Længehusene indgår som en vigtig del af den nye bydel Nye i Aarhus. Længehusene et fremadskuende bud på en moderne bæredygtig boligform, der bidrager til bygherrens ønsket om at etablere en bydelen med nye bebyggelsestyper, der er højner byens attraktionsværdi og bo-værdier. Med naturen i baghaven, byen i forhaven og vandet for døren byder Længehusene i Nye velkommen. Området fremmer Nyes generelle idé om høj biodiversitet og stærke bæredygtige idéer omkring det sociale liv.

Længehusene består af 2-etagers rækkehuse med familieboliger, som er mellem 124 - 130 m2. Husene tager afsæt i ideen om at kombinere en tæt rækkehusbebyggelse med en etageboligbebyggelse, der dels er med til at definere den centrale bygade, dels er i nær kontakt til de omkringliggende natur- og vådområder.

Husene er opført med træbeklædning på både tage og facader, så de fremstår homogene og indgår naturligt i det grønne landskab. Bygningernes footprint / Co2 aftryk holdes lavt ved at arbejde med løsninger og materialer med lavt energiforbrug i fremstillingen. Derudover tager husene afsæt i de tre grundlæggende Cradle to Cradle værdier.

Længehusene er præmieret med Aarhus Kommunes Arkitekturpris 2020

Se mere på www.nye.dk

Sted

Nye, Aarhus

Bygherre

Tækker Group

Omfang

6.700 m²

Team

LOOP Architects, Hune og Elkjær

Status

Opført

År

2018

Længehusene5S3A26905S3A27265S3A27305S3A26935S3A2689