Thisted Museum

StedThistedBygherreThisted MuseumOmfangca. 2.000 m² ombygning og tilbygTeamLOOP Architects, JAC studios, A&I Rådgivende ingeniørerRolleTotalrådgiver, arkitekt og landskabsarkitektStatusIndvietÅr2023

Intentionen med det nye Thisted Museum er at samle fire museumsbygninger med en fælles bevægelse af cortenstål og derved skabe et naturligt og oplevelsesrigt flow gennem byrummet. Det nuværende museum og byen respekteres ved at koble sig på eksisterende veje og stier, ved at bevare træer samt ved at udnytte eksisterende karakteristika som f.eks. facaderne i gadeforløbet.

Den nye indgang til museet bliver markant og synligt i det eksisterende gadebillede, når indgangen udføres i et nutidigt materiale og med arkitektonisk formsprog, hvor indgangen skyder sig ud mellem museumsbygningerne. På facaden opstår en arkitektonisk sammenhæng ved indsættelse af en ramme i corten omkring vinduerne.

Mellem museumsbygningerne nr. 11 og nr. 15 etableres en sammenbindende forbindelsesgang – Kilen – der fremstår i tre niveauer af glas og corten. Første niveau ligger i museumsgården og danner en kolonnade i forlængelse af den nye indgang og foyer samt et overdækket område, som giver plads til udendørs aktivitet. Andet niveau er en indendørs forbindelsesgang med visuel kontakt til museumsgården, mens øverste niveau danner en udendørs forbindelse med et begrønnet espalier samt en udsigt over byen og parken.