Nye boformer kræver samarbejde på tværs Ideen for Helstrup Have er at styrke beboerdemokratiet, medejerskabs-følelserne og det fremadrettede ”fællesskabs design”. Vi har ideer til hvordan driften af de fælles arealer, funktioner og elementer passes af beboerne – som styrer økonomien omkring fællesskaber i Helstrup Have. Beboerne tager dermed ejerskab – det skrives ind i aftaler/kontrakter og vedtægter. Midlerne fordeles og man aftaler at beboerne kører dette i samhørighed og tager medejerskab. Målet er at dette er et social-økonomisk projekt. Balancen skal findes så det er de beboere der har ressourcerne, tiden og lysten til at indgå i driften af de fælles områder. Der er i vores team en vision om at inddrage f.eks. Realdania, mht. dyrkelsen af ”Nye boformer” hvor drivkraften og driften overtages af beboerne. Det er også relevant ift at søge støtte hos fonde og for at sikre at de tiltag ift fællesskabs-styrkende elementer favner ALLE borger- og beboergrupper. Ikke kun de ressourcestærke. Vi har gennem det sidste år (Covid19) æn-dret vores bevægemønstre. Vi har taget naturen og livet i det fri til os bemærkelsesværdigt meget. Vi ser på tendensen at vi søger mod åben himmel, parker, haver og de gratis glæder udenfor. Vi mener at der hér er en unik mulighed for at arbej-de videre i den retning og få dyrket dette område, med hjælp fra feks. Realdania, så den nye bydel kan skabe fundamentet for disse nye boformer og dette liv tæt på fysiske- og mentale sunde oplevelser. Det almene byggeri har i vores optik alle-rede byggestenene til at løfte de næste projekter op til et nyt bo-miljø, da grundtankerne er at skabe gode boliger for alle – og sikre et velfungerende beboerdemokrati.

Sted

Snejbjerg

Bygherre

Boligselskabet Fruehøjgaard

Omfang

Helhedsplan

Team

LOOP Architects

Status

Konkurrence vundet

År

2021

L:�3 IgangværendeSnejbjerg_boliger�6 Konkurrence - Skitsepro