'Rum for Psykisk sårbare unge i Herning' Projektet er skabt på baggrund af et tværfagligt samarbejde, hvor man igennem beskrivelse, analyse og interviews søger at afdække hvordan gode fysiske rammer omkring en gruppe psykisk sårbare unge kan tage sig ud. Ud fra denne empiri er et skitseforslag udviklet, og giver et bud på netop et sted hvor psykisk sårbare unge inkluderes i det omkring liggende samfund, og bliver en del af almindelige menneskers hverdag. Et sted i Herning der rummer almene boliger for de psykisk sårbare unge, såvel som familier, enlige, ældre og andre unge. Et sted hvor Minihøjskolens faciliteter, rådgivningscenter og lokaler til SIND, er tænkt ind i huset - ligesom der kan skabes plads til andre positivt bidragende aktører. Fokus er at skabe de mest optimale rammer for et inkluderende og aktivt fællesskab, hvor de psykisk sårbare unge naturligt kan indgå. Bygningen udformes som en hybrid, der i forskellige niveauer rummer plads til både at bo, at lære og at leve sammen. Der skal være rum for fællesskaber, madlavning, bevægelse, fordybelse og privatliv. Det er tesen at man kan skabe arkitektur for psykisk sårbare unge, der kan bidrage til at de får et bedre liv. Det er at skabe tryghed og muligheden for, at deltage i fællesskaber. Det er ligeledes en overbevisning at, ved at indtænke bygningen som en organisme der lever hele døgnet, kan afhjælpe en del af de kriser der ellers kan opstå hen over døgnet for de psykisk sårbare.

Sted

Herning Kommune

Bygherre

Realdania, Herning Kommune, SIND og Fruehøjgaard boligforening

Omfang

ca. 7.000 m2

Team

LOOP Architects og Labland Architects

Status

Forprojekt

År

2018

LOOP architects rum for psykisk udsatte unge axometri