Børnehave ved friskole

Omfangca. 600 m² børnehaveTeamLOOP ArchitectsRolleArkitektStatusIgangværende projektÅr2021

Børnehaven i de flotte landlige omgivelser er designet ud fra et ønske om at skabe et sammenhængende, tidssvarende og overskueligt sted for børn og voksne. Således etableres børnehaven med friskole, idrætshal, forsamlingshus og kirke som naboer. Huset er tegnet efter længehus-princippet med saddeltag og et stort udhæng mod syd. Udhænget spænder over hele bygningens længde og giver skygge og læ samt et godt sted at trække ud og spise frokost om sommeren.

I arkitekturen er der lagt vægt på det funktionelle, enkle og logiske.

Det har været et fokus at skabe gode oversigtsforhold og forskelligartede rum både inde og ude. Bygningen vil fungere som skolens og børnehavens fællesområdes ansigt ud af til mod hovedgaden i den mindre landsby. Vinduerne i børnehaven går alle enten til gulv eller er dybe og lavt-siddende, så både børn og voksne kan kigge ud. Der arbejdes med den visuelle kontakt stuerne imellem, samt at udvikle videre på gangzoner og de mindre fællesrum.