Som en del af den nye bydel Nye nord for Aarhus, skal boligbebyggelsen ”Vadestedet” etableres. Med afsæt i ønsket om at bydelen bidrager med nye bebyggelsestyper i bynatur, der er med til at højne denne bys attraktionsværdi og bo-værdier, er ”vadestedet” et fremadskuende bud på en moderne boligform. ”Vadestedet” tilbyder en bæredygtig helhedstilgang med moderne (familie)boliger, hvor mangfoldighed i beboersammensætningen er med til at skabe liv i området. Langs bygaden ligger de fire etagers høje boliger med sublim udsigt over både Vadestedets sø, Nye og Aarhus bugten i det fjerne.

Denne bebyggelse tager afsæt i de LOOP-tegnede Længehusenes typologien og arkitekturen, der genkendes fra en anden del af Nye. En enkel arkitektur der hylder de naturlige materialer, hvor facade og tag er i samme materiale, og hvor tagprofilerne vil fremstå med en styrke og skarphed som kontrast til det bløde landskab og vandområderne. Vadestedet har overfladeparkering tre steder i bebyggelsen, så afstandene fra parkeringsplads til bolig er kort.

Stierne i området skal også fungere som brandveje, men uden faste belægninger. Området vil udstråle en opfordring til gang, cykling, løb og ophold, samtidig med at det moderne menneskes behov understøttes med plads til biler.

Sted

NYE, Aarhus

Bygherre

Tækker Group

Omfang

3.000 m²

Team

LOOP Architects, Hune og Elkjær

Status

Hovedprojekt

År

2020

Vadestedet_2
Vadestedet_4Vadestedet_3