Det eksisterende børnepsykiatriske hospital på Østre Skovvej gennemgår en transformation, og man kan ligeledes med rette, kalde dette en re‐vitalisering og energirenovering af de eksisterende bygninger. Udgangspunktet er at bevare så mange af de tilstedeværende kvaliteter i bygningerne, samtidig med at rydde op i bygningsmassen, så der tilbage står et godt udgangspunkt for at løfte bygningerne fra institution til boliger. Desuden skabes der bedre flow i området og i bebyggelsen, ved at nedbryde enkelte bygningsdele og åbne mere op. De fremtidige familieetageboliger vil qua denne unikke placering, blive en vigtig arkitektonisk medspiller i det fine område, tæt på skov og strand.

Sted

Aarhus

Omfang

ca. 4500 m²

Status

Myndighedsbehandling

År

2018

view_5_stor_b_final_final
View_03_photoshop
Interiør-2_b