Forsvarets etablissementer skal på sigt udvikles efter principperne i Forsvarsministeriets miljø- og naturstrategi samt klima- og energistrategi. Indledningsvis udvikler og implementerer Forsvaret to pilotprojekter - de såkaldte 'Grønne Etablissementer'. Here er Aalborg Kaserner og Almegårds Kaserne på Bornholm udvalgt som pilotprojekter.

Projekterne skal understøtte innovative tiltag og samtidig skabe muligheden for et udstillingsvindue for den 'grønne' industris formåen inden for strukturer, bygninger, installationer, processer og adfærd. Formålet er at begrænse ressourceforbruget, reducere CO2-udslip og fremme bæredygtige løsninger.

Illustrationer: Friis & Moltke

Sted

Aalborg

Bygherre

FBE, forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

Omfang

7.000 m²

Team

LOOP Architects, Friis og Moltke, MOE

Status

2. præmie i projektkonkurrence

År

2013

02Ikke-navn1givet-2
Ikke-navngivet-2cgnng3cfv