Rum for psykisk sårbare unge

StedHerning KommuneBygherreRealdania, Herning Kommune, SIND og Fruehøjgaard boligforeningOmfangca. 7.000 m²TeamLOOP Architects og Labland ArchitectsRolleArkitektStatusForprojektÅr2018

‘Rum for Psykisk sårbare unge’
Projektet er skabt på baggrund af et tværfagligt samarbejde, hvor man igennem beskrivelse, analyse og interviews afdækker hvordan gode fysiske rammer omkring en gruppe psykisk sårbare unge kan designes. Ud fra denne empiri er et skitseforslag udviklet, der giver et bud på netop et sted, hvor psykisk sårbare unge inkluderes i det omkringliggende samfund og bliver en del af almindelige menneskers hverdag. Et sted i Herning, der rummer almene boliger for de psykisk sårbare unge, såvel som familier, enlige, ældre og andre unge. Et sted hvor Minihøjskolens faciliteter, rådgivningscenter og lokaler til SIND, er tænkt ind i huset – ligesom der kan skabes plads til andre positivt bidragende aktører.

Fokus er at skabe de mest optimale rammer for et inkluderende og aktivt fællesskab, hvor de psykisk sårbare unge naturligt kan indgå. Bygningen udformes som en hybrid, der i forskellige niveauer rummer plads til både at bo, at lære og at leve sammen. Der skal være rum for fællesskaber, madlavning, bevægelse, fordybelse og privatliv. Det er tesen, at man kan skabe arkitektur for psykisk sårbare unge, der kan bidrage til at de får et bedre liv. At skabe tryghed og mulighed for at deltage i fællesskaber. Det er ligeledes en overbevisning, at man ved at indtænke bygningen som en organisme, der lever hele døgnet kan afhjælpe en del af de kriser, der ellers kan opstå for de psykisk sårbare.