AffaldVarme Aarhus har sat baren højt, og vil med denne nye bygning på den fremtidige genbrugsplads gå nye og cirkulære veje, hvor genbrugs- og ressourcetankegangen bliver sat i front. Dermed sættes dagsordenen for denne nye genbrugsplads. Vi søger med vores skitseforslag at balancere fint mellem anlægsøkonomi, minimering af affald, miljømæssige belastninger og høj kvalitet for de kommende medarbejdere og brugere af pladsen. Gennem tolkning af bygherres visioner, ønsker vi med vores idéer, betragtninger og løsninger at sikre et bæredygtigt byggeri. Vi søger balancere fornemt mellem opdragende/oplysende effekter, miljøstærke løsninger og anlægs- og totaløkonomien.

Sted

Lisbjerg

Bygherre

Aarhus Affaldsvarme

Omfang

ca. 300 m²

Team

Loop Architects og Schønherr

Status

Under udarbejdelse

År

2019

Nordfacadesnit2019-03-08