Fremtidens demens- og plejeboliger i Selfoss I Island Vi har i designet valgt at forfølge den cirkulære bygningskrop – og alle dens fordele. Der ingen dead – ends, dvs. blinde ganglinier. Der er et fint kontinuerligt flow, hvor beboerne kan bevæge sig frit i et loop. Formen er demokratisk, og skaber lige muligheder for alle beboerne i det daglige. Det er en form der favner beboerne, og samtidig skaber rigtig gode udsigtsmuligheder fra beboernes private boliger og ud i landskabet. Den kalder på fine gåture langs fællesrum og gårdhaven for beboerne, også dem der kræver opsyn. Flowet og logistikken er løst så man kan undgå gennemgang i andre bo-enheder, når man benytter trapper og elevatorer mellem etagerne. I vores design placeres de enkelte afsnits fællesfunktioner på indersiden af den cirkulære bygningskrop – mod de fælles have arealer. Overgangen mellem det privat og fælles ligger fint i bevægelseszonen, som ikke opfattes som ganglinier, men som en bevægelsesflade, hvor mennesker mødes og samvær opstår. Fra personalerummene er der fint udsyn til beboernes boliger/døre til boligerne, så man sikrer at der altid er en visuel kontakt for personalet – og at der for beboeren er direkte adgang fra boligen til fællesarealerne hvor naboerne er at finde. Vi mener at vi med denne arkitektur og de rumligheder der opstår sikrer at skabe en hjemliggørelse og tage noget af det institutionelle i udtryk og oplevelse. Gårdhaven eller beboernes bevægelseshave på terræn tænkes som et rum fuld af muligheder som regnvandsopsamling som rekreativt element, tørrepladser så beboerne fastholder et glimt af fortiden, stier og køkken/urtehaver. Her kan ergo- og fysioterapien flyttes ud til udendørs træning. Her drikkes kaffe og promeneres. De enkelte afsnit mødes her – i den fælles have. På taget foreslår vi en high-line, hvor områdets flora og biotoper etableres i lave plantekasser langs stien. Her foreslås insekthoteller og bistader- elementer der både understøtter den bæredygtige livstilgang og et miljøhensyn – men også vækker minder hos beboerne. Vi har arbejdet med den nordiske og moderne tilgange til arkitektur, hvor dagslys, robusthed og enkelhed i arkitekturen gennemsyrer vores design. Målet er et plejehjem som emmer af sjæl og liv.

Sted

Selfos, Island

Bygherre

Privat

Omfang

3200 m²

Team

LOOP Architects og Urban Arkitekter

Status

Vundet konkurrence

År

2017

LOOP architects Demensboliger i Island renderingLOOP architects Demensboliger i Island planLOOP architects Demensboliger i Island situationsplanLOOP architects Demensboliger i Island diagrammer