Helstrup Have

StedSnejbjergBygherreBoligselskabet FruehøjgaardOmfangHelhedsplanTeamLOOP ArchitectsRolleArkitekt og landskabsarkitektStatusKonkurrence vundetÅr2021

Nye boformer kræver samarbejde på tværs
Ideen for Helstrup Have er at styrke beboerdemokratiet, medejerskabs-følelserne og det fremadrettede ”fællesskabs design”. Vi har ideer til hvordan driften af de fælles arealer, funktioner og elementer passes af beboerne – som således styrer økonomien omkring de forskellige fællesskaber i Helstrup Have. Beboerne tager dermed ejerskab, og dette ejerskab skrives ind i aftaler/kontrakter og vedtægter. Midlerne fordeles og man aftaler hvordan beboerne i fællesskab sikrer medejeskabet. Målet er et social-økonomisk projekt. Balancen skal findes, så det er de beboere, der har ressourcerne, tiden og lysten til at indgå i driften af de fælles områder. Der er i vores team en vision om at inddrage f.eks. Realdania, mht. dyrkelsen af ”Nye boformer”, hvor drivkraften og driften overtages af beboerne.

Det er også relevant ift. at søge støtte hos fonde og for at sikre, at de fællesskabsstyrkende tiltag favner alle borger- og beboergrupper. Ikke kun de ressourcestærke.

Vi har gennem det sidste år (Covid19) ændret vores bevægelsesmønstre. Vi har taget naturen og livet i det fri til os. Derfor ser på tendensen til at vi søger mod åben himmel, parker, haver og de gratis glæder udenfor. Vi mener, at der hér er en unik mulighed for at arbejde videre i den retning og få dyrket dette område, med hjælp fra f.eks. Realdania, så den nye bydel kan skabe fundamentet for disse nye boformer og dette liv tæt på fysiske og mentale sunde oplevelser. Det almene byggeri har i vores optik allerede byggestenene til at løfte de næste projekter op til et nyt bo-miljø, da grundtankerne er at skabe gode boliger for alle – og sikre et velfungerende beboerdemokrati.