Next Step Village

StedDanmarkBygherreSE og DanfossOmfang5.000 m²TeamLOOP Architects, SE, Danfoss, Niras, Vugge til VuggeStatusDispositionsforslagÅr2013

Udvikling af klynge med 46 boliger/selvforsynende med vedvarende energi. Cradle to Cradle projekt. NSV er et projekt og masterplan udviklet i en integreret design proces ud fra et Cradle to Cradle mindset, med C2C løsninger og materialer implementeret. Boligklyngen indeholder 46 boliger der er selvforsynende med vedvarende energi, designet ud fra “generationsdesign”. Der er arbejdet med “design for adskillelse” og regnet energiforbrug ikke kun på drift, men også på forbrug i husholdning og til opførelse af klyngen.

Mangfoldighed, biodiversitet og bæredygtige løsninger uden meromkostninger er nogle af de målsætninger der har styret både projekt og proces. mangfoldigheden i udenoms arealer afspejler plads til bevægelse, fællesskab, vandhåndtering/LAR og fælles produktion af grønsager. der skabes fin balance i overgang mellem private, semi private og fælles zoner i den landskabelige bearbejdning. Fællesskabet er et vigtigt issue i klyngen, både som energimæssigt- og socialt fællesskab. Projektet understøtter både tanken om at tage stilling til bæredygtige- og energimæssige gevinster og udfordringer- samtidig med at tilbyde moderne arkitektur med komfort på højt niveau.