Med afsæt i de materialer og den arkitektur som kendetegner det nære område omkring Sandgravvej, foreslås et boligbyggeri på endegrunden, og langs Sandgravsvej, på vejens sydlige side. Som et lyst teglstensbyggeri – både på facader og tag, fremtoner bebyggelsen rank og afklaret! Bygningerne der tænkes opført i sandfarvede teglsten på facader og shingles af tegl på tag i samme farve. Facadestenene kan være genbrugssten, eller en blanding af nye og gamle sten, for at få et spil i både overflader og farve. Omkring udvalgte vinduer og døre monteres mørke stålrammer der både giver et facademæssigt spil, og bryder de store teglflader og strammer vindues designet op. Materialerne er smukke og vedligeholdelsesfrie og understøtter lange levetider. Samlet fremstår facaderne elegante og mondæne, med den smukke grønne skrænt og beplantning i ryggen. Essentielt for bygningerne er at de tegnes som enkeltstående byhuse, som vi kender dem fra bla Skovvejen, Høegh Guldbergsgade og hele Øgadekvarteret. Skalaen og bygningshøjderne tilpasses konteksten, og nedtrappes mod Skovvejen og de fine gulstens rækkehuse mod øst. Tagprofilet og nedskalleringen giver den samlede bebyggelse og de 5 huse et harmonisk udtryk og en håndsrækning til området. Fra Skovvejen vil de optrappende højder og tagprofiler stå som karakteristiske og slanke gavlprofiler der giver stedet karaktér. De to bygninger omkring gårdhaven deles og skubbes venligt fra hinanden, og skaber dermed både et kig gennem bebyggelsen for naboerne, men også en terrasse der giver mulighed for kig til stien til kirkegården.

Sted

Sandgravvej, Aarhus

Bygherre

Privat

Omfang

2.600 m²

Team

LOOP Architects og Tækker Rådgivende Ingeniører

Status

Afventer myndigheder

År

2016

LOOP architects sandgravvej situationsplan
LOOP architects sandgravvej rendering
LOOP architects sandgravvej facade