I Nye er bæredygtighed i den grad i højsædet. Det gælder ikke mindst i forhold til at spare på de dyrebare grundvandsressourcer. Regnvandet fra tage, veje og grønne områder bruges til toiletskyl og tøjvask - på den måde kan man spare næsten halvdelen af byens vandforbrug.

Hele byen er designet til at udnytte vand som en ressource. Regn- og overskudsvand indgår derfor som rekreative elementer i form af søer og kanaler. Samtidig står det nye renseværk for at sende rent vand ud til byens borgere, og det udgør derudover rum for formidling omkring vandhåndtering og ressourcebevidsthed, og det er i perioder åbent for besøgende.

De store vinduer i facaden agerer udstillingsvinduer ind til renseanlægget og de karakteristiske vandtanke indenfor. Dertil er det muligt fra bygningens yderside at tage et stop langs de anlagte cykelruter og vaske sin cykel i ny-renset vand fra Nye, der ligger på kanten af den lokale regnvandssø.

Sted

Nye, Aarhus N

Bygherre

Tækker Group

Omfang

ca. 250 m²

Team

LOOP Architects, Tækker Rådgivende Ingeniører, Aarhus Vand, Silhorko

Status

Opført

År

2021

Renseværk_Nye_1Renseværk_Nye_gridRenseværk_Nye_2Renseværk_Nye_4Renseværk_Nye_5