LOOP Architects, Nordic – Office of Architecture, EKJ, Møller&Grønborg og BNS A/S er meget stolte af vores forslag til konkurrencen, hvor vores fokus har været at balancere mellem sociale effekter, miljøstærke løsninger og anlægs- og totaløkonomien. Det er lykkedes at skabe venlige, lyse og sociale boliger med egen identitet, som skaber en grøn oase i midtbyen. Vi valgte at gå mod anbefalingen om nedrivning og tvært imod bevare eksisterende bygninger. Dermed endte vi op med det mest bæredygtige man kan gøre - nemlig at bevare frem for at bygge nyt. Projektet skulle leve op til DGNB Guld og en cirkulær økonomisk strategi rent målsætningsmæssigt. Vores teams bygninger tilbød diversitet i fællesrum og mulighed for fællesskaber, og udelukkende genbrugs-, genanvendelige og sunde byggematerialer.

Sted

Aarhus

Bygherre

Boligkontoret Århus

Omfang

Ca. 7.400 m²

Team

OOP Architects, Nordic – Office of Architecture, EKJ, Møller & Grønborg og BNS A/S

Status

Konkurrence afsluttet

År

2019

Vinkel_3_Runde_II-(1)Vinkel_1Knudrisgade_Situationsplan_250red_Knudrisgade_Koncept_Diagrammer_bygning-1