Knudrisgade 5 har med Folkeregistrets Hus været en kendt adresse i Aarhus. Her har alle nye borgere været forbi for at blive indskrevet som nye Aarhusianere. Tiden er nu til at området skal transformeres og revitaliseres. Beliggenheden, på kanten af midtbyen, er både vigtig og af høj kvalitet – og kalder på en kærlig behandling. Vi søger med dette forslag at sikre en balance mellem sociale effekter, miljøstærke løsninger samt anlægs- og totaløkonomi.

Der er taget to væsentlige beslutninger for de fremtidige boliger i Nabolaget. De bærende konstruktive systemer og kernerne fra den eksisterende bygninger genanvendes, og kælderen til cykler og depoter i bygningens gadehus genanvendes.

De eksisterende bygninger bevares, hvilket betyder at nye funktioner i form af boliger bygges ind i den eksisterende struktur og tilføjer ekstra etager/lette konstruktioner. Det er vores vurdering at ved at tage disse afsæt, kommer man længst med langsigtede kloge beslutninger og sikrer, at der bruges færre ressourcer og nye materialer i både design og udførelse.

Sted

Aarhus

Bygherre

Boligkontoret Aarhus

Omfang

ca. 8.000 m²

Team

LOOP Architects, Nordic office of Architecture, LYTT, EKJ, BNS

Status

Konkurrence afsluttet

År

2019

Knudrisgade_LOOP architects 2