Balancen mellem økonomi, drift, bæredygtige, energimæssige og menneskelige gevinster er altafgørende indenfor et godt resultat i et helhedsorienteret ESCO projekt. I dette projekt skelnes der imellem NEED TO HAVE og NICE TO HAVE. Alle elementer opfattet som NEED TO HAVE er omfattet i dette projekt. Dette visionsprojekt udspiller sig på 3 skoler, her er valgt en række nedslagspunkter som alle indgår i en del af ESCO’en. Samtidig har vi igennem registreringer af skolernes tilstande, udviklet et koncept for forbedringer der ligger lige for at tage hånd om i næste ombæring – når økonomien igen tillader det. Vi ønsker at skabe ’vækstrum’ på alle skolerne. Dette vækstrum skal give et forbedret indeklima, såvel som plads til mental vækst. Vækstrummene på de på de tre skoler er forskellige, men skal alle kunne facilitere rammerne for et trygt læringsrum, hvor der er plads til koncentration på forskellige niveauer, og i forskellige situationer. Vi ønsker igennem det overordnede koncept at give børn og undervisere mulighed for at initiere læring omkring eks. Energi- og vandforbrug på skolerne. Der arbejdes med to veje indenfor energibesparelser; de tekniske løsninger og energirigtig adfærd. Ved eksempelvis at synliggøre energiproducerende elementer, dyrke spiselige grøntsager i væksthuset, og have solceller på taget der producerer el til belysningen, tænkes ressourcer ind i skolens hverdag både for ansatte, og for elever.

Sted

Favrskov Kommune

Bygherre

Privat

Team

LOOP Architects, ÅF A/S og EnergiMidt

Status

Afsluttet

År

2013

LOOP architects ESCO rendering indeLOOP architects ESCO diagrammer