Børnehaven i de flotte landlige omgivelser er blevet til ud fra et ønske om at skabe et sammenhængende, tidssvarende og overskueligt sted for børn og voksne. Børnehaven etableres med friskolen, idrætshal, forsamlingshus og kirke som naboer. Huset er tegnet efter længehus-princippet med saddeltag og et stort udhæng mod syd. Udhænget spænder over hele bygningens længde og giver skygge og læ samt et godt sted at trække ud og spise frokost om sommeren. I arkitekturen er der lagt vægt på det funktionelle, enkle og logiske. Det har været et fokus at skabe gode oversigtsforhold og forskelligartede rum både inde og ude. Bygningen vil være skolens og børnehavens fælles områdes ansigt ud af til mod den mindre landsbys hovedgade. Vinduerne i børnehaven går alle enten til gulv eller er dybe og lavt-siddende så både børn og voksne kan kigge ud. Der arbejdes med den visuelle kontakt stuerne imellem, samt at udvikle videre på gangzoner og de mindre fællesrum.

Omfang

ca. 600 m² børnehave

Team

LOOP Architects

Status

Igangværende projekt

År

2021

LOOP Architects_Børnehave_eksteriørL:Læborg Friskole�8 Konkurrence_Skitsering�4 AutoCad2020-01