Shores 2.0

StedLangelandBygherreShores LangelandOmfangFem arkitektoniske nedslag på LangelandTeamLOOP ArchitectsRolleArkitekt og landskabsarkitektStatusUnder udviklingÅr2023

Shores 2.0 består af fem arkitektoniske nedslag på fire lokaliteter langs Langelands kystlinje: Bagenkop, Bukkemose, Lohals og i Rudkøbing. Alle nedslag tager på forskellig måde afsæt i stedets karakter og forstærker kontakten og relationen mellem land og vand. Derudover løser de en række fælles og stedsspecifikke funktioner og rumligheder. Som et gennemgående element opføres de som et stramt tredimensionelt trægrid, der favner funktionerne med bl.a. glas, fyldninger og lameller. Som fleksible rammestrukturer i landskabet med mulighed for at ophænge sejl, tørre grej, bygge videre på, osv. Dette trægrid er et genkendeligt element, der forstærker den fælles identitet for SHORES-projekterne.

Vi har indarbejdet bæredygtighed og robusthed i forhold til fire aspekter; skalerbarhed, materialer, genanvendelighed og funktionalitet.

Således kan de forskellige nedslag skaleres både op og ned efter behov. Der kan let tilføjes flere moduler, hvis der opstår behov for f.eks. mere depotplads eller nye funktioner.

Det toneangivende materiale i både konstruktioner og overflader er træ. Vi foreslår cedertræ som beklædning, da det ikke behøver vedligehold, patinerer flot og kan stå ude om natten – også ved vandet. De bærende konstruktioner udføres i en hårdere træsort som f.eks. eg. Ligesom de enkelte bygninger kan opskaleres og nedskalleres, så kan de også genanvendes eller flyttes. Således kan konstruktioner let skrues fra hinanden og opføres et andet sted. Bygninger udføres med et stort udhæng, der dels skærmer facaderne, dels udgør overdækning ved indgange. Samtidig sikrer udhænget et behageligt dagslys inde i bygningerne.