De 3 byhuse Det fremtidige projekt på hjørnet af Absalonsgade og Frederiks Allé vil som en ny forhus bebyggelse fremstå som en naturlig randhus bebyggelse, der tilpasser sig gadebilledet og typologien og arkitekturen på Frederiksbjerg. Den nye bebyggelse markerer sig elegant på hjørnet af Absalonsgade og Frederiks Allé, og mimer de kendte saddeltagshuse, med teglkrop og tag. Motivet er byhuset som typologi, skalleret op, da det hovedsageligt henvender sig mod Frederiks Allé, hvor etagehuse i op til 5 etager flankerer Frederiks Alle – fra Rådhuset til Harald Jensens plads og Langenæs. Design, arkitektur og urban indpasning Ideen er at arbejde videre med det murerede byggeri , som både er en bygningstradition og et udtryk for lange levetider og dermed et bæredygtigt afsæt. Facadestenen fremstår i rød/brune nuancer, og sammen med teglskaller/shingles i tegl på taget fremstår den samlede bebyggelse som én enhed, og som volumener, hvor tag og facade hænger naturligt sammen farve og materialemæssigt. Da bebyggelsen nedskalleres mod hjørnet af Absalonsgade, mener vi især at det er vigtigt, at de enkelte bygningsvolumener hænger sammen på tag og facade – som eet materiale. Tagene vil stå skarpe og tydelige, og være en markant og indpasset oplevelse at møde når man kører ind ad Frederiks Allé fra den sydlige del af byen. Balancen er at tilpasse bebyggelsen stedet, og samtidig sikre, at det markerer sig som et stærk arkitektonisk bud på boligbebyggelse anno 2017.

Sted

Aarhus

Bygherre

Solbjerg Invest

Omfang

1.400 m²

Team

LOOP Architects, Arne Elkjær Rådgivende Ingeniører

Status

Opført

År

2015-2018

LOOP architects byhus på frederiksalle set fra gadenLOOP architects byhus på frederiksalle set fra gaden 2LOOP architects byhus på frederiksalle zoom