energidannelse og energiforståelse som er Energimuseets fremmeste opgave at formidle, fortæller museumsdirektør Teo Juel Geer.

Med det nye Energimuseum vil besøgende i endnu højere grad via spil, ny teknologi og hands-on aktiviteter kunne forstå og sætte energien i perspektiv. Både historisk, men også i forhold til eget liv. Her vil gæsterne komme tæt på forståelsen af energien i naturen – både inde på museet, men i høj grad også ude i energilandskabet. Museets særlige placering ved Tange sø giver oplagte scenarier, hvor man kan opleve, hvordan vandkraftværket Gudenåcentralen producerer energi.

Vi er i fuld gang med fondsansøgningsarbejdet sammen med Energimuseet.
Projektet er udført som et samarbejde med
Schønherr
MOE Denmark
DEM A/S
MoMu

Læs mere her Energimuseet