Saltholmen

StedAarhusBygherreTækker GroupOmfang12.000 m²TeamLOOP Architects, Tækker Rådgivende IngeniørerRolleArkitekt og landskabsarkitektStatusAfsluttet grundkøbskonkurrenceÅr2016

Ved at arbejde med boligbebyggelsen som en levende byhus bebyggelse, nedbryder vi det lange facadeforløb som byggefeltet ret naturligt kunne lægge op til. Her laver vi forskydninger i husfacaderne og arbejder med forskellige bygningshøjder. Vi har de gode byhusreferencer i Aarhus fra både Ny Munkegade, byhusene i f.eks. Sjællandsgade og Høegh Guldbergs gade. Vi kender dem som velfungerende og attraktive boliggader, hvor de private forhaver og baghaver bringer både opholdsmæssige og oplevelsesmæssige værdier til beboerne og gadebilledet. Når man ankommer til området fra både Saltholmsgade og Møllevejen, vil de forskudte gavl– og facadestykker fremstå levende og nedbryde områdets bygningshøjder. Langs Saltholmsgade og Møllevejen sikres både løftede stueetager og pauser i facadeforløbene med punkthuse med gennemgange mellem husene.

I midten af projektområdet placeres lavere byhuse, der danner en lille enklave. Her arbejdes med huse på to og tre etager. Det arkitektoniske udtryk for det samlede område tager udgangspunkt i huse med sadeltage varierende mellem 45 og 50 graders taghældning, og tagetagerne benyttes til boligareal/ penthouses. Herfra er der godt udsyn over byen og nærområdet.

Arkitekturen er afbalanceret og enkel – både i sin materialesammensætning og i sit udtryk. Kompositionen opstår når de enkelte huse vendes og drejes omkring hinanden. Beliggenhedsplanen er levende og oplevelsesrig med forskydninger, og når bygningerne med deres arkitektoniske slægtskab rejser sig på den kuperede grund, skabes en oplevelsesrig bebyggelse – både når man bevæger sig rundt i den og når den opleves fra den omkringliggende by. Tage og bygningskroppe med forskellige højder – men samme typologi – vil markere sig som en by i byen. De enkelte bygningers profil er et kendt motiv, der kendes fra både Aarhus universitet og byhusene i området. Den samlede bebyggelse er en moderne fortolkning af byhusene med sadeltage, hvilket samlet set vil fremstå som egne elegante bygninger i et nyt fællesskab.