Ved søen ligger i dag to sejlklubber, et stykke strand med dertilhørende badebroer, og en teltplads med bålplads og shelters. Søbredden huser en gang om en større lokal fstival. Om sommeren er stedet flittigt brugt af både de lokale og turister, og om vinteren og efteråret af vinterbadere, gående og borgere på udflugt. Området skal fungere i flere forskellige situationer, både om foråret og sommeren, men også i de kolde måneder. Dertil skal området med få indgreb kunne tilpasses den årlige festival. Området omkring søbredden indskriver sig i en allerede igangværende tensens, hvor søbredden bruges til forskellige former for rekreative aktiviteter. Potentialet for videreudvikling af området og søbredden er stort. Og ved at arbejde med en helhedsplan og visualisere mulige nye oplevelses- og opholdsmuligheder, sikres en rød tråd gennem området. De nye muligheder for overnatning, udeundervisning og bevægelser, tilgængelig for alle, gennem området vil udvide brugergruppen, og aktivere området yderligere.arrangementer og byliv i Thisted.

Sted

Midtjylland

Bygherre

Privat

Omfang

Helhedsplan

Team

LOOP Architects

Status

Igangværende

År

2021

LOOP architects shelter 1LOOP architects shelter 2LOOP architects shelter 3LOOP architects shelter 4LOOP architects shelter 5