Frederiks Allé

StedAarhusBygherrePrivatOmfang1.400 m²TeamLOOP Architects, Arne Elkjær Rådgivende IngeniørerRolleArkitektStatusOpførtÅr2017

De tre byhuse på hjørnet af Absalonsgade og Frederiks Allé er en ny forhus-bebyggelse, der tilpasser sig gadebilledet, typologien og arkitekturen på Frederiksbjerg. Den nye bebyggelse markerer sig elegant på hjørnet af Absalonsgade og Frederiks Allé, og mimer de kendte saddeltagshuse i sin teglkrop og sit tag.

Motivet er byhuset som typologi, skalleret op, da det hovedsageligt henvender sig mod Frederiks Allé, hvor etagehuse i op til fem etager flankerer Frederiks Allé – fra Rådhuset til Harald Jensens plads og Langenæs.

Ideen er at arbejde videre med det murede byggeri, som både er en bygningstradition og et udtryk for lange levetider og dermed et bæredygtigt afsæt.

Facadestenen fremstår i rød/brune nuancer, og sammen med teglskaller/shingles i tegl på taget, fremstår den samlede bebyggelse som én enhed og som volumener, hvor tag og facade hænger naturligt sammen farve- og materialemæssigt. Da bebyggelsen nedskaleres mod hjørnet af Absalonsgade, er det vigtigt, at de enkelte bygningsvolumener hænger sammen som ét materiale. Tagene står skarpe og tydelige, og er en markant og indpasset oplevelse, når man kører ind ad Frederiks Allé fra den sydlige del af byen. Balancen er at tilpasse bebyggelsen til stedet og samtidig sikre, at den markerer sig som et stærk arkitektonisk bud på en boligbebyggelse anno 2017.