I NYE er bæredygtighed i den grad i højsædet. Det gælder ikke mindst i forhold til at spare på de dyrebare grundvandsressourcer. Regnvandet fra tage, veje og grønne områder bruges til toiletskyl og tøjvask - på den måde kan man spare næsten halvdelen af byens vandforbrug. Byen er designet til at udnytte vand som en ressource. Regn- og overskudsvand indgår derfor som rekreative elementer i form af søer og kanaler rundt omkring i byen. Det nye Renseværk skal ikke blot stå for at sende rent vand ud til byens borgere, det skal i tillæg være rum for formidling omkring vandhåndtering og ressourcebevidsthed, og i perioder være åbnet for besøgende. De store vinduer i facaden agerer udstillingsvinduer ind til renseanlægget og de karakteristiske vandtanke indenfor. Dertil er det muligt fra bygningens yderside at tage et stop, på de anlagte cykelruter, og skylle sin cykel ren i ny-renset vand fra NYE, på kanten af den lokale regnvandssø.

Sted

Nye, Aarhus N

Bygherre

Tækker Group

Omfang

ca. 250 m²

Team

LOOP Architects, Tækker Rådgivende Ingeniører, Aarhu Vand, Silhorko

Status

Ibrugtagning maj 2021

År

2021

LOOP Architects_nye renseværk 5LOOP Architects_nye renseværk 2LOOP Architects_nye renseværk 4LOOP Architects_nye renseværk 1