I samarbejde med medarbejdere på Tilst Bibliotek afsøges det hvordan de eksisterende forhold kan forbedres, så de imødekommer bibliotekets skiftende brug. Tilst Bibliotek er ikke blot et sted hvor man kan låne bøger - der er borgerservice, studiepladser, venteværelse, krea-arrangementer, filmvisning og i bunden af biblioteket holder Lokalhistorisk Museum til. De mange skiftende funktioner og brug herefter kræver fleksible, forskelligartede løsninger, hvor der altid er gode oversigtsforhold og arbejdsforhold for medarbejderne. Der er i dette indretningsprojekt arbejdet med en række fokuspunkter, hvor der ved hjælp af små målrettede indgreb skal sikres et godt miljø for medarbejdere såvel som besøgende. Ved hjælp af farve på gulve og vægge, en blanding mellem bløde og hårde møbler, taktile materialer som træ og stof skabes der ophold, fokus og mulighed for fordybning og kreativitet på Tilst Bibliotek.

Sted

Tilst

Bygherre

Aarhus Kommune

Omfang

ca. 450 m² indretning

Team

LOOP Architects

Status

Igangværende projekt

År

2021

Tilst bibliotek_håndtegning_reoler_LOOP architects