På Grønnegade 82 står en fire etagers bygning fra 1979. Bygningen er i gul tegl, har altangang mod baggården, og inde-liggende altaner mod gaden. Ved siden af denne bygning, op mod Samsøgade, ligger i dag en stor parkeringsplads, brugt til udlejningsbiler. Grunden består desuden af et stort parkeringsareal i baggården, hvor der ligeledes findes en ældre garagebygning. Med flere arkitektoniske greb, rydder dette projekt op på grunden og forskønner omgivelserne. Projektet placerer sig således i forskellige bygningstypologier, der tilpasser sig de bygninger, det ligger op ad. Byhuset placerer sig i forlængelse af den eksisterende karré på Samsøgade. Det tager samme højde og dimensioner som sin nabo, og ligesom sin nabo vil der i umiddelbar forlængelse af dette hus være en mindre gårdhave mod syd/vest. Byhuset har adgang fra Samsøgade, og indgår således i den eksisterende karré. Terrassehuset placerer sig i forlængelse af den eksisterende 4-etagers bygning på Grønnegade. Bygningen terrasserer modsat terrænet nedad mod Samsøgade. Terrasseringen er udformet således at der skygges mindst muligt for gårdhaverne tilhørende den eksisterende karrébebyggelse på Samsøgade. Oven på de to laveste bygningsvolumener af terrassehusene, foreslås det at etablere tagterrasser omkranset af brede plantekasser. Disse plantekasser skal mindske indbliksgener til de eksisterende baggårde, såvel som give de eksisterende bygninger på Samsøgade en skønnere udsigt end den eksisterende gule gavl. Dette projekt forsøger således på en hensynsfuld måde at skabe gode boliger på en kompleks grund i et af Aarhus smukkeste kvarterer.

Sted

Århus

Bygherre

Høgh og Sønberg

Omfang

ca. 700 m²

Status

Hovedprojekt pågår

År

2018