RCV

StedVejleBygherreVejle KommuneOmfangca. 17.000 m²TeamLOOP Architects, HM Entreprenør, Raunstrup, Ravn Arkitektur, Schønherr, Hundsbæk og Henriksen Rådgivende Ingeniører, EKOLABRolleArkitektStatusOpførtÅr2023

RessourceCenter Vejle (RCV) understøtter fremtidens genbrug og cirkulære økonomi, hvor affald i langt højere grad end tidligere anses som en ressource, der skal bruges igen og igen på vejen mod en grøn omstilling.

Byggeriet indeholder produktionshaller, en “formidlingsbro”, en ressourceskov samt administrationsbygning, mandskabsbygning, en række bygninger til udstilling og brugerværksted – rum til at arbejde med bl.a. upcycling af genbrugsmøbler.

Ressourcecentret integrerer et mødested for formidling og undervisning om affald som en ressource. Her arbejdes der ambitiøst og bevidst med cirkulær økonomi, affaldshåndtering, genbrug, upcycling af materialer og cirkulære byggematerialer.

Desuden er RCV Danmarks første containerfrie genbrugsplads, hvor ressourcerne kommer under tag. Det skal sikre, at vi passer på ressourcerne til det videre cirkulære liv og samtidig optimeres arbejdsprocesserne i forhold til håndtering af affald.