Som en del af den nye bydel NYE nord for Aarhus, skal boligbebyggelsen ”Vadestedet” etableres. Med afsæt i ønsket om at bydelen bidrager med nye bebyggelsestyper i bynatur, der er med til at højne denne bys attraktionsværdi og bo-værdier, er ”vadestedet” er fremadskuende bud på en moderne boligform. ”Vadestedet” tilbyder en bæredygtig helhedstilgang med moderne (familie)boliger, hvor mangfoldighed i beboersammensætningen er med til at skabe liv i området. Langs bygaden ligger de 4 etagers høje boliger, med sublim udsigt over både Vadestedets sø, Nye og Aarhus bugten i det fjerne. Denne bebyggelse tager afsæt i typologien og arkitekturen som genkendes i længehusene inde i området. En enkel arkitektur der hylder de naturlige materialer, hvor facade og tag er i samme materiale, og tagprofilerne vil fremstå med en styrke og skarphed som kontrast til det bløde landskab og vandområderne. Vadestedet har overfladeparkering 3 steder i bebyggelsen, så afstandene fra parkeringsplads til bolig er kort. Stierne i området skal kunne fungere som brandveje også, men uden faste belægninger. Området vil udstråle at her opfordres til gang, cykling, løb og ophold, samtidig med at det moderne menneskes behov understøttes med plads til biler.

Sted

NYE, Aarhus

Bygherre

Tækker Group

Omfang

3000 m²

Team

Hune og Elkjær og LOOP Architects

Status

Skitseprojekt

År

2015-2018

20140925_NYE_2.-fase_disp-mappe_LOOP_H&E-10
20140925_NYE_2.-fase_disp-mappe_LOOP_H&E-120140925_NYE_2.-fase_disp-mappe_LOOP_H&E-9