Ved hjælp af en række større og mindre nedslag i Thisted By åbnes passagen mellem by og havn. Der skabes større tilgængelighed, enkelte eksisterende bygninger rives ned og der skabes mindre pladser. Den eksisterende belægning restaureres og smedjens eksisterende skorsten stabiliseres. De glemte fortællinger omkring smedjen og den gamle hestestald trækkes frem i lyset og der bliver plads til antikvariat og et helt nyt mødested for byens unge. Enkelte huse transformeres og åbnes op for offentligheden og Thisted bæk genopstår i form af en ny vandrende der munder ud i havnen. Der plantes træer og byrumsinventar skal være med til at forstærke mulighederne for forskellige arrangementer og byliv i Thisted.

Sted

Thisted

Bygherre

Thisted Kommune

Omfang

Omdannelse af midtbyen

Team

LOOP Architects

Status

Konkurrence afsluttet

År

2020