Gladsaxe Ny Genbrugsstation

StedGladsaxeBygherreGladsaxe KommuneOmfang900 m²TeamLOOP Architects, Nordic — Office of Architecture, Entreprenør Morten C. Henriksen, ISC Consulting EngineersRolleArkitektStatusKonkurrenceforslagÅr2023

Vores forslag til Gladsaxe Ny Genbrugsstation går nye og cirkulære veje, hvor genbrugs- og ressourcetankegangen er i front. Her søger vi at balancere anlægsøkonomi, minimering af affald, miljømæssige belastninger og høj kvalitet for de kommende medarbejdere og brugere af pladsen.

For at sikre at Gladsaxe Ny Genbrugsstation er med til at gå forrest i tilgangen omkring bæredygtige tiltag, har vi opsat en række hovedtemaer, hvor fokus er at udnytte den unikke beliggenhed i landskabet – at sikre, at Gravhøjen fremstår som et pejlemærke.

Derudover skal genbrugsstation og natur interagere, så der skabes en helhed og samtidig arbejde for en øget formidling for borgerne samt effektiv, sikker drift og brugervenlighed gennem optimale overbliksforhold.

Genbrugsstationen har potentiale til at blive bygget med genbrugsmaterialer udvalgte steder, og demonstrerer dermed, at det vi traditionelt opfatter som byggeaffald i virkeligheden kan være en ressource.