Rekreative områder

StedMidtjyllandBygherrePrivatOmfangHelhedsplanTeamLOOP ArchitectsRolleArkitektStatusIgangværendeÅr2023

Ved søen ligger i dag to sejlklubber, et stykke strand med dertilhørende badebroer og en teltplads med bålplads og shelters. Søbredden huser en gang om året en større lokal festival. Om sommeren er stedet flittigt brugt af både de lokale og turister, og om vinteren og efteråret af vinterbadere, gående og borgere på udflugt.

Området skal fungere i flere forskellige situationer – både om foråret og sommeren, men også i de koldere måneder. Dertil skal området med få indgreb kunne tilpasses den årlige festival.

Samtidig indskriver området omkring søbredden sig i eksisterende funktioner i form af forskellige former for rekreative aktiviteter. Potentialet for videreudvikling af området og søbredden er stort. Og ved at arbejde med en helhedsplan og visualisere mulige nye oplevelses- og opholdsmuligheder, sikres en rød tråd i området. De nye muligheder for overnatning, udeundervisning og bevægelser, tilgængelige for alle, vil udvide brugergruppen og aktivere området yderligere.