Nordholmen

StedNy Rosborg, VejleBygherreIndustriens Pension, KubenOmfangca. 175 boligerTeamLOOP Architects, Gustin LandskabRolleArkitektStatusIgangværendeÅr2023

Vores vision for Delområde 4 på Nordholmen tager afsæt i Vejle Kommunes udviklingsplan og byrådets vision for den nye bydel. Her tages resiliens og klimaudfordringerne seriøst, og indtænkes i den fremtidige bydel, der knytter Vejle tættere til ådalen, til byen og til den omkransende smukke natur. Der er fokus på fællesskaber på flere planer: fællesskabet med Vejle by, fællesskabet med resten af Nordholmen, fællesskabet med delområdet i de enkelte klynger. Og ikke mindst det nære nabo-fællesskab. Et overordnet tema er outdoor. Det aktive liv i naturen, cykel- og løberuter, mødesteder for cyklister, cykelreparation og pausesteder. Her er naturen en tæt nabo og en vigtig del af det daglige liv i det nye boligområde på Nordholmen.

Ådalens blågrønne natur trækkes ind fra sydvest og omslutter de bebyggede holme, der udgør bydelens kvarterer. Både vandet, de vilde græsser, insekterne og træerne mangfoldighed understøtter de rekreative oplevelser og forbindelser. Samtidig er det gode naboskab vigtig for områdets levedygtighed. Vi har således placeret boligerne med en respektafstand til holmekanten, der vil udgøre et tydeligt landskabeligt element.

Via stier fra lokalområdet og ind i det nye område, sikrer vi plads til nye, fælles mødesteder for alle beboerne. og Vejles borgere. Den fælles kvarterplads er ligeledes et mødested for alle i Vejle og nærområdet.

Via en DGNB-certificering kan vi sikre, at området bliver et forgangsprojekt for byudvikling i Vejle og et forbilledligt læringsmiljø for ressourcebevist byliv for de kommende beboere.

Området er planlagt som en bilfri boliggade, hvor borgerne og beboerne frit kan færdes og mødes. Her skabes naborum med plads til både leg, ophold, grønne haver og cykelparkering. Boligerne i 1-4 etager er placeret på begge sider af boliggaden.  Der er planlagt boliger til alle aldre, og dermed variation i boligstørrelser. Midt i området etableres en skov, med plads til aktiviteter, ophold, parkering og fælles værksteder.