Som en del af den nye bydel NYE iAarhus, skal boligbebyggelsen Længehusene etableres. Med afsæt i ønsket om at bydelen bidrager med nye bebyggelsestyper i bynatur, der er med til at højne denne bys attraktionsværdi og bo-værdier, er Længehusene et fremadskuende bud på en moderne bæredygtig boligform. Med naturen i baghaven, byen i forhaven og vandet for døren etableres Længehusene i NYE. Området fremmer NYEs generelle idé om høj biodiversitet og stærke bæredygtige idéer omkring det sociale liv. Den ”blå og grønne karakter” bærer bebyggelsens hovedidentitet. Boligbebyggelsen tager sit afsæt i ideen om at skabe en tæt rækkehusbebyggelse i et overdrev, og en etageboligbebyggelse, der er med til at definere Bygaden, men samtidig er i nær kontakt til natur og vådområder. Arkitektonisk arbejdes der med en samlet arkitektur, typologi og materialelighed for begge bebyggelser, og husene opføres med træbeklædning på både tage og facader, så de fremstår homogene og indgår naturligt i det grønne landskab. Bygningernes footprint / Co2 aftryk holdes lavt, ved at arbejde med løsninger og materialer med lavt energiforbrug til fremstillingen af disse. Bebyggelsen tager afsæt i de 3 grundlæggende Cradle to Cradle værdier. Længehusene er 2-etagers rækkehuse med familieboliger, som er mellem 124 - 130 m2. Se mere på www.nye.dk

Sted

Nye, Aarhus

Bygherre

Tækker Group

Omfang

6.700 m²

Team

Hune og Elkjær og LOOP Architects

Status

Under opførelse

År

2015-2018

Tækker-Nye-Loop-Længehusene-17042019-_Pan-160x70-cm-XL-Foto-Ib-Sørensen5S3A26905S3A27265S3A27305S3A26935S3A2689